Co všechno je „fungible“

Jde – pro mě samého – o jedno z mnoha Kolumbových vajec. Sám bych se k příslušné precisaci, obávám se, nepromyslel, ale když jsem před nějakým pátkem tuto prostou pravdu četl poprvé (tuším v některém z textů Martina Weisse v Echu…), přišla mi okamžitě srozumitelná a jasná: „Money is fungible“.

Dokonce se domnívám, že ten diskutovaný princip byl zmíněným textem nasvícen na pozadí příkladu, který zde nyní rozvedu i já (je totiž mimořádně výmluvný): I peníze, které pošlete na území ovládané teroristy (Gaza, Hamás) k jasně mírovému a/nebo humanitárnímu účelu, poslouží těmto teroristům k nákupu zbraní, munice a výcviku. A poslouží jim takto i v případě, že se vám nějakým zázrakem podaří dohlédnout na to, že vámi poslané prostředky jsou skutečně využity k účelu, který jste si přál. Jak je to možné? Právě díky „fungibilitě“ peněz. Ale i kdybyste rovnou posílali potraviny…

Zkrátka, co bude díky Vaší humanitární štědrosti dodáno (uhrazeno) v oblasti dostupnosti pitné vody a základních potravin, to teroristé nebudou muset ukrojit ze svého rozpočtu určeného pro zabíjení. Totéž, možná jen v menší míře, platí i pro výdaje ve zdravotnictví… a asi ještě o něco méně ve školství, protože na školství si v krajním případě z onoho rozpočtu na vraždění teroristé neukrojí nic nebo zanedbatelně málo. Na zdravotnictví už by něco dát museli (protože i oni se chtějí léčit a uzdravovat…), a pitnou vodu a potraviny by byli přinuceni financovat v relativně velkém rozsahu, jinak by se jim obyvatelstvo (které potřebují coby živé štíty) na jimi ovládaném území také mohlo vzbouřit. A poznámka pod čarou k tomu školství: tam je zase jiný problém, a to cílené nalévání nenávisti do dětských hlav… takové „vzdělávání“ soudný člověk financovat nechce.

A ještě jedna malá odbočka. Žádný vojenský velitel, který kdy v historii oblehl město, by nepochopil myšlenku „humanitárního koridoru“. Skutečnost, že v obležené pevnosti docházela voda a jídlo, mu hrála do karet: přibližoval se tím okamžik, kdy se obránci vzdají. Proto se zcela samozřejmě snažil seč mohl, aby se k obráncům žádný kontraband nedostal. Čili, jsem pevně přesvědčen, že válečná logika i elementární spravedlnost v daném případě říkají, že do Gazy má být směrováno pouze jedno jediné: výzvy velitelům Hamásu, aby se bezpodmínečně vzdali a čelili důsledkům svých ohavných zločinů. Jen takovým krokem by bylo civilní obyvatelstvo skutečně zachráněno.

Z právě popsaného důvodu nedokážu být totálně rozhořčen postojem Maďarska a relativně nově Slovenska k dodávkám zbraní a munice bojující Ukrajině. Názory aktuálních čelných představitelů obou těchto zemí na příčiny konfliktu a přístup k jeho řešení jsou, domnívám se, do značné míry bludné, ale dokud obě země podporují napadenou zemi humanitárně, uvolňují tím ruce státům, které k dodávkám zbraní a munice a k výcviku ukrajinské armády ochotné jsou.

Dokud tedy platí právě uvedené a současně dokud státy ochotné Ukrajinu vyzbrojovat a její armádu cvičit mají možnost a sílu nějaké prostředky ve prospěch obránců uvolňovat, potom každých 100 Forintů vydaných na humanitární pomoc Ukrajině ušetří něco přes 6 Kč, které mohou být využity jinak. Jsou-li přece peníze „fungible“, platí to v Gaze i na Ukrajině. Divil bych se, kdyby to v Budapešti a v Bratislavě nevěděli. Ukrajině by proto více pomohlo, kdybychom deklarované limity současných vlád Slovenska a Maďarska (do značné míry nepochybně nastavené „vnitropoliticky“…) prostě vzali na vědomí, neplýtvali zbytečně energií na mustrování těchto vlád a efektivně s těmi limity pracovali. Efektivně, tedy tak, aby se mix toho, co Ukrajině dokážeme jako Západ dodávat, optimálně blížil jejím skutečným potřebám. A jakkoli zbraně, munice a výcvik jsou, bezesporu, tím hlavním, bez léků a obvazového materiálu by to také nešlo. Bude-li nakonec vše potřebné k disposici, na správných místech a včas, tak málo záleží na tom, jestli Poláci dodali výhradně zbraně a Maďaři výhradně obvazy, nebo obě země dodaly obojí… Alespoň nyní by to mělo být jedno. O zbytku můžeme diskutovat, až bude agresor z napadené země vyhnán.

Autor je předsedou Konzervativní strany.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč