Rakousko: manželství pro všechny?

Když se stalo s ohledem na volební výsledky z října 2017 zřejmým, že novou rakouskou koalici bude tvořit Rakouská lidová strana Sebastiana Kurze (ÖVP) se Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ), rozhodl v prosinci téhož roku tamější ústavní soud ještě ve starém složení o zavedení stejnopohlavních manželství, a to s účinností od 1.1.2019. Pokud tedy již bylo zjevné, že zavedení tzv. manželství pro všechny standardní parlamentní cestou není pravděpodobné, zasáhl soudcovský aktivismus

Z výzkumu veřejného mínění pro agenturu IMAS v srpnu 2018 ovšem vyplynulo, že většina Rakušanů má o manželství vcelku jasnou představu korespondující s výsledkem parlamentních voleb a s klasickým modelem tohoto svazku. Pro 54% občanů je manželství dlouhodobým spojením muže a ženy, jehož cílem je mj. výchova dětí. Pro 29% respondentů je pak představitelné manželství bez ohledu na pohlaví snoubenců, avšak bez dětí. Jenom 17% vidí manželství jako spojení dvou osob bez ohledu na pohlaví s cílem výchovy dětí.

S ohledem na výše uvedené proto v září 2018 přišli Svobodní (FPÖ) s návrhem, který má verdiktu ústavního soudu stanovit jasné meze. Svobodní navrhují, aby nová definice manželství vycházela z biologického potenciálu mít děti ze spojení dvou osob. Takovéto aranžmá je z logiky věci vyhrazeno pouze svazku muže a ženy. O konkrétním legislativním vyjádření a jeho proveditelnosti se povede v následujícím období odborná diskuse.