Východní Evropa: kulturní rozdíly přetrvávají

Z průzkumu Pew Research vyplývá, že východoevropský region, tvořený převážně státy s pravoslavnou tradicí, se z hlediska přístupu k rozdělení rodinných rolí odlišuje nejen od západoevropských států, ale i od středoevropského prostoru.  V pravoslavných zemí je dominantní zejména přesvědčení, že žena je zodpovědná vůči společnosti za nové generace, tedy společnost od žen očekává porod dítěte. V pravoslavných zemích sdílí tento názor celých 69% populace, nejvíce v Arménii (82%) a Rumunsku (81%), nižší v Rusku a Bělorusku (59%), kde dosáhla emancipace žen již v sovětských časech vysoké úrovně.   Ve středoevropských státech, které v některých ohledech zůstávají konzervativnější než západoevropské státy, jsou nicméně hodnoty takto definovaného postoje nižší. V průměru se jedná o přesvědčení sdílené 45% populace, přičemž s výjimkou Maďarska (77%) se vnímání odpovědnosti ženy za děti ve společnosti pohybuje mezi 39% (Lotyšsko) a 47% (Litva). Rozdíl mezi katolickými státy (Polsko 44%, Chorvatsko 43%), zeměmi s evangelickou tradicí (Estonsko 45%) a sekularizovanou Českou republikou (42%) přitom v daném ohledu není významný. V pravoslavných státech je také častější vnímání otce jako hlavy rodiny, jehož názor je vždy rozhodující (42%), popř. přesvědčení, že je-li na trhu nedostatek pracovních příležitostí, náleží práce mužům. I v pravoslavných zemích však sdílí tyto postoje častěji muži než ženy, s výjimkou Gruzie, Srbska a Moldavska, kde jsou o přednosti práce pro muže přesvědčeny v podobné statistické hladině muži i ženy.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč