Záludný koncept (bílé) viny

„Jednota a uzdravení musí začínat porozuměním a pravdou a ne nevědomostí a lží,“podotkl Joseph Biden v první den v úřadu, když podepisoval výnos, kterým rušil výnos prezidenta Donalda Trumpa pod označením: „Boj proti útočným a protiamerickým rasovým a sexuálním stereotypům a obětním beránkům“.

Trumpův prezidentský výnos, vydaný loni v září, zakazuje školení a výcvik v oboru „rozmanitosti, začlenění a rovnosti“. Zákaz se týkal jak všech federálních organizací a ozbrojených sil, tak i dodavatelů federálních úřadů a agentur.

Prezident Trump kritickou rasovou teorii označil za „rozporuplnou“ a „neamerickou“. Právní rámec nařízení vycházel z přesvědčení Donalda Trumpa, že kritická teorie ras je v rozporu se zákonem o občanských právech z roku 1964.

Trumpův zákaz rasismu kritizovaly především americké korporace, které měly vyspělý systém antirasistických školení vybudován podrobně a několik let. Trumpův výnos je zaskočil a způsobil „zmatek, chaos a nejistotu“, jak v této souvislosti uvádí tisíce školících firem, které si z výuky o bílé nadvládě udělaly výnosné živobytí.

Účinnost Trumpova prezidentského výnosu byla však v listopadu pozastavena rozhodnutím federálního soudu, který vyhověl žalobě levicových aktivistů, kteří měli za to, že Trumpovo nařízení „porušuje práva na svobodu projevu mimořádným a bezprecedentním způsobem, s cílem podkopat úsilí o podporu rozmanitosti a začlenění na pracovišti“. Soudní zákaz přehlušila vrcholící prezidentská předvolební kampaň.

K Trumpově nápadu zakázat tento kvazi-anti-rasistický dril rozhodnou měrou přispěl americký konzervativní aktivista Christopher Rufo, který na systém korporátního ideologického školení poukazoval neúnavně několik let a považuje ho za stejně nebezpečný, jako ten současný vládní.

Mezi jeho nejnovější zjištění patří výstupy ze studia korporátní dokumentace firmy Walt Disney Corporation, která je v boji se systémovým rasismem určitě mnohem dál, než jiné podniky a kde je ideologická kritická teorie rasy povýšena na nové podnikové dogma. Zveřejněné materiály dokládají, že bílí zaměstnanci musí na sobě intenzivně pracovat prostřednictvím svých pocitů viny a hanby – jen to povede k jejich úplnému uzdravení…

Společnost Disney jde však ve svém antirasistickém vzdělávání poněkud jiným směrem, než bychom se mohli z principu domnívat. Podle školitelů totiž nejde úplně tak o rovnost v zacházení, nýbrž o rovnost i v pracovních výsledcích. Disney má zaveden také pravidelné lekce o „implicitních předsudcích a také např. o „mikroagresích“, kterými trpí pochopitelně pouze bílí zaměstnanci. Naštvaného černocha zřejmě u Walta Disneyho potkat nelze.

Školitelé ve společnosti Disney také ukládají zaměstnancům vytvořit kontrolní seznam bílých privilegií, mezi které např. patří:

– Jsem běloch

– Jsem heterosexuál

– Neberu drogy

– Nikdy jsem nebyl znásilněn

– Nespoléhám se na veřejnou dopravu

Celý školící systém je protkán záludnými otázkami, které mají zaměstnance uvést snad i do antirasistického transu. Nutí je doma hovořit o rasové rovnosti i se svými dětmi, když tvrdí, že děti vykazují první známky rasismu, pokud jsou špatně vedené, už ve třech měsících věku a dokonalými rasisty se stávají nejpozději ve čtyřech letech. Mezi další apely, které zaměstnanci na lekcích převýchovy uslyší je např. nutnost „dekolonizace knihovny“.

Oproti bělošským zaměstnancům, mají jejich menšinoví kolegové školení o trošičku snadnější. Vyvolává se u nich např. „kulturně autentický zážitek“, což je terapie, která jim má pomoci odkrývat známky systémového rasismu. (Proč stojí Afroameričan poslední ve frontě? Proč není Asiat odbaven na úřadě, když zavírají až za pět minut? Proč nevpustí hispánce do velmi drahé restaurace – o čem svědčí systém rezervací v restauracích?)

Zajímavostí školení společnosti Walt Disney Corporation je oddělenost školení podle ras s tím, že občas je mezi příslušníky menšinové rasy, v rámci terapie, vpuštěn běloch – člen vedení.

Disney doporučuje četbu antirasistických autorů. Výslovně je doporučován např. Projekt 1619. O tom jsme už psali.

Křesťanské politické pozice nejsou vítány. Celý program školení nazvaný „Reimagine Tomorrow“, si můžete přečíst zde.

Problematika rasového esencialismu a rasové viny, jak kritickou teorii rasy dnes označují skuteční znalci, má vlastně prokázat, že bílá nadvláda není hmatatelná, měřitelná a tím i prokazatelná – je jen maličko cítit. Jde o křehoučký esenciální panel – panel drobných – velice nepatrných náznaků, který však způsobuje obrovské škody na duších postižených tím, že bílou rasovou nadřazenost institucionalizuje. Odstranit bílou nadvládu a nastolit skutečnou rovnost, tak může jen upřímné přiznání viny, kajícnost a představení jasných důkazů o nápravě.

Na obrázku je Christopher Rufo se svou rodinou na výletě. Z rasismu ho nařknout asi nikdo nemůže. Natočil několik úspěšných dokumentů se sociální tématikou. Jeho postřehy můžete občas zkontrolovat také zde.

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!