Naše kořeny

Přečetli jsme si: chlast – slast!

V týdeníku Echo si Ondřej Šmigol všimnul textu v britském Spectatoru s titulkem „Nejlepší mocktaily pro suchý leden“. A to ho šokovalo… Že by i tato bašta proti neustálému postupu vyznavačů zdravého životního stylu, kde jedna z pravidelných rubrik se jmenuje prostě „pití“ (a opravdu nejde o hledání té nejlepší sodovky), padla? Naštěstí se ukázalo, že časopis vydal […]

Naše kořeny

Ničí multikulturalismus identity západních národů?

Před dvaceti lety vydala Organizace spojených národů dokument s názvem Náhrada migrací: Je to řešení úbytku a stárnutí populace? Nebyla to pravicová konspirační teorie, byl to propracovaný pracovní plán pro západní demokracie, které se potýkají se stárnutím populace. A dnes je to mainstreamová politika. Stačí si přečíst, co tento měsíc řekl […]

Naše kořeny

Národ a pirátská logika

Pirátský poslanec Peksa se k tomu, co je národ, vyjádřil následně: Jak se tedy máme dívat například na Národní obrození? Podle Peksy to bylo hnutí, v jehož čele stála skupina ukřičených jedinců, kteří svůj svévolný konstrukt zvaný český národ prosazovali proti jinému svévolnému konstruktu zvanému německý národ. A proč v Praze stojí Národní […]

Naše kořeny

Benediktův odkaz

Dílo zesnulého papeže Benedikta XVI. je tak rozsáhlé, že čítá celých 24 svazků. Proto je značně obtížné, ne-li nemožné, v krátkosti shrnout, v čem jeho odkaz spočívá. Jeden z nejdůležitějších aspektů jeho pontifikátu je třeba vidět v důrazu, který kladl na nebezpečnost rozšiřující se ztráty smyslu pro nemanipulovatelnou pravdu. Mluvil dokonce o „diktatuře relativizmu“. Pro […]

Naše kořeny

“Již brzy s důvěrou projdu temnou branou smrti.” – Benedikt XVI. v únoru 2022.

V univerzitní knihovně v Tübingen, kde jsem strávil tři semestry, je v přízemí napravo regál a v něm je asi patnáct svazků tlustoknih s titulem “Joseph Ratzinger, Gesammelte Schriften”. Souborné dílo. Na hřbetě zlaté písmo. Neosahanost těchto knih byla už tehdy příznačná pro naši dobu. Původně jsem si tam šel přečíst jenom vybrané kapitoly […]

Naše kořeny

Benedikt XVI.: teolog, biskup, kardinál-prefekt, papež, emeritní papež

V pohnutém roce 1968 vydal tehdy jednačtyřicetiletý teolog Joseph Ratzinger svou slavnou knihu Úvod do křesťanství. Na jejím začátku chce popsat situaci člověka, který chce dnes (teď na konci šedesátých let) mluvit o víře, a pomáhá si Kierkegaardovým vyprávěním o klaunovi z cirkusu, kde vypukl požár. Klaun utíká varovat obyvatele vesnice, kde cirkus stojí, […]

Naše kořeny

Přátelství, Aristotelés a stát

Mezi přáteli vzniká snad něco jako společné dobro: přítel přeje příteli dobro pro něj samého, a tím miluje také své dobro, protože tím, že se stal jeden druhému přítelem, stal se také druhému dobrem. V rubrice #vypsáno sdílím výpisky, které jsem si udělal při četbě knih, článků, rozsudků. Při jejich […]

Naše kořeny

Recenze: Skryté krásy kořeny…

Čtenář, který otevře jmenovanou knihu, bere na sebe těžký úkol. Číst ji začne stejně jen málokdo. Musí to být milovník poezie, popř. grafiky. Těžké to bude mít proto, že musí být dosti vzdělaný historicky, filologicky, filosoficky, teologicky (zvlášť v biblistice) a posléze psychologicky. Měl by si umět pohrávat se symboly. Avšak […]