Naše kořeny

Opomenutí dědictví X.

Je poměrné snadné ukázat, že řada velkých vědců, jako například Louis Pasteur, byli katolíci. Z mnoha dalších je vhodné připomenout alespoň A. M. Ampera, A. Voltu a B. Pascala, jejichž jména jsou známá z jednotek elektrického proudu, napětí a tlaku.  Ale počet mužů Církve, zvláště kněží, jejichž vědecká práce byla rozsáhlá a […]

Domov

Za změny klimatu nemohou emise CO2, ale úbytek zeleně? II.

Jaroslav Šíma a Vladimír Kavka, dva čeští experti na údržbu krajiny, jezdí po republice s kontroverzní přednáškou, která zpochybňuje teorii o zásadním vlivu průmyslových emisí na takzvané globální oteplování. Jsou totiž přesvědčeni o tom, že hlavní příčinou klimatické změny, včetně současné vlny veder ve střední Evropě, nejsou emise skleníkových plynů, ale celosvětový úbytek […]

Naše kořeny

Úvod do konzervativního myšlení IV.

Žádný princip nemá pro konzervativní postoj podstatnější význam než neslučitelnost svobody a rovnosti – obě hodnoty mají totiž zcela protichůdný smysl a účel. Svoboda má být ochranou individuálního vlastnictví, rovnost hlásá tzv. sociální spravedlnost, bez ohledu na oprávněný majetnický nárok. Plete si glajchšaltování se spravedlností. Lidé se od narození liší […]

Domov

Za změny klimatu nemohou emise CO2, ale úbytek zeleně?

Jaroslav Šíma a Vladimír Kavka, dva čeští experti na údržbu krajiny, jezdí po republice s kontroverzní přednáškou, která zpochybňuje teorii o zásadním vlivu průmyslových emisí na takzvané globální oteplování. Jsou totiž přesvědčeni o tom, že hlavní příčinou klimatické změny, včetně současné vlny veder ve střední Evropě, nejsou emise skleníkových plynů, ale celosvětový úbytek […]

Naše kořeny

Úvod do konzervativního myšlení III.

Ačkoli je politický konzervatismus převážně obranný a z principu antiideologický, určité zásady a dogmatiku této politické koncepce lze popsat. Na prvním místě uznává suverenitu národního státu, sekulární legislativy a specificky územního práva. Autorita zastupitelské demokracie nahradila dávnou legitimitu monarchy z milosti boží a dnes předpokládá vládu se souhlasem svobodných občanů. Chápe ji […]

Domov

K pražské klimatické nouzi

Městská část Praha 7 má už za sebou vyhlášení klimatické nouze. Podle slov radnice budou sázet stromy, podporovat pěší dopravu, nepoužívat jednorázové plasty atd. Na velkém magistrátě od téže deklarace zatím couvli, protože nový poradce Bursík se bojí zesměšnění pojmu. Proti vysazování stromů nic nemám. Ale připadá mi, že při veškerém tom […]

Naše kořeny

Úvod do konzervativního myšlení II.

Politický konzervatismus poprvé a nejvýrazněji formuloval v opozici k francouzské revoluci Edmund Burke ve svých Úvahách (1790) a stal se svým způsobem zakladatelem této filosofie. A tak je pochopitelné, že má od té doby své kořeny a tradici v anglosféře, kde jej v poslední době obzvlášť zdařile definoval a zpopularizoval Roger Scruton.   V  kontinentální […]

Domov

Stinná stránka aktivismu

Jsem trochu nesvůj, když má ve fungující demokracii o politicích rozhodovat ulice, a ne volební urna. A to zvlášť v době, kdy ke snižování významu voleb a prestiže zastupitelů dochází i v nižších patrech politiky. I tam je vidět snaha ovlivnit věci „napřímo“, tedy obejít zvolené zástupce. Profitují z toho zastánci jednoduchých řešení, kverulanti […]

Naše kořeny

Úvod do konzervativního myšlení I.

Slyšeli jste možná takový bonmot, že existuje tolik konzervatismů jako je počet konzervativců na světě. Samozřejmě jde o zjednodušení a pravdu pouze částečnou. Politický konzervativní postoj není ideologie jako socialismus a liberalismus, fašismus a komunismus, libertarianismus nebo nacionalismus. Zrodil se z opozice vůči extrému politických ideologií, zejména revolučnímu jakobinismu francouzské revoluce, jehož […]

Komentáře

Stálo to za to…

Možná bylo na Letné čtvrt milionu lidí, možná méně, ale to je jedno. V tradičně cynickém a poněkud letargickém Česku dostat do ulic tolik lidí je obrovský úspěch. Andrej Babiš má teď o čem přemýšlet – to, že vyšlo do ulici tolik lidí, když se přece máme tak dobře, je jaksi mimo […]