Komentáře

Otevřený dopis Radimu Perlínovi

Vážený pane Perlíne, dovoluji si tímto reagovat na Váš článek „Typologie neočkovanců“ (Neviditelný pes, 5. ledna 2022). V něm dělíte „neočkovance“ na čtyři druhy: Borec, Podnikatel, Bludař a Esoterik. Zahajujete přitom přiznáním, že jste zcela racionálním člověkem. Snad mě absolvovaná matematická analýza alespoň trochu opravňuje k tomu, abych se i já označil za […]

Domov

Paní Pekarová doporučuje…

Slova paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéty Pekarové Adamové o „vyhnání Orbána“ jsou jasně určena domácímu publiku. Pan Orbán je často kritizován ze zástupných důvodů. Někdy i z důvodů zcela absurdních a vylhaných (domnělý antisemitismus např.) – ale nebudu odbočovat. Tím, co na jeho politice přitom vadí nejvíce, je resistence Maďarska […]

Domov

To nejlepší z obou světů

Pan Farský se rozhodl na půl roku odjet na stáž do USA a přitom si ponechat poslanecký mandát. Rozhodl se tak bez skrupulí vytěžit „to nejlepší z obou světů“. Paradoxní je, že do USA letí na základě záměru (zjednodušeně řečeno) vytěžit ze zkušenosti 250 let US federalismu inspiraci, jak během příštích […]

Domov

Lék na desinformace? Vzdělání a důvěra!

Jakkoli se dnes v důsledku existence mobilních telefonů a další dříve nepředstavitelné techniky hovoří o „vrtulníkových rodičích“, kteří podléhají pokušení obecně pochopitelné touhy ochránit své dítě (často skutečně jen jedno…) před skutečně každým rizikem, je zjevné, že ani těm nejdůslednějším z nich se nemůže podařit naplnit tuto ambici na 100%. Pominu nyní relevantní […]

Společnost

Klimatická věda a včely

Již řadu let probíhá mezinárodní projekt zabývající se sledováním zimního úhynu včelstev COLOSS. Česká republika je v tomto projektu zapojena od roku 2014. Jedná se o ukázkový příklad citizen science, tedy přístupu, kdy se na naplňovní skutečně hodnotných vědeckých záměrů podílejí i vědci-amatéři, resp. veřejnost, kterou za žádné vědce (ani amatérské) označit […]

Komentáře

Čínský virus: Data-driven politics

Co má být smyslem počínání politiků, kteří mají příslušnou odpovědnost? Tedy o co se mají snažit v rámci krize, která nám tady zuří v důsledku epidemie čínského viru? Pokusím se na následujících řádcích nabídnout odpověď a alespoň částečně ji opřít (nejen, ale i) o dostupná data (byť, respektuji, zůstal jsem práci s daty mnoho dlužen […]

Komentáře

Když nevíš, dej tam „klimatickou změnu“

Pan Hvížďala ve svém komentáři „Komu chybí levice“ (Neviditelný pes, 1. listopadu 2021) předložil mj. tuto myšlenku: „A kvůli čtyřicetiletému ustrnutí v době budování tzv. socialismu jsme se odnaučili překonávat krize a vnímat klimatickou změnu jako hlavní ohrožení i dynamiku rozvoje.“ (zvýrazněno J.K.) Nejprve se krátce pozastavme nad otázkou, kdy že jsme […]

Domov

Jak jsme doputovali k inflaci

Lukáš Kovanda v textu Inflace se utrhla ze řetězu (EchoPrime.cz, 21. září 2021) fundovaně píše o inflaci. Mezi jiným uvádí: „Ovšem opozice by se neměla tvářit tak, že to celou dobu říkala. Naopak. Vždyť po podstatnou část loňska vládu kritizovala s tím, že její pomoc je nedostatečná, chaotická a že přichází pozdě.“ A o pár odstavců níže: […]

Domov

Co bude na volebních výsledcích rozhodující

Když tak po očku sleduji předvolební průzkumy a reakce na ně (jako třeba tuto), říkám si, jestli nejsme příliš soustředěni na něco, co ve skutečnosti nemá ten největší význam. Samozřejmě že je zajímavé sledovat, kdo skončí první na pásce: ten přece bude sestavovat vládu… Jak nám ale bylo sděleno, bude-li […]