Komentáře

Fiat iustitia, pereat mundus!

O politice, historii a literatuře si na konci prázdnin s filosofem Václavem Bělohradským povídal Daniel Kaiser (Tradice vykazování ze společnosti, Týdeník Echo 35/2023, popř. Žijeme v převrácené demokracii). Hned v úvodu rozhovoru (který stojí za pozornost celý) zaznívá tato otázka a odpověď: „Vstoupili jsme, a je to tak u nás i v Německu, pro nás […]

Komentáře

Svoboda vs. svévole

Paní senátorka Kovářová napsala ve svém textu z června 2023 „Hloupý obsah a svoboda projevu“ mj. toto: (1) „Svoboda slova nesmí mít žádné mantinely. Svoboda slova buď je, anebo není.“ Dále pak: (2) „Že výrokem lze spáchat či způsobit újmu druhému, a tudíž za něj poté nést trestní či občanskoprávní odpovědnost, […]

Domov

Anatomie jednoho argumentu

 …aneb, chtěl bych být členem takového klubu, do kterého mě nechtějí přijmout. V článku Experti: Romští žáci tvoří většinu v 77 školách, segregace přináší ztráty (fš, Novinky.cz, 31.3.2023), se mj. můžeme dočíst: „Odborníci uvádějí příklad, že pokud absolvent ZŠ následně dokončí i střední školu, přinese za svůj život do veřejných rozpočtů na […]

Komentáře

Strach je vítaný pomocník

Když pomineme strach o život – svůj či nejbližších – a o zdraví, je jednou z největších obav dnešního člověka, že přijde o svůj majetek, o své peníze. Vzbudit tuto obavu je zjevným smyslem textu Markéty Bidrmanové „Skryté riziko starých smluv. Nevyčerpané ‚penzijko‘ může propadnout fondu“ (SeznamZpravy.cz, 27.2.2023). Letmý náhled do diskuse pod textem naznačuje, […]

Domov

Petr Pavel: království za koně

Jak už bylo poznamenáno několikrát (a lépe) a jinými (povolanějšími), v politice – a zvláště té vysoké – nalezneme nadproporční množství nějak mírně (snad ne hůř…) narušených lidí, tedy osobností se sníženou schopností sebereflexe a empatie, zato se sebevědomím nakynutým do narcistních rozměrů. Je vcelku osvěžující vidět ve špičkové politické posici […]

Komentáře

Insect management

Se zájmem jsem si přečetl Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem Nová dohoda pro opylovače. Ještě jednou, čtete dobře: Nová dohoda pro opylovače… Upřímně, dokument nasvěcuje reálný problém. V některých místech zmiňuje skutečně nečekané souvislosti: „Úbytek opylovačů dlouhodobě snižuje produktivitu zemědělství a dále […]

Domov

Otevřený dopis autorům výzvy Mír a spravedlnost

Motto: „V konečném důsledku mír nelze vytvářet proti pravdě.“ (Benedikt XVI.) Vážené dámy, vážení pánové, od zahájení ruského útoku na Ukrajinu v únoru loňského roku jsme zaznamenali řadu iniciativ, které si kladly za cíl zastavení tohoto barbarského krveprolití a nastolení míru na Ukrajině. Ačkoliv i my si upřímně přejeme, aby byl tento […]

Domov

Nová generace v politice: ano, ale…

Na následujících řádcích si dovolím krátce reagovat na text uveřejněný na portále PravyBreh.cz „Nová generace v politice“ autorů Michala Chládka a Jana Hroudného (dále jen Autoři). Nejde mi přitom o to polemizovat se závěry a doporučeními článku, ale přímo s jeho hlavní premisou. O co se mi tedy jedná. Autoři v úvodu uváději: „České […]

Společnost

Homosexuální duch doby

Opravdu jsou v dnešní mladé generaci progresivistické názory zastoupeny tak početně? Co nám říká demografie, pokud se neomezíme jen na jeden pohled? A co když jsou tu vedle demografie další podstatné okolnosti, které zásadně ovlivní, čím bude žít společnost za desítky let? V rámci tzv. Salonu Echa pod názvem Komu věřit? s podtitulem […]

Domov

Prezident(ka) s vizí? Snad raději ne…

Otázka: „Říkáte, že prezidentkou se chcete stát proto, abyste do společnosti přinesla naději, optimismus, důvěru, které jí podle vás dnes velmi chybějí. Zní to hodně obecně. Co konkrétně byste pro to z Pražského hradu dělala?“ Odpověď: „Myslím, že v posledních letech jsme sklouzli do toho, že řešíme jen provozní problémy. Úplně chybí přesah přes jedno volební období. Chybí […]