Zahraničí

Peklo na jižní hranici

Biden svými postoji a prohlášeními vyvolá na jižní hranici země další a tentokrát už skutečně katastrofickou krizi v oblasti nelegální migrace. Podle odhadů Celní a hraniční správy USA (CBP) jsou únorová čísla nově příchozích imigrantů do USA rekordní. Očekává se také příchod velkého počtu dětí bez doprovodu rodičů, zejména ze Střední […]

Domov

Česko bez fosilních paliv? Teplo jen dva dny v měsíci…

 Členové think-tanku Realistická energetika a ekologie s využitím dat z listopadu 2020 namodelovali situaci v listopadu 2034, kdy už by měly být odstaveny zdroje závislé na fosilních palivech.  Dle výpočtů expertů think-tanku (graf v článku na www.realisticka.cz) by v tomto modelovém případě bylo možné z obnovitelných zdrojů (OZE) pokrýt spotřebu elektrické energie jen po několik hodin, […]

Domov

Nové komunikace, ne šikanu řidičů!

Pražští Piráti přišli s návrhem na trvalou uzavírku Smetanova nábřeží a malostranských ulic pro tranzitní dopravu. To je ovšem docela hloupý výkřik do tmy a odvádění pozornosti místo skutečných řešení vážných problémů pražské dopravy. Dopravu v Praze je třeba řešit systémově, a to urychleným dokončením vnitřního Městského okruhu mezi Pelc-Tyrolkou a Štěrboholskou […]