Benediktův odkaz

Dílo zesnulého papeže Benedikta XVI. je tak rozsáhlé, že čítá celých 24 svazků. Proto je značně obtížné, ne-li nemožné, v krátkosti shrnout, v čem jeho odkaz spočívá. Jeden z nejdůležitějších aspektů jeho pontifikátu je třeba vidět v důrazu, který kladl na nebezpečnost rozšiřující se ztráty smyslu pro nemanipulovatelnou pravdu. Mluvil dokonce o „diktatuře relativizmu“.

Pro liberály bylo a je nepochopitelné, že relativizmus spojoval s totalitou. Vždyť podle liberální interpretace je tomu zcela naopak: relativizmus má garantovat svobodu, neboť převládne-li ve veřejném mínění, nikdo si nemůže činit nárok na absolutní a výlučnou pravdivost svých přesvědčení, takže je ani nesmí druhým nijak vnucovat. Pluralita  názorů a životních stylů má být základním znakem otevřené a svobodné společnosti.

Benedikt XVI. však touto naivní osvícenskou iluzí netrpěl. Velmi jasně nahlížel, že relativizmus znemožňuje pevné založení jakékoliv hodnoty, hodnotu svobody nevyjímaje. V relativizmu „platí“, že svoboda i nesvoboda jsou stejně hodnotné (stejně relativní). Nelze v něm nic racionálně dokazovat, každý závěr rozumu je z principu relativizovatelný. Pokud se tedy ve společnosti mají prosazovat nějaké normy jednání, nemohou se opírat o racionální důvody. Jejich posledním důvodem je moc, síla je prosadit proti odporu opozice a třeba i většiny společnosti. To vše pod maskovací rétorickou clonou politické diskuze a boje proti všem nepřátelům demokracie a svobody.

Relativizmus proto představuje zdroj totality. Benedikt XVI. na to opakovaně upozorňoval a vyzýval nás, abychom si tuto souvislost uvědomili. Pro přesvědčené „liberály a demokraty“ je tato pravda nepřijatelná, protože je usvědčuje z fatálního omylu a z nepřiznané koalice  diktaturou, z níž protismyslně obviňují své konzervativní protivníky. Snad i to vysvětluje, proč Benedikt XVI. byl, je a provždy bude liberály vně i uvnitř Církve tak vášnivě nenáviděn.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme