Společnost

Ben Shapiro: Triumf viktimizace

Ne, o intersekcionalitě se nediskutuje, prohlašují její propagátoři. Je zapotřebí nastolit systémový tlak, omezit zejména svobodu projevu. Diskuse musejí skončit. Tradiční koncepce svobody představuje nástroj bělošské nadvlády, a proto ji musíme předefinovat, aby chránila seberealizaci intersekcionálních osob. Především je nutné upozadit vědu. Poskytováním důkazů podkopává solidaritu menšin a dokazuje, že ne […]

Společnost

Kdo ovládá jazyk, ovládá masy…

„Ten, kdo ovládá jazyk, ovládá masy“, napsal Saul Alinsky (1909 – 1972) ve své knize „Pravidla pro radikály“. Alinsky (na fotografii) byl americký teoretik aktivismu, byl to také spisovatel, sociolog a odborář. Kniha „Pravidla pro radikály“ je takovým slabikářem i dnešních extremistických hnutí. V zásadě popisuje, jak se mohou nejčastěji líní […]

Společnost

Ben Shapiro: Vzestup intersekcionality

V osobní seberealizaci nalezla Nová levice nejvyšší cíl, protože jedním rázem popřela základ západní civilizace a získala revoluční zbraň, výzvu k akci a možnost vytvářet různá spojenectví zaměřená na likvidaci politického systému. Teorie hlásí: lidského sebevědomí a sebeúcty nelze dosáhnout, dokud existují strukturální překážky jako sexismus, rasismus a náboženský fanatismus. Neprojevují […]

Společnost

Jordan Peterson o Solženicynovi

Alexandr Solženicyn měl plné právo pochybovat o existenci, když v polovině hrůzyplného dvacátého století pobýval v sovětském trestaneckém táboře. Během nacistické invaze sloužil v prvních liniích mizerně připravené Rudé armády. Jeho vlastní lidé jej zatkli, ztloukli a poslali do gulagu. Pak dostal rakovinu. Mohl se stát zahořklým, nenávistným člověkem. Jeho život tragicky poznamenali jak […]

Společnost

Co si mysleli Britové na prahu války

Britský novinář John Rentoul, který vede politickou rubriku deníku Independent, se ponořil do sborníku průzkumů americké společnosti Gallup z let 1937 až 1975. Na Twitter pak vybral některé zajímavé průzkumy z Velké Británie spadající do období těsně před a po začátku druhé světové války. Gallup nebo Gallupův institut (zakladatel americký novinář a statistik George […]

Společnost

Útok na Parler: čas na debatu o svobodě slova je právě teď

V posledních několika týdnech jsme byli svědky událostí, jejichž důsledky mohou silně proměnit fungování západní společnosti. V nejmocnější zemi světa prezident odmítl uznat výsledky voleb, a to ani potom, co vyčerpal ústavní možnosti přezkumu integrity voleb. Jeho rétorika značně přispěla k vyprovokování útoku lůzy na Kapitol, symbolické centrum demokratických institucí. Donald Trump […]

Společnost

Ben Shapiro: nová levice a výchova

Jestliže všechny lidské nedostatky jsou zaviněny politickým systémem, lze odpovědi najít pouze tak, že každý bude hledat svoji pravdu. Rozhodně ne ctnosti, onen základ přežité hierarchie, jež po tisíce let držela lidstvo ve svém područí. Ne, lidé musí nejdříve objevit sami sebe. Tato novátorská verze rousseauovského romantismu nadchla Novou levici. […]

Společnost

Jordan Peterson o trestu

Netvrdím, že nelze vést k disciplíně prostřednictvím odměny. Odměňovat správné chování může být naopak velmi účinné. Slovutný behaviorální psycholog B. F. Skinner byl velkým příznivcem této metody. A také ji mistrně ovládal. Holuby naučil hrát ping pong. Sice míček jen kouleli zobákem po stole, ale i to byl na ptáky úžasný […]