Peklo na jižní hranici

Biden svými postoji a prohlášeními vyvolá na jižní hranici země další a tentokrát už skutečně katastrofickou krizi v oblasti nelegální migrace.

Podle odhadů Celní a hraniční správy USA (CBP) jsou únorová čísla nově příchozích imigrantů do USA rekordní. Očekává se také příchod velkého počtu dětí bez doprovodu rodičů, zejména ze Střední a Jižní Ameriky. V kombinaci s krizí spojenou s onemocněním COVID-19, způsobí Biden katastrofu biblických rozměrů. Podle imigračních úředníků jde doslova „o logistickou výzvu“.

Zatím je drženo v různých federálních zařízeních okolo 5.000 dětí, které přešly mexicko-americkou hranici. Situaci navíc komplikuje listopadové soudní rozhodnutí, které vládě zakázalo dětské imigranty vyhostit. Podle tohoto příkazu Trumpovi vlády bylo v minulosti vyhoštěno okolo 9.000 dětí.

Dětští imigranti mají specifické potřeby a vzhledem k přísným předpisům patří mezi vůbec nejnákladnější. Vedle lékařského ošetření a nepřetržitého pedagogického dozoru, musí děti chodit do školy. To teď kvůli onemocnění COVID-19 nelze, což způsobuje organizační potíže a ještě vyšší náklady.

Biden tento týden zrušil také nařízení prezidenta Trumpa, které v době pandemie omezilo vydávání přistěhovaleckých víz. Toto Trumpovo nařízení dramaticky snížilo legální imigraci do USA během pandemie koronaviru. Prezident Trump své dubnové nařízení odůvodnil také tím, že je v době probíhající pandemie nutné chránit vnitřní pracovní trh.

S argumentací prezidenta Trumpa se Biden neztotožnil, řekl, že omezení příchodu imigrantů poškozuje mnoho průmyslových odvětví a Spojené státy tím zbytečně přicházejí o mnoho talentovaných lidí. Část z Trumpovo příkazu však Biden ponechal v platnosti, ta vyprší 31. března.

Pokud imigrantům nálada vydrží, pak plné kapacity zařízení pro pobyt imigrantů, by mělo být dosaženo nejpozději v květnu. Toho si je Biden vědom, proto už staví další ubikace.

Bidenovo zastavení stavby ochranné zdi s sebou opět přinese nárůst ilegální migrace a s ní spojenou kriminalitu. Jde především o obchod s dětmi, jejich sexuální zneužívání a otrockou práci.

Jak je pro Američany složité hlídat hranici s Mexikem a proč je stavba zdi jediným řešením, můžete shlédnout zde.

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!