Národ a pirátská logika

Pirátský poslanec Peksa se k tomu, co je národ, vyjádřil následně:

Jak se tedy máme dívat například na Národní obrození? Podle Peksy to bylo hnutí, v jehož čele stála skupina ukřičených jedinců, kteří svůj svévolný konstrukt zvaný český národ prosazovali proti jinému svévolnému konstruktu zvanému německý národ. A proč v Praze stojí Národní divadlo? Podle Peksova přesvědčení proto, že jiná ukřičená tlupa vystavěla pomník své potřebě kompenzovat si ztrátu své klanové identity. A proč Slováci na konci Druhé světové války pozvedli zbraně proti německým okupantům během Slovenského národního povstání? Přizpůsobíme-li se Peksově logice, nahlédneme, že v tom opět měla prsty jistá zakomplexovaná individua, která svoji násilnou svévoli zahalila honosným obratem „národ“ a zahájila boj za jeho osvobození.

Nechci se zde pouštět do diskuze o tom, zda je národ útvar umělý či přirozený. Jde mi o to pochopit, v čem vlastně spočívá „pirátská logika“, která dovoluje zastávat výše citovaný názor. Je zřejmé, že Piráti používají tyto a podobné „argumenty“ proto, aby vykreslili snahu o obranu národa a jeho zájmů jako boj zoufalců, kteří nechápou, že se honí za chimérou. Tu je naopak třeba s pokrokovým elánem odstranit a nahradit ji „nadnárodním společenstvím“ kosmopolitních občanů. Politika EU se ubírá tímto směrem a Piráti jsou její nadšení podporovatelé. Když se ovšem nad pirátským „myšlením“ pozastavíme, nemůžeme se vyhnout následné pochybnosti.

Z toho, jak se staví k národu je zřejmé, že ho jsou ochotni obětovat proto, že je pouhou „umělou abstrakcí“, tj. umělým výtvorem lidské mysli. Faktická skutečnost je podle nich jiná a pojmu „národ“ v realitě nic neodpovídá. Jak je to však s „nadnárodním společenstvím“ kosmopolitních občanů, v němž by chtěli rozpustit stávající státy? Nic takového dějiny dosud nepoznaly a tak zcela přirozeně vyvstává otázka, zda uvedená kritika neplatí i o něm. Jde totiž o „umělou abstrakci“, kterou se současní západní liberálně demokratičtí politici snaží proměnit v realitu. Přitom společně se svými ideovými spřízněnci pozvedají v médiích své agresivní hlasy proti těm, kdo s nimi nesouhlasí a při každé vhodné příležitosti mávají vlajkou Evropské unie. Stálo by jistě za úvahu, jaký komplex si přitom kompenzují oni. Jsme zase jednou svědky projekce vlastního stavu progresistů do řad jejich konzervativních oponentů.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme