Česko bez fosilních paliv? Teplo jen dva dny v měsíci…

 Členové think-tanku Realistická energetika a ekologie s využitím dat z listopadu 2020 namodelovali situaci v listopadu 2034, kdy už by měly být odstaveny zdroje závislé na fosilních palivech.  Dle výpočtů expertů think-tanku (graf v článku na www.realisticka.cz) by v tomto modelovém případě bylo možné z obnovitelných zdrojů (OZE) pokrýt spotřebu elektrické energie jen po několik hodin, a to pouhé dva dny z celého měsíce.

Členové think-tanku s využitím dat z listopadu 2020 namodelovali situaci v listopadu 2034, kdy už by měly být předčasně odstaveny zdroje závislé na fosilních palivech. Model zahrnuje ambiciózní představy Komory obnovitelných zdrojů prezentované v Uhelné komisi, jež předpokládají navýšení instalovaného výkonu OZE až na 15.800 MW. Dle výpočtů expertů think-tanku (graf v článku na www.realisticka.cz) by v tomto modelovém případě bylo možné z OZE pokrýt spotřebu elektrické energie jen po několik hodin, a to pouhé dva dny z celého měsíce. Po odstavení stabilních turbínových zdrojů by tak bez efektivní náhrady nebylo možné tyto propady produkce elektřiny kompenzovat. Ani zemní plyn není řešením. Vědci se shodují v tom, že použití zemního plynu se zahrnutím ztrát při těžbě a dálkové dopravě má srovnatelné emise ekvivalentu CO2 jako hnědé uhlí spalované v elektrárnách v místě těžby. Rovněž neexistují velká bateriová úložiště pro skladování přebytků z OZE a jejich využití pro zásobování elektřinou. Slouží jen ke stabilizaci frekvence, než naběhnou stabilní zdroje.

Strategie přechodu na Obnovitelné zdroje (OZE) také pomíjí fakt, že suroviny pro ně ovládá z většiny Čína a v případě plynu na Rusko. OZE nejsou zdaleka čisté zdroje, protože se ideologicky záměrně vynechává povinnost provádět hodnocení vlivů za celý životní cyklus OZE. Studie už prokázaly devastující vliv, jež mají OZE od své výroby až po skončení životnosti s problematickou recyklací.

Německá strategie sázející na OZE povede v kontextu zastavení všech německých jaderných elektráren v roce 2022 k nedostatku elektřiny ve střední Evropě a k dalšímu růstu cen i pro Českou republiku. Nizozemsko proto nyní zvažuje výstavbu 10 jaderných bloků. Ale vláda ČR se zatím nedobrala rozhodnutí ani o náhradě zastarávajících bloků jaderné elektrárny Dukovany. Reálně se nedočkáme náhrady či dalších nových bloků před 2040. V tomto období asi skončí životnost všech čtyř jaderných bloků v Dukovanech a řada uhelných. Kumulativně má skončit kolem 2038-2040 zhruba 45 % současné instalované kapacity elektrických zdrojů včetně OZE.

Kauza podpory fotovolatických panelů z roku 2010 a další OZE budou stát české daňové poplatníky do roku 2030 bilion korun, tedy ekvivalent nákladů na šest nových jaderných bloků. Strategie přechodu na OZE také pomíjí fakt, že suroviny pro ně ovládá z většiny Čína a v případě plynu na Rusko. OZE nejsou zdaleka čisté zdroje, protože se ideologicky záměrně vynechává povinnost provádět hodnocení vlivů za celý životní cyklus OZE. Studie už prokázaly devastující vliv, jež mají OZE od své výroby až po skončení životnosti s problematickou recyklací.

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!