Naše kořeny

Velikonoční bohoslužby u vás!

Milí čtenáři velikonoční bohoslužby z katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha budete moci sledovat na našem Faceboku,  na www.konzervativninoviny.cz nebo na Youtube kanálu Konzervativních novin. Ve spolupráci s katedrala.tv vám je přineseme v následujících časech: Zelený čtvrtek v 18.00, Velký pátek v 15.00, vigilii Zmrtvýchvstání v sobotu od 20.30 a neděli Zmrtvýchvstání od 10.00. Bližší informace najdete […]

Naše kořeny

Mučedníci komunismu

Katolická církev v Maďarsku má dnes už několik novodobých blahoslavených z období komunismu. Patří mezi ně i pomocný biskup v Ostřihomi Zoltán Lajos Meszlényi. Narodil se 2. ledna 1892 v Hatvanu, nedaleko Budapešti, v tradiční katolické rodině. Otec Zoltán Meszlényi starší byl učitelem v Rimavské Sobotě na Slovensku, kde také rodina žila. Matka Etela Burszky byla v domácnosti. […]

Naše kořeny

Mučedníci komunismu

Mezi blahořečené maďarské Církve přibyl v říjnu 2013 laik, salesiánský koadjutor Štěpán (Ištván) Šándor. Jeho život dramaticky poznamenaly složité osudy Maďarska ve 20. století, především nacistický a komunistický režim. Přesto se nevzdal svého poslání – působit mezi mládeží v duchu svatého Jana Bosca, zakladatele salesiánů. Narodil se 26. října 1914 v Maďarsku ve městě Szolnok […]

Naše kořeny

Mučedníci komunismu

Jedním z prvních blahořečených mučedníků maďarské církve v období komunismu je biskup Vilmos Apor, zastánce chudých, ochránce Židů, ale také statečný muž, který na konci 2. světové války hájil čest maďarských žen a dívek před násilnickými vojáky sovětské armády. Zaplatil za to životem. „Děkuji Bohu, že přijal moji oběť.“ Tak reagoval umírající biskup […]

Naše kořeny

Mučedníci komunismu

Blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič OSBM – s mužem tohoto jména se pojila řada přídomků už za jeho života, což jistě jen potvrzuje jeho svatost – muž zlatého srdce, otec bídných a sirotků, zastánce rusínského národa. Muž, která se vzepřel jak Slovenskému fašistickému státu, tak komunistické moci. Poprvé nepohodlný Narodil se […]

Naše kořeny

Mučedníci komunismu

V seriálu Mučedníci komunismu jsme se doposud věnovali kněžím a řeholníkům, kteří zemřeli za komunismu v českých zemích v období 50. a 60. let. Od tohoto čísla budeme sledovat osudy duchovních ze zemí střední a východní Evropy (Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina, Chorvatsko), kteří se také stali mučedníky komunistického režimu a mnozí z nich už […]

Naše kořeny

Co vám v životě dává smysl?

Pokud chcete porozumět lidské bytosti nebo lidskému stavu, jakou nejdůležitější otázku byste měli položit? Většina nábožensky orientovaných lidí by se pravděpodobně zeptala: „Věříte v Boha?“ Nejdůležitější otázka, jakou si umějí představit ti ostatní, zejména progresivisté, je nejspíš otázka politická. Dnes by to bylo „Podporujete Donalda Trumpa?“ Jinak by to mohlo být […]

Naše kořeny

Mučedníci komunismu

V předchozích dílech jsme se věnovali osudům kněží popravených v souvislosti s tzv. případem Babice – P. Bulovi a P. Drbolovi. Dnešní text pojednává o třetím duchovním, který byl ve spojitosti s babickými událostmi poslán na popraviště. P. František Pařil se narodil 27. ledna 1911 ve Vidoníně u Velké Bíteše. Rodiče hospodařili na středně velké zemědělské […]

Naše kořeny

Mučedníci komunismu

Dalším z kněží, kteří byli odsouzeni v roce 1951 v souvislosti s tzv. babickým případem k trestu smrti a následně popraveni, je P. Václav Drbola – mučedník, jehož beatifi kační proces v současné době probíhá. Václav Drbola se narodil 16. října 1912 ve Starovičkách u Brna jako nejstarší syn. Rodiče Václav a Růžena Drbolovi vychovali celkem sedm dětí […]

Naše kořeny

Mučedníci komunismu

Jedním z nejotřesnějších případů komunistického teroru proti Církvi nejen v Československu, ale v celé střední Evropě byla poprava tří katolických kněží v souvislosti s tzv. babickým událostmi v roce 1951. V současnosti probíhá proces beatifikace dvou z nich, P. Jana Buly a P. Václava Drboly. Připomeňme osud prvního jmenovaného. Jan Bula se narodil 24. června 1920 v Lukově u Moravských Budějovic. […]