Komentáře

Naše země – naše pravidla?

Jsme uhranutí otázkou „kdo vládne?“, resp. způsobem výběru vládců, a na druhou stranu až zapomínáme na mnohem důležitší otázku, totiž „jak vládne?“. Myslím, že to byl Erik von Kuehnelt-Leddihn, kdo mj. v knize „Levicové smýšlení: Od de Sada a Marxe k Hitlerovi a Pol Potovi“ nasvítil tuto skutečnost. V klasickém podání lze otázku […]

Komentáře

Co všechno je „fungible“

Jde – pro mě samého – o jedno z mnoha Kolumbových vajec. Sám bych se k příslušné precisaci, obávám se, nepromyslel, ale když jsem před nějakým pátkem tuto prostou pravdu četl poprvé (tuším v některém z textů Martina Weisse v Echu…), přišla mi okamžitě srozumitelná a jasná: „Money is fungible“. Dokonce se domnívám, že ten diskutovaný […]

Komentáře

Diskriminovat hloupost

Astonův úvodník „Záhada hlavolamu“ (Neviditelný pes, 15.3.2024) mě inspiroval k tomu, abych oprášil myšlenku, kterou jsem již mnohokrát popsal v různých diskusích a možná dokonce už někdy někde i zveřejnil. Ale pokud ano, je to dávno, doba pokročila, takže jsem přivítal hned bezprostředně následující ujištění paní senátorky Kovářové, že „Pitomé úvahy nejsou […]

Komentáře

Za podstatné věci si stojí za to připlatit

Texty Lubomíra Stejskala (dále jen Autor) čtu rád. Nečtu veškerou jeho produkci (je to plodný autor), ale čtu jich dost na to, abych si byl jistý, že základní pohledy na důležité politické a společenské otázky sdílíme. Občas samozřejmě nesouhlasím s něčím dílčím, ale tentokrát se mi poprvé stalo, že mám názor […]

Komentáře

Trám ve vlastním oku

„Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říci svému bratru: ‚Nech mě, ať ti vytáhnu z oka třísku,‘ a přitom máš sám v oku trám! Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního oka, a tehdy prohlédneš, abys vytáhl třísku z oka svého bratra.“ (Matouš 7:3-5)   Někteří […]

Komentáře

Fiat iustitia, pereat mundus!

O politice, historii a literatuře si na konci prázdnin s filosofem Václavem Bělohradským povídal Daniel Kaiser (Tradice vykazování ze společnosti, Týdeník Echo 35/2023, popř. Žijeme v převrácené demokracii). Hned v úvodu rozhovoru (který stojí za pozornost celý) zaznívá tato otázka a odpověď: „Vstoupili jsme, a je to tak u nás i v Německu, pro nás […]

Komentáře

Svoboda vs. svévole

Paní senátorka Kovářová napsala ve svém textu z června 2023 „Hloupý obsah a svoboda projevu“ mj. toto: (1) „Svoboda slova nesmí mít žádné mantinely. Svoboda slova buď je, anebo není.“ Dále pak: (2) „Že výrokem lze spáchat či způsobit újmu druhému, a tudíž za něj poté nést trestní či občanskoprávní odpovědnost, […]

Domov

Anatomie jednoho argumentu

 …aneb, chtěl bych být členem takového klubu, do kterého mě nechtějí přijmout. V článku Experti: Romští žáci tvoří většinu v 77 školách, segregace přináší ztráty (fš, Novinky.cz, 31.3.2023), se mj. můžeme dočíst: „Odborníci uvádějí příklad, že pokud absolvent ZŠ následně dokončí i střední školu, přinese za svůj život do veřejných rozpočtů na […]

Komentáře

Strach je vítaný pomocník

Když pomineme strach o život – svůj či nejbližších – a o zdraví, je jednou z největších obav dnešního člověka, že přijde o svůj majetek, o své peníze. Vzbudit tuto obavu je zjevným smyslem textu Markéty Bidrmanové „Skryté riziko starých smluv. Nevyčerpané ‚penzijko‘ může propadnout fondu“ (SeznamZpravy.cz, 27.2.2023). Letmý náhled do diskuse pod textem naznačuje, […]

Domov

Petr Pavel: království za koně

Jak už bylo poznamenáno několikrát (a lépe) a jinými (povolanějšími), v politice – a zvláště té vysoké – nalezneme nadproporční množství nějak mírně (snad ne hůř…) narušených lidí, tedy osobností se sníženou schopností sebereflexe a empatie, zato se sebevědomím nakynutým do narcistních rozměrů. Je vcelku osvěžující vidět ve špičkové politické posici […]