Týden v EU

Komise udělovala ceny „Evropská hlavní města začleňování a rozmanitosti“. Evropský parlament jel tento týden na plné otáčky. Macron po sedmi letech na Sorbonně opět řečnil o EU.

Pondělí 22. dubna 2024

Rada přijala rozhodnutí o uzavření dohody o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem. Jde o první dvoustrannou rámcovou dohodu mezi EU a Japonskem, která má stanovit zastřešující rámec pro posílenou politickou a hospodářskou spolupráci.

Středa 24. dubna

Belgické předsednictví aktivovalo unijní mechanismus pro reakci na krize, a to v souvislosti s údajným rizikem zahraničního vměšování do nadcházejících voleb do Evropského parlamentu. Členské státy a unijní orgány by si měly mimo jiné ve větší míře vyměňovat informace a poznatky v těchto věcech. (Mechanismus integrované politické reakce EU na krize je upraven v prováděcím rozhodnutí Rady č. 2018/1993.)

Čtvrtek 25. dubna

Komise už třetí rok za sebou udělovala své ceny „Evropská hlavní města začleňování a rozmanitosti“ (European Capitals of Inclusion and Diversity Awards). Cena se uděluje „za práci, kterou vykonala města, obce nebo regiony v Evropě na podporu začleňování a vytváření společnosti bez diskriminace“. Oceněny v různých kategoriích byly např. Záhřeb, Lublaň nebo italská Corbetta.

Francouzský prezident Emmanuel Macron pronesl na pařížské Sorboně další sáhodlouhý projev o evropské integraci. Navázal tak na svůj známý proslov ze září 2017 (kterému se podrobně věnuji v knize Unie ve stínu brexitu). Chce bojovat za „jednotnější, svrchovanější a demokratičtější“ Evropu. Mimo jiné mluvil o nutnosti posílit konkurenceschopnost evropských podniků a zbavit se závislosti na dovozu klíčových surovin z třetích zemí. Unie prý také musí posílit svou obranu a vlastní zbrojovky.

Z plenárního zasedání EP (22.–25. dubna)

Evropský parlament na svém dubnovém plenárním zasedání schválil velké množství legislativních návrhů, aby mohly být přijaty ještě za tohoto institucionálního cyklu. Jde mimo jiné o:

  • (velmi sporný) návrh směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti;
  • (neméně sporný, protože Istanbulskou úmluvou zavánějící) návrh směrnice o potírání násilí na ženách a domácího násilí;
  • návrh reformy fiskálních pravidel EU;
  • návrh směrnice o právu na opravu;
  • návrh na prodloužení pozastavení dovozních cel a kvót na dovoz ukrajinského zboží do EU;
  • návrh novely směrnice o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí;
  • návrh nařízení o obalech a obalových odpadech;
  • návrh na zpřísnění úpravy ochrany ovzduší.

Tyto a další návrhy ještě musí schválit Rada, k čemuž dojde v následujících týdnech.

Autor je právník se specializací na právo Evropské unie a mezinárodní právo soukromé. Publikuje na svém blogu.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč