Naše kořeny

Naši hrdinové očima Eduarda Stehlíka: Jan Studlar-Husinecký

Spoluzakládal čs. legie v Itálii, za okupace úzce spolupracoval s podplukovníkem Mašínem, prošel Francií, Velkou Británií i krvavými boji na území SSSR (ze kterého byl vypovězen), severní Afrikou i jugoslávskými partyzánskými oddíly: brigádní generál Jan Studlar-Husinecký. V těchto dnech uplynulo 125 let od jeho narození. Narodil se 4. května 1896 v Čichticích u Bavorova v rodině Josefa […]

Naše kořeny

Naši hrdinové očima Eduarda Stehlíka: pplk. Otmar Riedl

Před osmdesáti lety, 16. dubna 1941, byl z Velké Británie v rámci operace BENJAMIN vyslán na území okupované vlasti vůbec první čs. parašutista – rotný Otmar Riedl. Do akce odlétal jako kurýr, jenž měl domácímu odboji předat poselství prezidenta republiky Edvarda Beneše, ministra národní obrany naší exilové vlády generála Sergěje Ingra a přednosty […]

Naše kořeny

Jordan Peterson o alkoholu, znásilnění a složitosti života

Klientka – říkejme jí třeba slečna S. – která ke mně chodila několik měsíců, jednou přišla na pravidelné sezení a po pár úvodních slovech prohlásila: „Myslím, že jsem byla znásilněná.“ Jak nejlépe reagovat na takové tvrzení? Podobné události jsou mnohdy plné nezodpovězených otázek. Ve většině případů sexuálního napadení figuruje alkohol. […]

Naše kořeny

Naši hrdinové očima Eduarda Stehlíka: pplk. Otmar Růžek

Když jsem byl malý kluk, jednou z pohádkových postav, které jsem opravdu neměl rád, byl král Kazisvět z pohádky o Princezně se zlatou hvězdou. Jeho představitel, vynikající český herec Martin Růžek, byl vůbec často obsazován do postav ne právě sympatických a sám v letech pozdějších vzpomínal, že si před ním dokonce kvůli některým jeho […]

Naše kořeny

Malý sloupek o Velikém týdnu

Na křesťany zahraniční čeká peklo po smrti. Na křesťany české každý rok. Každý rok ve stejnou dobu. V období Velikého týdne. V období Velikonoc. Jakkoli na začátku zimy s nimi většina drží basu, nyní je nechává ve štychu. A nelze se divit. V prosincové selance je Ježíš mimčo. Ježíšek. Nádherný. Rozkošný. A zvláště tichý. […]

Naše kořeny

Čím se tato noc liší od ostatních nocí?

Slavnostním večerem s hodem beránka (letos již v sobotu 27. března) začal židovský svátek Pesach, neboli svátky nekvašených chlebů. Připomíná události v noci 15. nisanu roku 2448 židovského letopočtu, kdy Hospodin při desáté egyptské ráně pobil v Egyptě všechno prvorozené a přitom „přeskočil“ (hebrejsky „pesach“, tedy pominul, vynechal) obydlí dětí Izraele. Téže noci Izraelité narychlo odešli […]

Naše kořeny

Malý sloupek o velkém selském stavu

Víte, že české země měly indiány? Měly. Sedláky. Zatímco jiným je krajina nástrojem k „realizaci podnikatelských záměrů“, k rekreaci, kulisou přepravy z vilového bodu A do kancelářského bodu B, sedlákům dávala život. Protože byla život. Život neomezený sedmi, osmi dekádami. Život se začátkem u prvního nádechu praděda toho, kdo zrovna vypouští kobylu na pastvu, […]

Naše kořeny

Ohněm proti ohni

Kdo by jako dítě neměl rád pohádky, mýty a pověsti? A kdo by neměl kdesi hluboko v nitru pocit, že milované příběhy skrývají bohatší a hlubší význam, než dokážeme plně pochopit? Není smutné, že s dospíváním svou důvěřivou lásku k mýtům ztrácíme spolu s pokornou ochotou naslouchat jejich skrytým významům? Zdá se dokonce, že […]