Naše kořeny

Co jsou Vánoce a o čem je křesťanství?

Co vlastně jsou Vánoce? A tato otázka nás přímo přivádí k té bezprostředně další: o čem je křesťanství? Vánoce jsou svátkem narození našeho Pána, Ježíše Krista. A křesťanství je o radosti. Především o radosti, a vlastně… pouze o radosti… Rád bych Vám to vysvětlil, ale neumím to… Polovinu svého dospělého života jsem byl agnostikem a […]

Naše kořeny

Poslední dny C. S. Lewise

Jeden z nejúspěšnějších autorů moderní britské historie zemřel 22. listopadu 1963, několik dní před svými 65. narozeninami. Lewisovu smrt v relativně mladém věku máme tendenci vnímat jako tragédii, zvláště když uvážíme delší život jeho staršího bratra Warnieho, který jej přežil o dalších deset let. Lewis, který si byl plně vědom svého podlomeného zdraví, však svůj […]

Naše kořeny

Achilleuv hněv

Při četbě delšího z Homérových eposů si nelze nevšimnout, že obsahuje množství spoilerů. Homér se jimi snaží navnadit posluchače a připomenut jim, na co se mohou těšit. Možná právě dnes je vhodná doba sáhnout zrovna po nejstarším dochovaném díle evropské literatury. Zjistit, v čem je univerzální a co říká do dnešní rozjitřené […]

Naše kořeny

Výuka dějepisu ve vleku dějin

Nikoho nepřekvapí, že totalitní systémy využívají dějepis jako účinný nástroj propagandy. V naší historické zkušenosti jsme se o tom mohli opakovaně přesvědčit. V podmínkách svobody se výuka dějepisu dostává do zcela nové situace. Ani ta ale není prosta vážných dilemat a zásadních otázek. Jan Ignác Felbiger, jeden z autorů školské reformy v době vlády Marie […]

Naše kořeny

Filosofie a literatura — potřebují se navzájem?

Mnozí si myslí, že filosofie již ztratila svoji autoritu i hloubku. Potřebuje zachránit? Ve světě si přece vede relativně velmi dobře. Profesionálně se jí věnují desetitisíce lidí. Filosofové mají své katedry a ústavy, vlastní nakladatelství a časopisy, konference a letní školy. Mají také své specializace a terminologie. A tak není […]

Naše kořeny

Stát jako osoba

Pojem státu má složitou historii a zavádí nás do nečekaných souvislostí. V jeho genealogii se mísí řada překvapivých prvků, včetně teatrálního či biblického. Současně je to pojem polemický. Je výsledkem početných diskusí a sporů, za kterými není jen filosofické úsilí, ale i konkrétní zájmy. Politika se totiž netýká jen idejí, ale […]

Naše kořeny

Karol Wojtyla očima svého mluvčího

Vyšly posmrtné paměti Joaquína Navarra-Vallse, který byl více než dvacet let ředitelem Tiskového střediska Svatého stolce a tiskovým mluvčím papeže Jana Pavla II.. Díky této publikaci se čtenář může více dozvědět o osobnosti Jana Pavla II. a zároveň je cenným historiografický textem i pro ty, kdo se zabývají institucionální komunikací. Bylo […]

Naše kořeny

Naši hrdinové očima Eduarda Stehlíka: František Peltán

Před deseti dny jsem svůj příspěvek věnoval štábnímu kapitánovi Václavu Morávkovi. Dnes jsem se rozhodl psát o jeho nerozlučném spolubojovníkovi – „čtvrtém ze Tří králů“. Ti, kdo se o dějiny protinacistického odboje zajímají, již vědí, že řeč bude o Františku Peltánovi. Statečném vojákovi a vlastenci, který neprávem zůstává ve stínu svých mnohem známějších […]

Naše kořeny

Slavný všude, jen ne u nás

Gregor Mendel (1822–1884) je jednou z našich největších osobností vědy. Stále ho ale nedokážeme náležitě ocenit. Máme sice Mendelovo náměstí, Mendelovu polární stanici na Antarktidě nebo Mendelovu univerzitu, pořád nám ale nedochází, jaký je to génius a jak aktuální je jeho odkaz i pro současnou generaci. První vlaštovkou byly možná oslavy […]