Komentáře

K letu Draka

Příznivci letů do vesmíru měli v sobotu velký den. Počasí na březích Floridy se trochu umoudřilo a umožnilo start nové lodi Dragon 2 i s dvojčlennou posádkou. Sledoval jsem přípravy ke startu na online kanálu SpaceX. Oba astronauti, pánové kolem padesátky, se zubili jako kluci, kterým bylo právě slíbeno lízátko a jízda na […]

Komentáře

Horník v zajetí genderové ideologie

Dnes jsme měli v Evropském parlamentu na dálku (přes video) první kolo jednání o tzv. Just Transition Fund. Tedy v překladu Fondu pro spravedlivou transformaci. Bude-li schválen, použije se na finanční kompenzace zejména pro regiony v EU, kde se kvůli omezování emisí CO2 budou zavírat uhelné doly. Nejvíc tím budou postiženy Polsko, Německo, Rumunska […]

Komentáře

Proč by se nemělo trestat pálení vlajek

U našich západních sousedů bude pálení vlajek EU  trestné až třemi roky vězení. Totéž se bude týkat i vlajek cizích států, pokud s nimi SRN udržuje diplomatické vztahy. Pro srovnání, řízení auta v opilosti je trestáno nanejvýš jedním rokem a vytváření ozbrojených skupin nanejvýš dvěma roky. Původním impulsem pro změnu zákona se podle všeho stala […]

Aktuality

Evropské závody v pokrytectví. Státy končí s uhlím, zatím ale jen naoko

Evropa končí s uhlím. Státy zřizují uhelné komise, konec doby uhelné zvěstují jako příchod spasitele a vypnutí poslední uhelné elektrárny vždy náležitě oslavují. Dopadne to ale většinou tak jako nyní v Rakousku. Naši jižní sousedé sice v dubnu slavně skoncovali s uhelnou elektřinou, o to více jí ale plánují potichu dovážet ze zahraničí. Jiné země […]

Komentáře

Kultura coby pramen politiky

Stručné a výstižné bonmoty o principech politiky jsou většinou dost staré. Většinu pravidel, kterými se politika řídí, objevily už generace před námi, protože lidská povaha se napříč plynoucími věky zas tak moc nemění. Ve 21. století jich vzniká jen málo. Ale když už vzniknou, jsou důležité a vyplatí se nad nimi meditovat. […]

Komentáře

Ta původní myšlenka je správná

Levicový liberální aktivismus, zdá se mi, začíná vždy správnou myšlenkou, se kterou musí souhlasit všichni lidé dobré vůle, určitou parafrází slavného Churchillova výroku, všichni, kdo mají srdce. Jenomže myšlenka je pak rozpracovávána dál a dál až do takových extrémů, že s ní nakonec, zdá se mi, nemůže souhlasit nikdo, kdo má […]

Komentáře

Cyklus polarizace

Náhlá změna našeho života, kterou přinesla současná pandemie, zatlačila do pozadí běžný politický a společenský život. Může se stát, že některá témata, která nám připadala ještě před dvěma měsíci živá, se po skončení tohoto mimořádného stavu nevrátí. Zrovna tak je ale možné, že některé negativní jevy ještě zesílí. Jsou před […]

Komentáře

Konzervatismus coby rebelie

Je to paradox, i když nikoli dějinně bezprecedentní. Konzervativci, kteří historicky chránili řád, se stávají rebely. Rebely nikoli vůči řádu, ten nosí ve svém srdci, nýbrž proti veřejnému neřádu. Být konzervativcem je tou nejžhavější věcí na krámu. Stává se módou. Místy až kultovní záležitostí. Hlavně však aktem vzdoru. V době, kdy […]

Domov

Jak se rodí problémy

Douglas Murray ve své poslední knize Šílenství davů, (mimochodem stejně dobré jako jeho knihy předchozí) zmiňuje, že mezi lety 2011 a 2017 se ve Spojených státech zdvojnásobil počet lidí, kteří chápou rasismus jako vážný problém („Views of racism as a major problem increase sharply, especially among Democrats,“ Samantha Neal, Pew […]