Týden v EU

Migrační pakt byl definitivně schválen. Komise vydala jarní hospodářskou prognózu. Unie se ohradila proti gruzínskému zákonu o transparentnosti zahraničního vlivu.

Pondělí 13. května 2024

Rada definitivně schválila zpřísněné normy pro emise CO2 pro nová těžká vozidla uváděná na trh. Od roku 2030 má dojít ke snížení limitů o 45 % (podle platné úpravy je to 30 %), od roku 2035 to má být už o 65 % a od roku 2040 dokonce o 90 % (to vše ve srovnání s úrovněmi k roku 2019). Toto opatření je součástí Zeleného údělu.

Rada dále přijala některé změny ve společné zemědělské politice (SZP), které mají vyjít vstříc protestujícím zemědělcům. Konkrétně jde o některé prvky v nařízení o strategických plánech SZP a nařízení o financování, řízení a monitorování SZP. Aktualizovaná pravidla podle Rady přinášejí zjednodušení, snižují administrativní zátěž a poskytují větší flexibilitu.

Rada také schválila prodloužení pozastavení cel a množstevních omezení na dovoz zboží z Ukrajiny o jeden rok (do 5. června 2025).

Úterý 14. května

Rada definitivně schválila deset legislativních návrhů k reformě evropské migrační a azylové politiky, označovaných jako migrační pakt. Nová pravidla přinesou mimo jiné mechanismus „povinné solidarity“ s cílem podpořit členské státy, které se potýkají s velkým přílivem migrantů. Pomoc ostatních členských států má spočívat v relokacích, finančních příspěvcích, popřípadě (je-li to dohodnuto s členským státem, který je příjemcem pomoci) alternativních solidárních opatřeních. Oproti kdysi diskutovanému návrhu Dublin IV jde o režim mírnější a flexibilnější, ovšem stále vzbuzuje obavy (viz např. fundovanou kritiku v textech Roberta Kotziana z poslední doby). Komise u příležitosti přijetí migračního paktu uveřejnila poměrně rozsáhlý vysvětlující text pro veřejnost.

Rada přijala závěry o „podpoře influencerů jakožto tvůrců online obsahu“. Ač si jejich práce obecně cení, obává se, že vedle pozitivních účinků obsah vytvářený influencery i jejich chování na internetu „může působit i škodlivě, a to na jednotlivce i na společnost jako celek“. Influenceři by si měli být „vědomi možného dopadu, který může mít na jejich publikum a jeho blaho sdílení zavádějících informací a dezinformací, nenávistných projevů online, kyberšikany a jiného nezákonného nebo škodlivého obsahu. Měli by také vědět, jak vhodně reagovat, pokud se s těmito problémy setkají.“

Středa 15. května

Komise vydala svou pravidelnou jarní hospodářskou prognózu, která se zabývá očekávaným vývojem ekonomiky EU a jejích členských států v nadcházejících měsících. Komise uvádí, že po roce 2023, kdy ekonomika převážně stagnovala, dosáhla počátkem roku 2024 vyššího růstu, než se očekávalo. V roce 2024 Komise předpokládá růst HDP v EU ve výši 1,0 % a v eurozóně pak 0,8 %, zatímco inflace v EU by měla klesnout z loňských 6,4 % na 2,7 % (v eurozóně by měla klesnout z loňských 5,4 % na 2,5 %).

EU se prostřednictvím svého vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Josepa Borrella ohradila proti gruzínskému zákonu o transparentnosti zahraničního vlivu a vyzvala k jeho zrušení. Tento předpis je prý překážkou na cestě Gruzie do Unie.

Čtvrtek 16. května

EU se prostřednictvím vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku vydala prohlášení v předvečer „mezinárodního dne proti homofobii, bifobii a transfobii“.

Pátek 17. května

Komise vydala prohlášení, ve kterém si při druhém výročí plánu REPowerEU libuje nad jeho fungováním. Plán cílí zejména na odstavení a nahrazení dodávek ruských paliv a na zmírnění dopadů vysokých cen energií. Podle Komise se cíle daří plnit.

Dvacet let v EU

Ke kulatému výročí vstupu do Unie jsem napsal úvahu Dvacet let v EU. Poznamenávám zde mimo jiné, že evropská integrace kdysi zažívala svoje dobré časy a pro zúčastněné státy byla přínosem. My jsme se bohužel s touto dobou zcela minuli. Připojili jsme se ve chvíli, kdy už šlo všechno jenom z kopce.

Autor je právník se specializací na právo Evropské unie a mezinárodní právo soukromé. Publikuje na svém blogu.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč