Komentáře

Když davy zešílely

Nad dobou, která šílí, naříkal již jistý dánský kralevic – a nebyl ani první, ani poslední. A zrovna teď Západ prožívá další ideologický záchvat, kdy v bohulibé snaze odstranit diskriminaci likviduje vlastní dějiny, kultury i lidi. Dobové vymknutí z kloubů popisuje v detailech kniha Douglase Murrayho Šílenství davů – podle leckoho je to […]

Komentáře

Proč je naše svoboda vážně ohrožena

Existuje mnoho způsobů, jak rozdělit lidstvo – na slušné a neslušné, na šťastné a nešťastné, na zbabělé a odvážné, na ty, kdo vedou, a ty, kdo je následují, atd. Dvě hlavní dělení, kterých si lidé všímají méně často, ale mají velký význam, jsou dělení na ty, kteří chtějí ovládat druhé, a na ty, kteří mají […]

Domov

Proč se očkujeme proti nemocem

Zkuste si vzít krajíc chleba, polít ho vodou z vodovodu, projet se s ním po kuchyňské lince nebo dole po linoleu, krajíc dát do sklenice a pomocí igelitu a gumičky sklenici neprodyšně uzavřít. Za den nebo dva uvidíte, kolik rozmanitě barevných plísňových kolonií na něm vyrostlo.Tohle je svět, ve kterém žijeme, tohle […]

Komentáře

Konec afghánských iluzí

Pokušení tepat prezidenta Bidena za chaotické stažení z Afghánistánu je velké. Ale je otázka, jak si tím pomůžeme…. Můžeme zaznamenávat hrozivé momenty zachycené kamerami a čisté lži o situaci v Kábulu z úst prezidenta a jeho podřízených. Můžeme konstatovat, že prezident, jehož devízou v kampani vůči Donaldu Trumpovi měla být lidskost a empatie, se dnes prezentuje spíš jako sociopat. Můžeme zaznamenat neslýchané výroky […]

Komentáře

Rozumné očekávání Rogera Scrutona

Rozumné instinkty rozumných lidí, proti inteligentním lžím, které vyprávějí brilantní blázni říká ve své  glose k životu a dílu filozofa sira Rogera Scrutona novinář a spisovatel Douglas Murray. Scruton byl po celý svůj tvůrčí život trnem v oku levici a té progresivní obzvláště. Bylo tomu ponejvíce proto, že až dokonale znal díla […]

Komentáře

Afghánistán, mýtus strategické perly

Stahování USA z Afghánistánu, zejména pak v kontextu posledních dní, kdy nečekaně rychle padla centrální kábulská vláda, doprovází řada úvah nad širším významem této velmi dlouhé epizody mezinárodních vztahů. Často zaznívá i názor, že USA díky opuštění Afghánistánu ztratí důvěru spojenců a respekt protivníků. Tento argument v zásadě říká, že ochota USA opustit Afghánistán a nepřímo tak umožnit […]

Komentáře

Den poté

Všichni se dnes ptají, kdy skončí dnešní pandemie a jaký bude svět, až tato pandemie skončí. Jenže kdo ji skončí? Kdo řekne, že je již po pandemii? Žádná katastrofa v dějinách lidstva totiž není poslední. A i tato bude mít svůj konec. Neukončí jí však dle mého epidemiologové, ale politici, ekonomové […]

Komentáře

Čas pro evropskou pravici?

Odchod frakce Viktora Orbána z Evropské lidové strany vyvolal řadu jednání a spekulací o postupném sjednocování pravicové části Evropského parlamentu. Zároveň s tím se rovněž objevilo množství obav a varování před podobnými tendencemi, jež jsou pejorativně označovány magickým slůvkem „populismus“. Existuje však pro evropskou pravici v situaci, kdy hlavní hnací síla Evropské unie Německo […]

Komentáře

O Afghánistánu I., aneb proč si myslím, že Afgháncům celkem nic nedlužíme

Milí čtenáři, už nějakou chvíli jsem uvažoval o tom, že napíšu pár komentářů k Afghánistánu, a nakonec mi dobrou příležitost přihrály české noviny samy. Jedná se o články Matyáše Zrna o výcviku afghánské armády a Petry Procházkové o tom, že musíme brát afghánské uprchlíky. Oba si zaslouží reakci, v tom druhém případě přímo polemiku. Začnu tedy u Petry Procházkové […]

Komentáře

Zóny bez LGBT aneb jak zrušit něco, co neexistuje

Krásný nový zelený svět z dílny Franse Timmermanse, toho času dlícího v Česku, vyvolal jisté znepokojení i v tzv. starých unijních zemích, například ve Francii, kde stačilo zamýšlené zvýšení cen pohonných hmot z ekologických důvodů, a v zemi s rozloženou veřejnou dopravou to vyvolalo nebývalé protesty (hnutí Žluté vesty), které leckde přecházely do výbuchů hněvu a […]