Latinské slovo conservare znamená uchovávat. Dílo KONZERVATIVNÍCH NOVIN se v pokoře před vytyčeným úkolem snaží uchovat pro budoucí generace poklad toho, co jsme zdědili jako těžce odpracované a vybojované dědictví svých předků. Staletími osvědčené hodnoty, které jsme obdrželi jako odkaz, dar nespočetného zástupu mužů a žen, nás zavazuje k ochraně a uchování základních hodnot, fundamentu naší společnosti.

Úcta k rodině, svobodě a tradici, láska k vlasti, a snaha o obecné zachování racionality vede několik mužů, otců, k tomu, aby se i přes vytížení dané běžnými starostmi dne, pokusili vytvořit novou komunikační nezávislou platformu.

Noviny chtějí nabídnout prostor pro kulturní a na argumentech postavenou diskusi všech, kteří jsou racionálně uvažující a sdílejí konzervativní názory. Chtějí přispěvatelům i čtenářům vytvořit alternativu k nejrůznějším plátkům či webům, které důstojnost obou těchto skupin snižují sdílením urážlivých textů, dezinformací, iracionalit a všemožné propagandy.

Noviny chtějí být apolitické a nekonfesní, obou zmíněných intencí se však  při zachování respektu důstojnosti pisatelů i čitatelů nezříkají. Vítají spolupráci všech napříč společností, kterým leží na srdci uchování hodnot naší západní civilizace založené na židovsko-anticko-křesťanských kořenech.

Noviny nechtějí nést žádný z odstínů hnědé barvy, ani laciného národovectví. Každého člověka, nehledě na jeho původ, rasu a náboženství vnímají prizmatem jeho nezcizitelné důstojnosti. Evropský kontinent a přeneseně i celou Zemi vnímají jako náš domov, za jehož správu a rozvoj nese každý jedinec i národ zodpovědnost. To vše při zachování maximální možné subsidiarity nevylučující solidaritu.

Noviny nejsou zřízeny nikým z velkých hráčů byznysu či lobbistických skupin, nepracují pro zisk. Zakladatelé proto jsou a budou vděčni za každý i sebemenší projev sympatie či příspěvku na činnost, který jim umožní pokračovat v započatém díle, dále ho rozvíjet a umožnit tak tiché a normálně pracující, v podstatě ve skrytu žijící, části našeho národa mít svůj hlas.

 

V rámci snahy o svobodnou veřejnou diskusi podporuje Konzervativní noviny spolek paveltykac.com.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč