Zahraničí

Jak se vypořádat s migrací? Dánsko a Maďarsko jako příklad funkčního přístupu

Počet nelegálních migrantů, kteří se do Evropy valí, je po covidových letech opět na vzestupu a blíží se rekordnímu roku 2015. Tehdy požádalo o azyl v EU přes 1,2 milionu osob. K dalším rekordům patří roky 2023, kdy přišlo do EU přes milion uprchlíků, a rok 2022 s více než 800 tisíci uprchlíky. Počet žadatelů o azyl v EU […]

Domov

Dvacet let v EU

Evropská integrace kdysi zažívala svoje dobré časy a pro zúčastněné státy byla přínosem. My jsme se bohužel s touto dobou zcela minuli. Připojili jsme se ve chvíli, kdy už šlo všechno jenom z kopce. Na 1. máje si připomínáme 20. výročí vstupu naší země do Evropské unie. Pro jedny je to jubileum hodné oslav, […]

Domov

Vzkaz ministru Rakušanovi

Vážený pane ministře, tyhle komentáře jsou především výsledek chronické neschopnosti politiků hlavního proudu skutečně řešit migraci. Vlastně se to víceméně dá shrnout do neschopnosti a neochoty skutečně chránit hranice Evropy. Nemůžete chtít všechno. Nemůžete chtít otevřené hranice, společný prostor volného pohybu a bezpečnost. Vaše opakovaná hra na morální maják, váš […]

Zahraničí

Co je v balíčku pomoci Ukrajině?

Gigantický šedesátimiliardový balíček americké pomoci Ukrajině je rozdělen do několika částí. Dvacet sedm miliard jde na dokup zbraní a vybavení pro americké ozbrojené síly  a rozšíření prezidentské Drawdown Autority for Ukraine (jakási okamžitá pomoc Ukrajině záslá jen na rozhodnutí prezidenta) o  8 miliard.  Tohle způsobilo největší nepochopení. Presidential Drawdown Autority […]

Domov

Revoluce ve školství

Začátkem dubna představil ministr školství Mikuláš Bek (STAN) nové rámcové vzdělávací programy (RVP), tedy to, co dříve lidé znali pod pojmem osnovy. Jeho vyjádření, že to není žádná revoluce, ale jen plán modernizace, abychom se v tom 21. století neztratili, zaujalo. Když totiž ministr začne předem uklidňovat, že se nejedná o revoluci, měla […]

Domov

Týden v EU

Komise udělovala ceny „Evropská hlavní města začleňování a rozmanitosti“. Evropský parlament jel tento týden na plné otáčky. Macron po sedmi letech na Sorbonně opět řečnil o EU. Pondělí 22. dubna 2024 Rada přijala rozhodnutí o uzavření dohody o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem. Jde o první dvoustrannou rámcovou dohodu mezi EU a Japonskem, která má stanovit […]

Společnost

Každé náhradní mateřství je obchodem s lidmi, rozhodl Evropský parlament

(23. 4. 2024, Praha) Plénum Evropského parlamentu dnes přijalo směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU o prevenci a boji proti obchodování s lidmi a o ochraně obětí (2022/0426(COD)). Nová směrnice, která pozměňuje směrnici z roku 2011 zavádí společnou definici případů obchodování s lidmi pro členské státy Evropské unie. Po schválení Radou Evropy se tato definice bude transponovat […]

Komentáře

Legislativní blamáž roku

Diletantská práce Parlamentu zjednodušila cestu pro zavedení stejnopohlavního manželství zásahem Ústavního soudu. Pokud někdo uspořádá anketu o nejhorší zákon roku, těžko hledat vhodnějšího kandidáta než novelu občanského zákoníku o stejnopohlavním partnerství. Proč? Důvodů je hned několik, a to mohu nechat stranou, že s novelou nesouhlasím z věcného hlediska. Politici i média tvrdí, že novela […]

Domov

Ach ten Vít Rakušan…

Vít Rakušan k migračnímu paktu právě napsal (v příspěvku a následně v komentáři): „…není v něm povinnost přijímat migranty, a to ani tehdy, když u nás už nebude tolik uprchlíků z Ukrajiny. […] Přijmout migranty nebudeme muset za žádných okolností.“ Skutečně za žádných okolností, pane ministře?  Měl jsem konečně čas, takže jsem měl i slovo, na […]