Marek Výborný (KDU-ČSL): V obraně rodiny jsme jednotní

Jaké je, podle Vás, hlavní téma letošních voleb? Jaké je Vaše hlavní předvolební téma?

Letošní volby jsou možná důležitější, než si chceme připustit. Současná vláda populistů ve špatném smyslu toho slova, se sociality, podporovaná komunisty nás dovedla na pozici jedné z nejrychleji se zadlužujících zemí s veřejnými financemi na šikmé ploše. Velkým problémem bude již avizovaná ztráta důvěry investorů přesouvajících se pro některé překvapivě do Polska či Maďarska. Bohužel současná populistická politika založená na lži nejen rozděluje společnost, ale také je značně drahá a neperspektivní. A o tom, o naší budoucnosti jsou letošní volby. Koalice SPOLU nechce pokračovat po této šikmé ploše, ale chceme jít cestou odpovědné politiky. Nabízíme ZMĚNU. Bude to bitva, ale věřím, že máme na to volby vyhrát a udělat tečku za politikou posledních let. A hlavní témata: zastavit hrozivé zadlužování, být zárukou demokratického a prozápadního směřování země, moderní jednoduchá a digitalizovaná státní správa, dostupné bydlení nejen pro mladé rodiny a kvalitní vzdělávání na úrovni 21. století.

Kandidujete za koalici Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) jako současný poslanec KDU-ČSL. Jaké jsou hlavní konzervativní body této koalice?

Menší, ale spravedlivější stát. Stát, který nebude mít ambici řídit lidem životy, ale ponechá jim maximální míru svobody, aby sami odpovědně rozhodovali o svém životě. Proto chceme „vyhlásit“ stav „legislativního blahobytu“. Lépe méně předpisů a nařízení, ale s důrazem na jejich kvalitu a smysluplnost. V daňové politice jsou nejlépe investované peníze ty, které stát ponechá v peněženkách občanů. Stát musí mít ambici pomoci těm, kteří si sami pomoci nemohou, ale ne řídit životy lidí různými formami přerozdělování apod. A samozřejmě obhajoba židovsko-křesťanských hodnot, na kterých naše civilizace stojí. Rodina a rodiče s tátou, mámou, dětmi, babičkou a dědou… to je to, co je nám vlastní. Odmítám bourání lety osvědčených tradičních vzorců naší společnosti ve jménu jakýchkoli progresivistických tendencí. Zachovejme si zdravý rozum.   

Co se Vám v končícím volebním období sněmovny podařilo z konzervativního programu prosadit?

Spravedlivé narovnání důchodů pro pracující maminky, které se část produktivního věku věnovaly výchově svých dětí, dnes daňových poplatníků, považuji za jeden z důležitých lidoveckých bodů, který se nám podařilo prosadit. Rodiče máme jako lidovci vždy na prvním místě a tento dluh se nám podařilo splatit. Na poli exekucí a oddlužení jsem byl moderátorem velkých změn, kde jsem se opět snažil, a snad úspěšně, nalézat kompromisní řešení ve prospěch seriózních věřitelů stejně jako zodpovědných dlužníků chtějících svoji situaci řešit. Milostivé léto u dluhů vůči státu, nesoucí i toto biblické označení a umožňující při splacení celé jistiny nový socioekonomický restart, budiž toho příkladem.

Sněmovna sice nepřijala návrh na manželství homosexuálů a leseb, ale je jisté, že se návrh do nové PS vrátí. Jaká bude Vaše strategie proti tomuto návrhu. Ptám se především proto, že návrh má podporu napříč koalicí Spolu a aktivisté pro zákon se budou snažit další poslance získat.

Je možné, že se poslaneckou iniciativou tento návrh ve sněmovně znovu objeví. Určitě nebude mít většinovou podporu v rámci koalice SPOLU, právě naopak. A KDU-ČSL je v této věci zcela jednotná. Moje strategie bude jednoduchá a stejná jako v tomto období. Trpělivě a věcně vysvětlovat, že není důvod, proč označovat za manželství jiné svazky než svazek muže a ženy. Znovu připomínat, že nevedeme debatu o právech, ale hodnotách. A pokud je třeba některé praktické věci u registrovaných párů změnit (např. společné jmění), nechť se tak učiní v občanském zákoníku. Ale spoutat lásku zákony opravdu není rozumná cesta. A nebude od věci se případně vrátit i k mému poslaneckému návrhu na ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy, jak je to v řadě evropských zemí. 

Jaké jsou Vaše hlavní konzervativní hodnoty, které se budete snažit v nové PS, pokud budete zvolen, prosazovat?

Za základ demokratické společnosti pokládáme názorovou pluralitu a právo na svobodu projevu. Budeme rozhodně bránit jejich svévolnému omezování ve veřejném i digitálním prostoru. Ústava ČR i Listina základních práv a svobod si také vyžadují konzervativní přístup. Šetřeme novými nařízeními, za každé nové dvě stávající zrušme. Prostě na vše nahlížejme s potřebnou střídmostí. Jako skutečnou prioritu postavme vzdělanou a kulturní společnost. Mladý člověk, vycházející ze školy, musí být schopen kritického myšlení, samostatného učení a kompetentního rozhodování.   

Konzervativní pohled na svět není dnes tak říkajíc „in“. Jakou roli v této věci hrají česká média?

Mainstreamová média včetně těch českých většinově podléhají líbivému, do značné míry progresivistickému vidění světa. Jasně se to ukazuje na tématech hodnotové politiky, jako byla např. právě debata o manželství nebo o eutanázii. Nemá ale smysl svádět vinu na novináře. Když budeme věrohodnými reprezentanty konzervativního pohledu na svět, když budeme schopni věcně hájit s Chestertonem samozřejmosti, které nám jsou vlastní, tak můžeme mnohé zastavit či kultivovat tak, aby konzervativní hodnoty odpovídaly společnosti 21. století. Já pro to budu dělat určitě maximum.

 

Rozhovor se Markem Výborným je  dalším ze série předvolebních rozhovorů (zdezde a zde) s pravicovými politiky.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!