Naše kořeny

Mučedníci komunismus – Valeriu a Frenţiu

Poslední část série textů o mučednících víry v Rumunsku bude věnována řeckokatolickým biskupům a kněžím. V jednom z předchozích čísel jsme už zmínili Iulia Hossu, v dnešním čísle to budou Vasile Aftenie a Valeriu Traian Frenţiu. Vasile Aftenie se narodil 14. června 1899 ve vesnici Lodroman v okrese Alba Iulia v Sedmihradsku. Obecnou školu a gymnázium navštěvoval ve […]

Naše kořeny

Džihád a kapitulace křesťanství I.

Přinášíme ukázku z knihy Džihád a kapitulace křesťanství, jejíž vydání chystá letos nakladatelství Volvox Globator. V populárně vědeckém svazku Lisicki mapuje a kriticky hodnotí přístup  současné západní civilizace jednak k islámu, jednak – a především – k vlastní tradici.  Ukazuje, jak rezignace na křesťanskou  identitu umožňuje na Západě expanzi Prorokova náboženství. Autor uvádí příklady […]

Naše kořeny

Mučedníci komunismu – biskup Suciu

Řeckokatolická církev byla po nástupu komunismu v Rumunsku zlikvidována, její biskupové a četní  kněží uvězněni a někteří z nich ve vězení i zemřeli. Dalším z mučedníků, jehož proces beatifi kace v současnosti probíhá, je Mons. Ioan Suciu, světící biskup diecéze Oradea Mare. Ioan Suciu se narodil 4. prosince 1907 ve městě Blaj v Sedmihradsku jako čtvrtý […]

Naše kořeny

Heliodor Píka – celý život ve službě vlasti

V úterý 21. června 1949, právě v den výročí staroměstské popravy sedmadvaceti českých pánů, vyhasl na šibenici postavené v areálu věznice v Plzni na Borech život hrdiny a vlastence generála Heliodora Píky. Muže, jenž se tak stal jednou z prvních obětí komunistického režimu u nás. Narodil se 3. července 1897 v Štítině u Opavy v početné rodině chudého vesnického koláře […]

Naše kořeny

Mučedníci komunismu – biskup Pach

Také oblast Banátu, příznačná svou multikulturností a četností menšin, mezi nimi i německou a  českou, má svého zástupce mezi mučedníky a vyznavači – prvního římskokatolického biskupa temešvárské diecéze Augustina Pach. Narodil se 26. listopadu 1870 v obci Măureni (Moritzfeld) v oblasti Banátu v dnešním Rumunsku. Přišel na svět jako dvanácté dítě obuvníka Mariana Pachy […]

Naše kořeny

Mučedníci komunismu – biskup Hossu

Řeckokatolická církev v Rumunsku byla v roce 1948 komunistickým režimem zakázána, její biskupové, kněží i laici přinesli pro víru velké oběti. Jedním z uvězněných biskupů byl i Iuliu Hossu, jehož beatifikace se připravuje. Iuliu Hossu se narodil 30. ledna 1885 v Milasul Mare v diecézi Făgăraş a Alba Iulia rodičům Janovi a Viktorii Hossu jako třetí […]

Naše kořeny

Mučedníci komunismu ve východním bloku

Sedmihradský biskup Áron Márton byl mnohaletým vězněm komunistických žalářů a i po propuštění byl desítky let sledován tajnou policií. Za svou činnost ve prospěch pronásledovaných Židů během druhé světové války dostal ocenění „Spravedlivý mezi národy“. Narodil se 28. srpna 1896 v obci Csíkszentdomokos (rumunsky Sândominic) ve východním Sedmihradsku na území tehdejšího Rakouska-Uherska […]

Naše kořeny

Mučedníci komunismu

Čtvrtým blahořečeným mučedníkem katolické církve v Rumunsku je Mons. Anton Durcovici, římskokatolický biskup v Jasech rakouského původu. Knězem, rektorem semináře, biskupem v Jasech Narodil se 17. května 1888 v dolnorakouském Bad Deutsch-Altenburgu, asi 20 km od Bratislavy. V dětství přišel o otce, a když mu bylo šest let, tak se rodina – ovdovělá matka a bratr Franz […]

Naše kořeny

Čtyři tváře Jana Amose Komenského

Biskup Jednoty bratrské, spisovatel, učenec, pedagogický reformátor… Jeho jméno známe ze školních lavic či dvoustovkové bankovky v našich peněženkách. K Janu Ámosi Komenskému se vztahovaly generace intelektuálů i nejrůznější režimy. Od jeho úmrtí uběhne letos 350 let. Co se ale skrývá za poněkud banálním označením „Učitel národů“? Nejen pedagog, ale i politický […]

Naše kořeny

Mučedníci komunismu

Mezi mučedníky Církve v Rumunsku nacházíme opravdu světecké postavy, mezi nimiž září osobnost Mons. Vladimíra Ghiky, bukurešťského apoštola chudých a nemocných. Narodil se 25. prosince 1873 v Konstantinopoli knížeti Ionu Ghikovi a šlechtičně Alexandrině Moretové. Jeho otec zastával úřad rumunského velvyslance u Osmanské říše a matka, kněžna Alexandrina Moret Blaremberg, pocházela z bourbonské dynastie. Vladimírův […]