Naše kořeny

Naši hrdinové očima Eduarda Stehlíka: npor. Vojtěch Lukaštík

Pokud se začne hovořit o československých parašutistech vysílaných za 2. světové války z Velké Británie na území okupované vlasti, většina lidí si okamžitě vybaví příslušníky paraskupiny ANTHROPOID Josefa Gabčíka a Jana Kubiše, velitele výsadku OUT DISTANCE Adolfa Opálku, či statečné příslušníky SILVER A Alfreda Bartoše, Josefa Valčíka a Jiřího Potůčka. Jména mnoha dalších […]

Naše kořeny

Naši hrdinové očima Eduarda Stehlíka: generálové Píka a Zahálka

Jednadvacátý červen jsme si připomněli smutné 400. výročí popravy sedmadvaceti českých pánů, která se uskutečnila 21. června 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Tento den je však spojen i s tragickým osudem dvou statečných mužů v době, která od nás není až tak vzdálená – generálů Heliodora Píky a Otakara Zahálky. Život obou skončil na […]

Naše kořeny

Bílá Hora a my

Je to až překvapivé, jak málo jsme se z médií dozvěděli něco nového a zajímavého o Bílé Hoře navzdory kulatému výročí. Jakoby se to celé točilo kolem opakování, že to není tak, jak nám vyprávěl Jirásek (který ovšem přímo o tomto tématu nepsal). A přitom stačí, aby si člověk přečetl vynikající pojednání o Bílé […]

Naše kořeny

Naši hrdinové očima Eduarda Stehlíka: Jan Krček

Je to taková obyčejná pohlednice, jaké se obvykle příbuzným a známým zasílají. I text na ní je vcelku banální: „Srdečný pozdrav z dovolené“. Výjimečnost této dopisnice, orazítkované 25. března 1941 v britském Paddingtonu, vynikne v okamžiku, kdy si přečteme podpisy odesílatelů. Rotmistr Josef Gabčík a tehdy ještě rotný (později rovněž rotmistr) Jan Kubiš – […]

Naše kořeny

Naši hrdinové očima Eduarda Stehlíka: generál Robert Vobrátilek

Jen málokterý československý generál tolik klamal svým vzhledem, jako Robert Vobrátilek. V brýlích s kulatými obroučkami, které jsou pro něj charakteristické prakticky na všech dochovaných fotografiích, vypadal spíše jako lékař, anebo bankovní úředník. Jen těžko by někdo hádal, že před ním stojí mimořádně statečný muž, který za 1. světové války prošel mnoha krvavými […]

Naše kořeny

Naši hrdinové očima Eduarda Stehlíka: Otto Wagner

V sobotu 15. května 1976 odvysílala francouzská televize v rámci hlavního večerního zpravodajství informaci, že toho dne byla do Památníku Cizinecké legie v Puyloubier slavnostně uložena urna s popelem českého plukovníka Otto Wagnera, nositele jednoho z nejvyšších francouzských vyznamenání – Řádu osvobození (Ordre de la Libération). Splnilo se tak poslední přání tohoto statečného čs. důstojníka, […]

Naše kořeny

Naši hrdinové očima Eduarda Stehlíka: Jan Studlar-Husinecký

Spoluzakládal čs. legie v Itálii, za okupace úzce spolupracoval s podplukovníkem Mašínem, prošel Francií, Velkou Británií i krvavými boji na území SSSR (ze kterého byl vypovězen), severní Afrikou i jugoslávskými partyzánskými oddíly: brigádní generál Jan Studlar-Husinecký. V těchto dnech uplynulo 125 let od jeho narození. Narodil se 4. května 1896 v Čichticích u Bavorova v rodině Josefa […]

Naše kořeny

Naši hrdinové očima Eduarda Stehlíka: pplk. Otmar Riedl

Před osmdesáti lety, 16. dubna 1941, byl z Velké Británie v rámci operace BENJAMIN vyslán na území okupované vlasti vůbec první čs. parašutista – rotný Otmar Riedl. Do akce odlétal jako kurýr, jenž měl domácímu odboji předat poselství prezidenta republiky Edvarda Beneše, ministra národní obrany naší exilové vlády generála Sergěje Ingra a přednosty […]

Naše kořeny

Jordan Peterson o alkoholu, znásilnění a složitosti života

Klientka – říkejme jí třeba slečna S. – která ke mně chodila několik měsíců, jednou přišla na pravidelné sezení a po pár úvodních slovech prohlásila: „Myslím, že jsem byla znásilněná.“ Jak nejlépe reagovat na takové tvrzení? Podobné události jsou mnohdy plné nezodpovězených otázek. Ve většině případů sexuálního napadení figuruje alkohol. […]