Zahraničí

O mrtvých jen dobře

Ještě jednou se vracíme k nedávnému odchodu Michaila Gorbačova, tentokrát v glose Jana Kubalčíka, který reaguje na záplavu oslavných textů z poslední doby. Vzpomínám, když tehdá před lety… nastoupil po třech po sobě rychle následujících pohřbech generálních tajemníků soudruh Michail Sergejevič Gorbačov do čela Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu (rozepisuji to proto, […]

Zahraničí

Rozklad na Ukrajině

Jde mi o rozklad jako logický potažmo matematický terminus technicus – rozklad množiny. Nuda? Uvidíme… Tak jinak: myslím, že pan bývalý první náměstek ministra zahraničních věcí a velvyslanec ve Francii Petr Drulák manipuluje v otázce ruské agrese proti Ukrajině. Tak k tomu rozkladu… do rigorosní definice se tu opravdu pouštět nebudu, snad postačí […]

Domov

Ani Milion účelů prostředky nesvětí

Píše mi Milion chvilek z.s., tedy mluvčí tohoto spolku Hana Strašáková: „Milí a vzácní přátelé, bylo to napínavé, ale nakonec to dopadlo! Poslanci včera večer na čtvrtý pokus konečně zvolili zbývající členy do Rady České televize. Rada ČT je tak opět v plném počtu. Volba radních probíhala překvapivě veřejně a zúčastnili […]

Zahraničí

Pár postřehů k invazi Ruska na Ukrajinu

„Nikdy neustupujte, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, v maličkostech ani velkých věcech, o kus ani o kousek, ledaže byste ustoupili cti a dobrému mravu. Nikdy neustupujte před nátlakem, nikdy se nepoddejte zdánlivě zdrcující převaze nepřítele.“ (Winston S. Churchill) …zdá se, že president Zelenskij je v tomto učenlivým žákem premiéra Churchilla. Je to o to obdivuhodnější, o co […]

Domov

Stokrát opakovaná polopravda

„Největším utrpením nejsou ani tak nepravdy, jako nekonečné a nevymýtitelné tirády polopravd.“ (G. K. Chesterton) Co je tou sveřepě opakovanou polopravdou tentokrát? Zazněla v tomto případě v článku Lukáše Jelínka Premiér raději mlčí (Neviditelný pes, 3.2.2022) na téma Istanbulské úmluvy: „Relevantní argument je, že u nás už máme solidní zákony postihující násilí na […]

Komentáře

Otevřený dopis Radimu Perlínovi

Vážený pane Perlíne, dovoluji si tímto reagovat na Váš článek „Typologie neočkovanců“ (Neviditelný pes, 5. ledna 2022). V něm dělíte „neočkovance“ na čtyři druhy: Borec, Podnikatel, Bludař a Esoterik. Zahajujete přitom přiznáním, že jste zcela racionálním člověkem. Snad mě absolvovaná matematická analýza alespoň trochu opravňuje k tomu, abych se i já označil za […]

Domov

Paní Pekarová doporučuje…

Slova paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéty Pekarové Adamové o „vyhnání Orbána“ jsou jasně určena domácímu publiku. Pan Orbán je často kritizován ze zástupných důvodů. Někdy i z důvodů zcela absurdních a vylhaných (domnělý antisemitismus např.) – ale nebudu odbočovat. Tím, co na jeho politice přitom vadí nejvíce, je resistence Maďarska […]

Domov

To nejlepší z obou světů

Pan Farský se rozhodl na půl roku odjet na stáž do USA a přitom si ponechat poslanecký mandát. Rozhodl se tak bez skrupulí vytěžit „to nejlepší z obou světů“. Paradoxní je, že do USA letí na základě záměru (zjednodušeně řečeno) vytěžit ze zkušenosti 250 let US federalismu inspiraci, jak během příštích […]

Domov

Lék na desinformace? Vzdělání a důvěra!

Jakkoli se dnes v důsledku existence mobilních telefonů a další dříve nepředstavitelné techniky hovoří o „vrtulníkových rodičích“, kteří podléhají pokušení obecně pochopitelné touhy ochránit své dítě (často skutečně jen jedno…) před skutečně každým rizikem, je zjevné, že ani těm nejdůslednějším z nich se nemůže podařit naplnit tuto ambici na 100%. Pominu nyní relevantní […]

Společnost

Klimatická věda a včely

Již řadu let probíhá mezinárodní projekt zabývající se sledováním zimního úhynu včelstev COLOSS. Česká republika je v tomto projektu zapojena od roku 2014. Jedná se o ukázkový příklad citizen science, tedy přístupu, kdy se na naplňovní skutečně hodnotných vědeckých záměrů podílejí i vědci-amatéři, resp. veřejnost, kterou za žádné vědce (ani amatérské) označit […]