První gay a lesbické jesle otevírají v Berlíně.

Ve vedení denního stacionáře, jeslí a poradny v jednom byl i uznávaný propagátor pedofilie Rüdiger Lautmann. Zájem je mezi Němci obrovský, připraveno je na 90 míst. Všichni „pedagogové“ trpí nějakou sexuální úchylkou. Lautmann (87) je považován za zastánce legalizace pedofilních aktivit a šíření pedofilní propagandy ve vědecké kamufláži. Je také členem pedofilní lobbyistické organizace „Working Group Humane Sexuality“. Jde o německé sdružení založené v roce 1983, které „zkoumá“ pedofilii. Zasazuje se proti trestní odpovědnosti za konsensuální sexuální styk mezi dospělými a dětmi – sexuální akty mezi dospělými a dětmi měly být podle těchto „vědců“ legalizovány. Sdružení také kritizuje, že jsou dětem odpírána sexuální práva. Po nátlaku veřejnosti Lautmann na post ve správní radě dětského centra 7. října rezignoval. K podpoře pedofilie sám Lautmann říká, že v jeho vědeckých pracích byla pedofilie vždy popisována jako samostatná forma sexu, kterou je třeba odlišovat od zneužívání a sexuálního násilí, ale současně potvrdil, že existuje „něco jako přirozená shoda vůle mezi dospělým a dítětem“.

 

Zdroj: https://www.bz-berlin.de/berlin/paedophilie-verfechter-sitzt-im-vorstand-von-kita