Společnost

Marnost nad mládí

Upozornění: jména jsou smyšlená. Příběhy povědomé? Podezřele povědomé? Jste je prožili. Anebo zavinili… Danielovi je 29. Už zas se hlásil k doktorandskému studiu na alma mater. Už zas mu dorazil blahopřejný list: „Podmínky k přijetí jste splnil, ale pro veliký zájem…“ Marii taky táhne na 30. Uspěla u konkurzu. Radost natrhl telefonát z personálního: […]

Společnost

Právnické bajky – 4. díl: Ne dvakrát v téže věci

Kohout Jarin z dlouhé chvíle a možná i drobet z naštvanosti na deštivé počasí raného podzimu, jež se toho času nad Františkovým hospodářstvím rozhostilo, rozkloval pytel zrní příslušící mezi zásoby na zimu. Hospodář František Jarinovo počínání přísně, přesto s ohledem na celou událost spravedlivě, posoudil. Shledal rozjíveného kohouta vinným, přičemž mu uložil přiměřený […]

Společnost

Evropa-Nebe /letem/

  Jako zázrakem vzniká a roste Stále svoboda buší z druhé strany Tajemství   Usilujeme se zvednout. Nad pavučinou Uhnízdili jsme se mezi mraky   Duny sněhu nerozfoukaných pranic – vzpomínka na předpříchod člověka   Hledím ve stojaté záchvěvy jimiž klikatí Pán hlubinu v prvotnosti   Neodtékáme po chvíli v níž patří […]

Společnost

Právnické bajky – 3. díl: Předpoklad neviny

Kočka Kaliméra těšila se pověsti tvora pyšného na svůj půvab. Byla náramně mourovatá, pročež si mnohý kocour ze sousedství na ni myslel. Tvrdívalo se mezi ostatními zvířaty z Františkova hospodářství, že se Kaliméra chová, jako by pro ni běžná pravidla neplatila. Nikoho nepřekvapilo, když ji jezevčíci přistihli, kterak vykonává potřebu do […]

Společnost

Věkové limity v politice – námitky a odpovědi

Článek o věkových limitech v politice tak trochu píchl do vosího hnízda; ozvali se i mnozí věrní čtenáři, že se mnou nesouhlasí. To nevadí, nejsme na světě proto, abychom si vždycky jen poplácávali po ramenou. Nicméně některé ty námitky stojí za reakci. Ještě než začneme, pozastavil bych se krátce nad jednou skutečností. To, […]

Společnost

Právnické bajky – 1. díl: Úvod, Nikdo nemůže být soudcem ve své věci

Co dluží konzervativci současnosti? Spravedlnost. Že o ní žvaní úplně všichni? Zkreslení. A hned dvojí: žvanění je o ničem. Je potřeba mluvit. A mluvit nikoliv o. Mluvit ve prospěch. Ve prospěch spravedlnosti. Ne té pokrokové, sociální, národní, enviromentální… Jen spravedlnosti. Kéž ke kýženému zrnkem snad přispěje následný seriál právnických bajek! Vždyť jde […]

Společnost

28. 6. 1914

110 let od zavraždění budoucího českého krále a budoucí české královny v Sarajevu. Vražda, která dezintegrovala střední Evropu. Ta se po čase znovu integrovala – „akorát“ s odbočkou světových válek, totalitních režimů a mnoha, mnoha, přemnoha udusaného, udušeného obyčejného lidského štěstí… 110 let od Sarajeva. 110 let tápání ve tmách – s pauzami […]

Společnost

Sedmdesát a dost, aneb na obranu věkových limitů v politice

Uvažuje-li člověk o oné příšerné prezidentské debatě z minulého týdne, nemůže si nepovšimnout jednoho detailu: kdyby v americké politice existovaly věkové limity, vypadalo by leccos jinak. Například tehdy, pokud by se všichni mocní lidé – soudci všech úrovní, senátoři, poslanci, prezidenti – museli o svých sedmdesátých narozeninách prostě odebrat do důchodu. A stejné pravidlo […]

Společnost

Krásná zelená budoucnost

Představte si, že existují lidé, pravděpodobně i docela inteligentní, kteří se v rámci firem, které pořádají velké akce (konference a jak se dnes říká – „eventy“) živí tím, že v rámci ESG (ekologická, sociální a společenská zodpovědnost) týmu měří uhlíkovou stopu. Jednou z nich je Markéta Pavlíková ze společnosti Fuse/OMG, která organizovala docela […]