Domov

Nekonečné dohadování

Dnes (čtvrtek 29. dubna 2021) Poslanecká sněmovna projednává uzákonění tzv. manželství homosexuálů. Tato krátká poznámka se nehodlá problému věnovat věcně, pouze pro úplnost: pokud by návrh prošel, samotný pojem „manželství“ by byl zbaven svého obsahu – něco jako kdybychom trvali na tom, že i čtverec má právo nazývat se kruhem… Co […]

Domov

Ke státnímu terorismu Ruska

Pro mě a řadu mých přátel je překvapivá pouze konkrétní realisace působení Kremlu v České republice. Mám samozřejmě na mysli odhalení výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014 coby teroristické akce GRU na území České republiky… O neoimperiálních ambicích Moskvy a o tom, že se nacházíme v jejím hledáčku, nikdo z nás nepochyboval. Proto […]

Společnost

Cenzura v režii YouTube

Byl jednou jeden Ribbentrop-Molotovův pakt. Byl sice o neútočení mezi těmi, kteří jej uzavřeli, tedy mezi komunistickou Moskvou a nacistickým Berlínem, ale kromě toho, jak se brzy ukázalo, to byl také pakt o útočení. Konkrétně o útočení obou signatářských diktatur na Polsko. Hezky to ukazovalo jedno staré video na YouTube, kde bok po […]

Domov

Staré hříchy mají dlouhé stíny

„Znechucení a únava z politiky jsou samy o sobě, a v současné situaci zvlášť, neblahým signálem. Znamenají obecnou rezignaci na základní otázky veřejného života právě v době utváření nových zvyklostí a tradic, které nepochybně velmi výrazně ovlivní život společnosti v blízké i vzdálené budoucnosti. Děje se tak v prostředí přežívání předsudků minulých, což významně stěžuje vzájemné […]

Domov

Ústava vs. vůle k moci

Nenechme si opět prznit nejvyšší zákon jako v době Opoziční smlouvy nebo schválením přímé volby presidenta. Jako šídlo z pytle čouhá z vyjádření Václava Klause (a jeho institutu) přesvědčení, že Ústava je tu od toho, aby usnadnila vládnutí. Klíčovou pasáž citujme: „Ústavním soudem vynucená změna v každém případě přinese slabší vlády, chaotičtější koalice a […]

Domov

Ústavní soud rozhodl jak rozhodl

Sdělení tohoto typu prostě miluju. Asi nejčastějším exemplářem je: volby dopadly jak dopadly. Jistě, často jde o to, že takový „názor“ umožňuje mluvčímu vyhnout se alibisticky odpovědi na otázku, jak danou věc hodnotí. Ale v některých případech to může ukazovat na zbytečnost či věcnou prázdnotu samotné otázky. Co říct, když co se […]

Domov

Krátce o kurzarbeitu

Dovolím si předpokládat, že dnes není třeba odpovídat na otázku „co je kurzarbeit“. Vezměme za bernou minci, že současné ad hoc programy (ty různé „kovidy“ či „anti-kovidy“…) budou muset být relativně brzy ukončeny a pokud nebudou nahrazeny právě kurzarbeitem, ocitne se značné množství lidí v relativně složité životní situaci. Jejich pracovní […]

Domov

Správná otázka

Rád bych se krátce vmísil do debaty, jejíž dva zatím poslední „výstřely“ jsou zde a zde, a to vcelku nepřekvapivě na straně Pavla Mareše… Omezím se přitom pouze na dvě z diskutovaných otázek: umělé potraty a (zcela okrajově) umělá zájmena. Zdá se mi, že je tu s panem Ruščákem, a díky za […]

Komentáře

Zamysli se dřív, než něco podepíšeš…

„Nemluv. Když mluvíš, tak nepiš. Když píšeš, tak se nepodepisuj. Když se podepíšeš, tak se nediv…“ Tak praví praktická moudrost o svobodě slova v reálném socialismu. Jako u každého dobrého vtipu, přes všechnu tu absurditu (která se nám ale nějak obloukem vrací…), je tu jisté pravdivé jádro: podepisovat se má s rozmyslem. Před necelými […]

Zahraničí

Pohled na presidentské volby v USA vpravdě dialektický

„Nikdy neustupujte, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, v maličkostech ani velkých věcech, o kus ani o kousek, ledaže byste ustoupili cti a dobrému mravu. Nikdy neustupujte před nátlakem, nikdy se nepoddejte zdánlivě zdrcující převaze nepřítele.“ (Winston S. Churchill) V každém vítězství je ukrytý zárodek porážky… a v každé porážce je zrnko budoucího triumfu. Zní to tak […]