Naše kořeny

Mučedníci komunismu ve východním bloku

Sedmihradský biskup Áron Márton byl mnohaletým vězněm komunistických žalářů a i po propuštění byl desítky let sledován tajnou policií. Za svou činnost ve prospěch pronásledovaných Židů během druhé světové války dostal ocenění „Spravedlivý mezi národy“. Narodil se 28. srpna 1896 v obci Csíkszentdomokos (rumunsky Sândominic) ve východním Sedmihradsku na území tehdejšího Rakouska-Uherska […]

Naše kořeny

Mučedníci komunismu

Čtvrtým blahořečeným mučedníkem katolické církve v Rumunsku je Mons. Anton Durcovici, římskokatolický biskup v Jasech rakouského původu. Knězem, rektorem semináře, biskupem v Jasech Narodil se 17. května 1888 v dolnorakouském Bad Deutsch-Altenburgu, asi 20 km od Bratislavy. V dětství přišel o otce, a když mu bylo šest let, tak se rodina – ovdovělá matka a bratr Franz […]

Naše kořeny

Čtyři tváře Jana Amose Komenského

Biskup Jednoty bratrské, spisovatel, učenec, pedagogický reformátor… Jeho jméno známe ze školních lavic či dvoustovkové bankovky v našich peněženkách. K Janu Ámosi Komenskému se vztahovaly generace intelektuálů i nejrůznější režimy. Od jeho úmrtí uběhne letos 350 let. Co se ale skrývá za poněkud banálním označením „Učitel národů“? Nejen pedagog, ale i politický […]

Naše kořeny

Mučedníci komunismu

Mezi mučedníky Církve v Rumunsku nacházíme opravdu světecké postavy, mezi nimiž září osobnost Mons. Vladimíra Ghiky, bukurešťského apoštola chudých a nemocných. Narodil se 25. prosince 1873 v Konstantinopoli knížeti Ionu Ghikovi a šlechtičně Alexandrině Moretové. Jeho otec zastával úřad rumunského velvyslance u Osmanské říše a matka, kněžna Alexandrina Moret Blaremberg, pocházela z bourbonské dynastie. Vladimírův […]

Naše kořeny

Pět rozdílů mezi levicí a pravicí

Přes všechny námitky, že klasické dělení politické scény na levici a pravici již není příliš aktuální, existují stále určité výrazné znaky, kterými se ten který politický subjekt jednoznačně projevuje jako levicový nebo pravicový. Které znaky to jsou? Americký konzervativní myslitel Dennis Prager je uvádí následovně… Názor na roli vlády Levice […]

Naše kořeny

Mučedníci komunismu

V minulém díle jsme připomněli prvního rumunského blahořečeného z období komunismu Szilárda Ignáce Bogdánffyho, pomocného biskupa ze Satu Mare. Jeho světitelem a předchůdcem v mučednictví byl biskup János Scheffler. Narodil se 29. října 1887 v obci Kálmánd, v oblasti Szatmár v Uhrách (dnešní Cămin v oblasti Satu Mare v Rumunsku). Pocházel z rolnické, maďarsky mluvící rodiny a byl druhým […]

Naše kořeny

Skončete se vzýváním přírody!

Prohlášení všeobecně přisuzované velkému britskému mysliteli G. K. Chestertonovi vystihuje moderní dobu vskutku dokonale: „Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru v Boha, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli.“ Jedním z těch náhražkových bohů je příroda. Ze všech falešných bohů je vskutku příroda tím nejpřirozenějším, co se nabízí k uctívání. […]

Naše kořeny

Superstar Jan Pavel II

K pádu komunismu (od nějž loni uplynulo třicet let) došlo jak v důsledku zjevného úpadku československého komunistického režimu, v jehož smysluplnost a úspěšnou budoucnost už nevěřili, až na výjimky, ani jeho samotní vůdci, tak v důsledku mezinárodněpolitického vývoje, tj. především stále zřejmějšího (nejen) ekonomického kolapsu Sovětského svazu, ponuré „říše zla“, jak jej nazval […]

Naše kořeny

Vůči neomarxismu máme větší imunitu

Arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner se včera stal novým předsedou České biskupské konference,  výkonného orgánu české církve, kterému po dobu deseti let předsedal Dominik kardinál Duka. Co ho čeká, jak hodnotí dopad pandemie na církev a proč si myslí, že je naší výhodou to, že jsme byli „promořeni […]

Naše kořeny

Mučedníci komunismu

Komunistická diktatura a pronásledování Církve po druhé světové válce postihly také Rumunsko. Jeho prvním blahořečeným mučedníkem se stal biskup Szilárd Ignác Bogdánffy. Narodil 21. února 1911 v obci Feketetõ, komitát Torontal, v oblasti Vojvodina v tehdejších Uhrách. (Nyní jde o srbské území.) Pocházel z chudé maďarské rodiny, kde se praktikovala katolická víra, otec působil jako učitel. […]