Naše kořeny

Všechno nejlepší republiko!

Dvacátého osmého října 1918 vznikla na troskách Rakouska-Uherska Československá republika. Během krátké doby se ukázalo, že problémy trápící staré Rakousko – především národnostní – budou trápit i novou republiku. Ta nedokázala přilákat ani většinu českých Němců, ani Maďarů, ani Poláků a nakonec ani Slováků. Světová hospodářská krize navíc ještě více […]

Naše kořeny

Naši hrdinové očima Eduarda Stehlíka: Bohumil Klein

V uplynulých několika týdnech jsme si připomněli řadu tragických výročí, která se váží k podzimu roku 1941 a nástupu Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora v Praze. Dnes bych rád vzpomenul datum, které se sice váže k dnešnímu dni – 14. říjnu –, avšak ne roku 1941, ale 1939. Právě tehdy položil život […]

Naše kořeny

Naši hrdinové očima Eduarda Stehlíka: Alois Eliáš

Před osmdesáti lety – 1. října 1941 – se v Petschkově paláci v Praze, v němž sídlila řídící úřadovna gestapa, konal soudní proces s předsedou protektorátní vlády divizním generálem Ing. Aloisem Eliášem, jenž byl zatčen 27. září 1941, tedy hned v den Heydrichova příjezdu do Prahy. Když se stal v dubnu 1939 právě generál Eliáš ministerským předsedou protektorátu […]

Naše kořeny

Naši hrdinové očima Eduarda Stehlíka – Řopíky

Tento týden mě navštívil kamarád a při vyprávění o tom, co všechno během dovolené zažil, se mi mimo jiné pochlubil tím, kolik se svými dětmi viděl malých pevnůstek našeho prvorepublikového opevnění. K jejich označení přitom použil slovo „řapík“. I když mu v tu chvíli oči svítily nadšením, nedalo mi to a musel jsem […]

Naše kořeny

Naši hrdinové očima Eduarda Stehlíka: Josef Mašín

Portrétní fotografii, která doprovází tento příspěvek, viděla pravděpodobně již mnohokrát většina z vás. Je na ní zachycen muž, který bezpochyby patří mezi nejvýznamnější osobnosti našeho domácího odboje za 2. světové války – generálmajor in memoriam Josef Mašín. Narodil se 26. srpna 1896, tedy právě před 125 lety, v Lošanech u Kolína jako jediné dítě sedláka […]

Naše kořeny

Naši hrdinové očima Eduarda Stehlíka: Pavel Hromek

Ať již hovoříme o jakémkoliv oboru lidské činnosti, často nás zajímá, kdo byl tím prvním. Tím, kdo něco vynalezl, vystoupil na vysokou horu, či něco výjimečného vykonal. Neméně zajímavé však mnohdy bývají i osudy těch, kteří byli hrou osudu předurčeni k tomu, že byli z nějakého důvodu posledními. I oni dokázali něco zcela […]

Naše kořeny

Naši hrdinové očima Eduarda Stehlíka: npor. Vojtěch Lukaštík

Pokud se začne hovořit o československých parašutistech vysílaných za 2. světové války z Velké Británie na území okupované vlasti, většina lidí si okamžitě vybaví příslušníky paraskupiny ANTHROPOID Josefa Gabčíka a Jana Kubiše, velitele výsadku OUT DISTANCE Adolfa Opálku, či statečné příslušníky SILVER A Alfreda Bartoše, Josefa Valčíka a Jiřího Potůčka. Jména mnoha dalších […]

Naše kořeny

Naši hrdinové očima Eduarda Stehlíka: generálové Píka a Zahálka

Jednadvacátý červen jsme si připomněli smutné 400. výročí popravy sedmadvaceti českých pánů, která se uskutečnila 21. června 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Tento den je však spojen i s tragickým osudem dvou statečných mužů v době, která od nás není až tak vzdálená – generálů Heliodora Píky a Otakara Zahálky. Život obou skončil na […]

Naše kořeny

Bílá Hora a my

Je to až překvapivé, jak málo jsme se z médií dozvěděli něco nového a zajímavého o Bílé Hoře navzdory kulatému výročí. Jakoby se to celé točilo kolem opakování, že to není tak, jak nám vyprávěl Jirásek (který ovšem přímo o tomto tématu nepsal). A přitom stačí, aby si člověk přečetl vynikající pojednání o Bílé […]