Zuzana Majerová Zahradníková: Green Deal je čiré šílenství

Jaké je, podle Vás, hlavní téma letošních voleb? Jaké je Vaše hlavní předvolební téma?

Hlavní téma jako by letošním volbám chybělo. Jsou tu spíš taková náhradní témata. Kupříkladu koronavirus a nástup covidové totality, nebo různé osobní kauzy. Bylo by mnohem lepší, kdyby jedním z hlavních témat bylo, kam směřuje naše euroatlantická civilizace, tedy otázky migrace, multikulturalismu či klimatického aktivismu. Kupříkladu Green Deal je čiré šílenství, jež provětrá peněženky všech občanů. Ale těmto tématům se velké politické strany raději pokrytecky vyhýbají. Prostě před Bruselem sklaply kufry.

Kandidujete za koalici Trikolóra, Svobodní, Soukromníci. Jaké jsou hlavní konzervativní body této koalice?

Promiňte, ale musím vás napřed opravit. Nejsme koalice. Jsme jedno uskupení, jedna formace, pro vstup do sněmovny nám proto stačí pět procent. Bráníme normální svět. A normální pro nás je, že rodinu tvoří maminka, tatínek a děti. Že manželství je svazek jednoho muže a jedné ženy. Že existují pouze dvě pohlaví. Že bohatství vzniká z práce, ne z dotací. Že se máme nejprve postarat o svoji rodinu, svoji obec, svoji zemi. Že v naší zemi mají platit naše pravidla.

Děkuji za opravu a vysvětlení Vašeho spojení se Svobodnými a Soukromníky. – Co se Vám v končícím volebním období sněmovny podařilo z konzervativního programu prosadit?

Takové drobné vítězství, na kterém jsme se spolupodíleli je, že se podařilo zakotvit do naší Ústavy právo bránit sebe i jiné se zbraní v ruce. Toto právo se stane součástí Listiny základních práv a svobod. Byla to víceméně reakce na zcela opačnou, tedy odzbrojovací iniciativu Evropské unie. Kéž by takových drobných vítězství bylo víc.

Sněmovna sice nepřijala návrh na manželství homosexuálů a leseb, ale je jisté, že se návrh do nové PS vrátí. Jaká bude Vaše strategie proti tomuto návrhu. Ptám se především proto, že návrh má podporu napříč stranami a aktivisté pro zákon se budou snažit další poslance získat.

Strategie je pořád stejná. Budeme dál bránit normální svět. Argumentovat, mluvit, psát, přesvědčovat, upozorňovat na skrytá nebezpečí.

Jaké jsou Vaše hlavní konzervativní hodnoty, které se budete snažit v nové PS, pokud budete zvolena, prosazovat?

Ne každá novota je pokrok. Je dobré se držet toho tradičního, léty prověřeného, fungujícího. To neznamená, že jsme nějací staromilci, bránící se všemu novému, pouze si vážíme odkazu a rozumu našich předků. Oni opravdu nebyli hloupí. 

Konzervativní pohled na svět není dnes tak říkajíc „in“. Jakou roli v této věci hrají česká média?

Média hlavního proudu jsou dnes bohužel tou největší hlásnou troubou všech těch novodobých pomatených ismů, co jich jen na nás dnešní zpovykaný svět chrlí. Namísto, aby tato média poskytovaly vyvážený mix informací, jdou na ruku agendě levicových pokrokářů.

Rozhovor se Zuzanou Majerovou Zahradníkovou je  dalším ze série předvolebních rozhovorů s pravicovými politiky.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!