Vít Rakušan a jeho slavná výjimka z migračního paktu

Vít Rakušan tvrdí, že z migračního paktu budeme mít výjimku kvůli velkému počtu ukrajinských uprchlíků. Nebudeme prý muset přijímat migranty, ani platit pokutu půl milionu Kč za nepřevzatého migranta Už v červenci 2023 jsem psal o tom, že s výjimkou pro Ukrajince v migračním paktu je to mnohem složitější. Dnes už mé argumenty převzali politici prakticky všech politických stran, včetně Pirátů (!).  Jejich stanoviska jsou například zde.

Přesto Vít Rakušan stále tvrdí, že výjimka pro Ukrajince v migračním paktu je.

Odkazuje na jakási ustanovení „článku 9, odst. 3 xv, 11 a 61“. Jenže migrační pakt dnes tvoří 10 právních předpisů a pan ministr neuvedl, ve kterém z nich se mají tato ustanovení nacházet. Například čl. 9 odst. 3 nařízení o řízení azylu a migrace, kde by měla výjimka být, řeší osobní údaje migrantů, tj. zcela jinou otázku. Třeba to ale Vít Rakušan upřesní.

Možná by mu mohlo pomoci stanovisko jeho vlastního ministerstva, které uvádí, že výjimka je obecně (Pozor! Důležité slovo!) upravena v čl. 44f nařízení o řízení azylu a migrace. Ano, je tam upravena, ale opravdu jen obecně. Tento článek totiž upravuje obecný (tj. nevztahuje se k žádnému konkrétnímu státu EU) mechanismus, jak může být státům tzv. čelícím migračnímu tlaku přiznána úleva z povinné solidarity.

No jo, jenže nejprve musí někdo rozhodnout, že určitý stát čelí migračnímu tlaku (bude to rozhodovat Evropská komise). K tomu se váže poslední, dost šalamounská věta uvedeného stanoviska Ministerstva vnitra (červená zvýraznění). Tato věta vlastně říká, že Česká republika (rozumějte: Vít Rakušan na jednání Rady EU) deklarovala (rozumějte: jednostranně prohlásil, tj. nikdo nám to neschválil), že bude uznána jako stát čelící migračnímu tlaku. Jinak řečeno, pan ministr to tak nějak „rozhodl“ za Evropskou komisi…

Abychom si to tedy přeložili do srozumitelné řeči: Vít Rakušan prosadil, že počet Ukrajinců bude jedním z 21 kritérií, která se musí vzít v úvahu při posuzování, zda stát čelí migračnímu tlaku. To je určitě dobře a nikdo mu tuto zásluhu neupírá. Pak do zápisu z Rady EU nechal napsat text vypadající tak, že už je to vlastně rozhodnuté a České republice bude jisto jistě přiznáno postavení státu čelícího migračnímu tlaku. Jenže to jen jen přání, které bylo otcem myšlenky…

Anebo Vít Rakušan ví něco, co nevíme. Něco, co po Radě EU, kde prý výjimku prosadil, evidentně nevědělo ani jeho ministerstvo. No, konec konců, píše, že zítra to všem řekne na sněmovní schůzi. Už teď jsem zvědavý.

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč