Nina Nováková: Ze svých ideálů neustupuji!

Byla jste v parlamentu v letech 2013 -17 za TOP 09. Nyní kandidujete jako nestranička za KDU-ČSL na kandidátce Spolu, tedy koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Z TOP 09 jste v roce 2017 vystoupila. Je to důsledek posunu Vašich ideových východisek?

Mé ideály v oblasti politiky jako veřejné služby se nemění. Z TOP 09 jsem odešla bez trpkosti, protože se strana vydala jinou, než hodnotově pevně ukotvenou cestou. Dá se říct, že si stále intenzivněji uvědomuji, jak přehlížíme nárůst lidí s nedostatečnými prostředky pro život a lidí, kteří obecně ztrácejí naději. Naše nasycená a přesycená současnost to lehkomyslně podceňuje. To mě logicky posunuje k prioritám spíše lidoveckým.

V roce 2017 jste mluvila o konzervativismu, který se z TOP 09 ztrácí. Jak vnímáte situaci konzervativní politiky dnes, před poslaneckými volbami 2021? Existuje podle Vás v ČR strana, která hájí konzervativní hodnoty?

Krátká odpověď zní NE, podrobnější pohled ukazuje, že ODS drží trvale kurs pravicově konzervativní, lidovci zůstávají věrní v oblasti rodinné politiky a další strany, jako SPD nebo Trikolora, deklarují spíše jednotlivé konzervativní postoje. Pro mě je nejdůležitější zjištění, že téměř v každé straně, kromě pirátů a komunistů, existují jednotliví politici, se kterými lze vytvořit určitou mezistranickou síť konzervativních řešení některých problémů.

Jako předsedkyně spolku Středoevropská inspirace vystupujete proti přijetí Istanbulské úmluvy. O té se v ČR aktuálně příliš nemluví. To však neznamená, že její ratifikace je zažehnána. Jaké máte hlavní výhrady k úmluvě a jaká je Vaše strategie proti ratifikaci?

Istanbulské úmluvě jsme rozhodně nekřivdili, když jsme v ní poznali bránu, kterou do společnosti proudí genderová ideologie. Aktuální situace potvrzuje, že klíčové prvky jsou: genderová identita a snaha podsunout nezletilým dívkám pozici ženy. Když neprocházela hladce Istanbulská úmluva, použil Evropský parlament velice nefér kličku: v roce 2017 žádal, aby jakákoliv, třeba i zdánlivá diskriminace LGBTI+ lidí byla klasifikována jako nejtěžší zločin ve výčtu obsaženém ve Smlouvě o fungování EU. Jsou to zkrátka sčítance: nenápadná výměna rovnosti mužů a žen za genderovou rovnost ve 40 let staré Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen plus propagace práva žen nakládat se svým tělem – tedy zabíjet nenarozené i v pokročilém stádiu vývoje plus právo na antikoncepci a potrat pro nedospělé dívky – tedy výzva k nezralému sexuálnímu životu, a také podpora pedofilie + nehorázný tlak WHO na zavedení sexuální výchovy plus soustavná činnost lobbistů ve vládních výborech pro rovnost mužů a žen plus kreativní manipulace s vymyšlenými lidskými právy. Součtem je naprosté zneuctění univerzálních lidských práv a odklon od evropské kultury.

Ratifikaci Istanbulské úmluvy odmítlo mj. Maďarsko, které je ze strany EU kritizované za svůj přístup k gender agendě. Jak postup Viktora Orbána hodnotíte Vy?

V Maďarsku se otevřeně pojmenoval problém, kterému se nevyhneme ani my. Musíme definovat postavení rodičů jako respektovaných partnerů školy ve sféře výchovy. Víme, že zákony jsou jen minimem morálky, ale hrozící státní výchova dětí je v příkrém rozporu s povinností a odpovědností rodičů, jak je stanovuje občanský zákoník. To nemluvím o tom, že škola má povinnost předávat poznatky odpovídající stávajícímu stupni rozumového poznání světa. Když si uvědomíte rozpor mezi biologii nebo vývojovou psychologii a výchovnými trendy, které pronikají do škol – díky nepozornosti pedagogů a ředitelů – prostřednictvím neziskových organizací propagujících gender ideologii, mohli bychom za chvíli říkat, že Země je placatá. V souvislosti s poplašeným odporem, který v západních evropských zemích vyvolalo maďarské omezení propagace homosexualismu, jsem si připomněla nelidskou kampaň proti dětem s Downovým syndromem, která před časem proběhla ve Francii. Proč se tehdy nikdo nepohoršil?

Úmluvou se dostáváme k genderové politice, k LBGT, k manželství homosexuálů a leseb. I letos proběhl v Praze Prague Pride, významně podpořený pirátským vedením pražské radnice. Jak tuto manifestaci sexuálních menšin vnímáte?

Podobně jako někteří moji známí homosexuálové. Nejde o hrdost, jde o exhibicionismus. Prague Pride mě na jedné straně nevzrušuje a nechápu, jakou politickou a ekonomickou kompetenci chtějí předvést její morální a finanční podporovatelé. Rozhodně si ale nesmíme nechat ukrást a znehodnotit nádherný symbol duhy.

Česká pošta se postavila na stranu LBGT aktivit. Jde o státní podnik. Předpokládám, že se Vám to nelíbí? Jak byste na to jako poslankyně reagovala?

Postoj vedení České pošty byl hloupý a na instituci neustále zachraňovanou státními penězi poněkud k zamyšlení. Jinak by to bylo spíš legrační. Hned jsem si představovala nové údaje, které budeme uvádět na obálce: s kým a jak.

Kandidujte na 8. místě kandidátky Středočeského kraje. Jak vidíte své šance na zvolení a jak je event. můžete zvýšit?

Šance je jedna ku jedné a bez kroužkování ještě menší. Nechci si na nic hrát, na kandidátce jako jediná zastupuji seniory a jsem člověk, který přesně ví, co chce prosadit, ale nejde se prát, ani nikoho urážet. Mám heslo Fortiter in re, suaviter in modo – neustupovat ze svých ideálů a říkat věci naplno, ale slušně. A nevidět v každém nepřítele. Vedení ODS i vedení lidovců, kteří mě vyslali a které bych ráda zastupovala, dobře vědí, jaké mám názory a počítají s tím, že se nezměním.

Co je, podle Vás, hlavním tématem letošních poslaneckých voleb?

Hlavním tématem je volič. Bude dost těch, které nezmatou a neotráví vzájemné útoky stran a hnutí? Nezlomí nad všemi politiky hůl? Bude dost těch, kteří se dívají na konkrétní kandidáty a snaží se dozvědět co nejvíc o jejich osobních kvalitách? Pohybuji se na farmářských trzích a nejsem žádná hvězda, takže se mnou lidé mluví hodně otevřeně. Nejvíc souznění zaznamenávám s rodiči menších dětí, s alternativci, kteří dávají přednost reálnému životu před virtuálním. A samozřejmě se staršími lidmi.  

Jaké hlavní téma máte Vy pro svou kandidaturu?

Chci být hlasem lidí, kteří chápou, že jsme na určitém rozcestí, a ještě můžeme ovlivnit scénáře budoucnosti. Protože je těžké odhadnout, co nás všechno může čekat – trochu jsme se utopili v neustálém kolotoči kolem covidu – musíme posilovat všechno, co zvyšuje odolnost společnosti jako celku. Jádrem je stabilní a odolná rodina, protože ta vysílá slabé nebo silné osobnosti do světa práce i do veřejného života.

Mé legislativní cíle jsou tři: konečně prosadit kritérium dopadu na rodiny u všech zákonů, zařadit předávání evropské civilizace rozumu, spravedlnosti a solidarity, neboli odkazu antiky a křesťanské kultury do školského zákona, posílit prestiž rodičů. Vlastně by šlo o pokračování začatého úkolu z roku 2017, který je teď ještě aktuálnější a naléhavější.

Během posledních měsíců jsem se tak trochu stala vyslancem malých obcí, které jsou ignorovány a „válcovány“ ve jménu vyšších zájmů. Ve skutečnosti se nejedná o vyšší zájmy, ale o zájmy „těch vyšších“. Malé obce jsou strážci normálního života a dobrého vztahu k půdě a přírodě.

Pokud budete zvolena, v jakém výboru byste chtěla pracovat a proč?

Čtyři roky jsou krátká doba, takže by poslanec neměl ztrácet čas tím, čemu nerozumí. Myslím, že patřím do Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a do Komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. Mohu stavět také na zkušenosti z podvýboru pro lidská práva a z volebního (mediálního) výboru.

Nina Nováková je bývalá profesorka na gymnáziu J.S. Machara v Brandýse nad Labem. V letech 2013-2017 byla poslankyní za TOP 09. Nyní kandiduje do Poslanecké sněmovny na osmém místě kandidátky SPOLU ve středočeském kraji. Nina Nováková je také předsedkyní občanského sdružení Matice staroboleslavská a Středoevropské inspirace, která aktivně vystupuje proti přijetí Istanbulské úmluvy. Deset let se profesionálně věnovala zpěvu.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!