Zahraničí

Rozklad na Ukrajině

Jde mi o rozklad jako logický potažmo matematický terminus technicus – rozklad množiny. Nuda? Uvidíme… Tak jinak: myslím, že pan bývalý první náměstek ministra zahraničních věcí a velvyslanec ve Francii Petr Drulák manipuluje v otázce ruské agrese proti Ukrajině. Tak k tomu rozkladu… do rigorosní definice se tu opravdu pouštět nebudu, snad postačí […]

Domov

Ani Milion účelů prostředky nesvětí

Píše mi Milion chvilek z.s., tedy mluvčí tohoto spolku Hana Strašáková: „Milí a vzácní přátelé, bylo to napínavé, ale nakonec to dopadlo! Poslanci včera večer na čtvrtý pokus konečně zvolili zbývající členy do Rady České televize. Rada ČT je tak opět v plném počtu. Volba radních probíhala překvapivě veřejně a zúčastnili […]

Zahraničí

Pár postřehů k invazi Ruska na Ukrajinu

„Nikdy neustupujte, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, v maličkostech ani velkých věcech, o kus ani o kousek, ledaže byste ustoupili cti a dobrému mravu. Nikdy neustupujte před nátlakem, nikdy se nepoddejte zdánlivě zdrcující převaze nepřítele.“ (Winston S. Churchill) …zdá se, že president Zelenskij je v tomto učenlivým žákem premiéra Churchilla. Je to o to obdivuhodnější, o co […]

Domov

Stokrát opakovaná polopravda

„Největším utrpením nejsou ani tak nepravdy, jako nekonečné a nevymýtitelné tirády polopravd.“ (G. K. Chesterton) Co je tou sveřepě opakovanou polopravdou tentokrát? Zazněla v tomto případě v článku Lukáše Jelínka Premiér raději mlčí (Neviditelný pes, 3.2.2022) na téma Istanbulské úmluvy: „Relevantní argument je, že u nás už máme solidní zákony postihující násilí na […]

Komentáře

Otevřený dopis Radimu Perlínovi

Vážený pane Perlíne, dovoluji si tímto reagovat na Váš článek „Typologie neočkovanců“ (Neviditelný pes, 5. ledna 2022). V něm dělíte „neočkovance“ na čtyři druhy: Borec, Podnikatel, Bludař a Esoterik. Zahajujete přitom přiznáním, že jste zcela racionálním člověkem. Snad mě absolvovaná matematická analýza alespoň trochu opravňuje k tomu, abych se i já označil za […]

Domov

Paní Pekarová doporučuje…

Slova paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéty Pekarové Adamové o „vyhnání Orbána“ jsou jasně určena domácímu publiku. Pan Orbán je často kritizován ze zástupných důvodů. Někdy i z důvodů zcela absurdních a vylhaných (domnělý antisemitismus např.) – ale nebudu odbočovat. Tím, co na jeho politice přitom vadí nejvíce, je resistence Maďarska […]

Domov

To nejlepší z obou světů

Pan Farský se rozhodl na půl roku odjet na stáž do USA a přitom si ponechat poslanecký mandát. Rozhodl se tak bez skrupulí vytěžit „to nejlepší z obou světů“. Paradoxní je, že do USA letí na základě záměru (zjednodušeně řečeno) vytěžit ze zkušenosti 250 let US federalismu inspiraci, jak během příštích […]

Domov

Lék na desinformace? Vzdělání a důvěra!

Jakkoli se dnes v důsledku existence mobilních telefonů a další dříve nepředstavitelné techniky hovoří o „vrtulníkových rodičích“, kteří podléhají pokušení obecně pochopitelné touhy ochránit své dítě (často skutečně jen jedno…) před skutečně každým rizikem, je zjevné, že ani těm nejdůslednějším z nich se nemůže podařit naplnit tuto ambici na 100%. Pominu nyní relevantní […]

Společnost

Klimatická věda a včely

Již řadu let probíhá mezinárodní projekt zabývající se sledováním zimního úhynu včelstev COLOSS. Česká republika je v tomto projektu zapojena od roku 2014. Jedná se o ukázkový příklad citizen science, tedy přístupu, kdy se na naplňovní skutečně hodnotných vědeckých záměrů podílejí i vědci-amatéři, resp. veřejnost, kterou za žádné vědce (ani amatérské) označit […]

Komentáře

Čínský virus: Data-driven politics

Co má být smyslem počínání politiků, kteří mají příslušnou odpovědnost? Tedy o co se mají snažit v rámci krize, která nám tady zuří v důsledku epidemie čínského viru? Pokusím se na následujících řádcích nabídnout odpověď a alespoň částečně ji opřít (nejen, ale i) o dostupná data (byť, respektuji, zůstal jsem práci s daty mnoho dlužen […]