Týden v EU

Nová směrnice o energetické náročnosti budov definitivně přijata. Do finále se blíží i migrační pakt. Evropský parlament by chtěl zakotvit právo na interrupci do Listiny základních práv EU.

Pondělí 8. dubna 2024

Vyjednavači Rady a Evropského parlamentu dosáhli předběžné dohody ohledně návrhu na prodloužení pozastavení dovozních cel a kvót na dovoz ukrajinského zboží do EU o jeden rok (od 6. června 2024 do 5. června 2025). Dohodu ještě musejí formálně potvrdit obě instituce a poté příslušný akt přijmout.

Evropský inspektor ochrany osobních údajů vydal svou výroční zprávu za rok 2023.

Úterý 9. dubna

Zástupci hlavních zastřešujících politických stran na evropské úrovni podepsali před komisařkou Věrou Jourovou kodex chování před volbami do Evropského parlamentu.

Komise zveřejnila srovnávací přehled státních podpor, který se týká výdajů na státní podporu v roce 2022. Přehled podle ní ukazuje, že i přes výrazné snížení státní podpory v roce 2022 oproti roku 2021 členské státy i nadále podporovaly podniky postižené krizemi způsobenými koronavirovou pandemií a válkou na Ukrajině.

Středa 10. dubna

Evropský parlament schválil deset legislativních návrhů k reformě evropské migrační a azylové politiky, označovaných jako migrační pakt. Pro hlasovalo 322 europoslanců, proti 266 a 31 se zdrželo. Nyní již zbývá jen formální přijetí ze strany Rady a dlouho diskutovaný soubor opatření se stane skutečností.

Komise vydala sdělení, ve kterém shrnuje výsledky tzv. dialogů o čisté transformaci. Šlo o diskusní setkání se zástupci průmyslu a odborů o naplňování Zeleného údělu. Z dialogů prý vyplynulo, že je potřeba soustředit se na: účinný a zjednodušený regulační rámec, opatření k řešení cen energií, moderní infrastrukturu, snadnější přístup k financování a silnější jednotný trh v globálně konkurenčním prostředí.

Čtvrtek 11. dubna

Evropský parlament přijal rezoluci požadující zahrnutí práva na umělé přerušení těhotenství do Listiny základních práv EU. Pro hlasovalo 336 europoslanců, proti 163, zdrželo se 39.

Pátek 12. dubna

Rada definitivně přijala novou směrnici o energetické náročnosti budov. Ta přináší zpřísnění energetických a emisních požadavků na nové i stávající budovy. Hlavním cílem je zajistit, aby od roku 2030 byly všechny nové budovy budovami s nulovými emisemi a aby do roku 2050 byly na budovy s nulovými emisemi přestavěny stávající budovy.

Rada dále s konečnou platnost schválila mimo jiné:

  • dříve velmi diskutovanou normu Euro 7, týkající se emisních limitů (jiných než CO2) pro osobní automobily, dodávky a nákladní vozidla;
  • přepracovanou směrnici o jednotném povolení dala zelenou jednotnému povolení k pobytu a práci pro státní příslušníky třetích zemí;
  • směrnici, která kriminalizuje porušování nebo obcházení sankcí EU;
  • směrnici harmonizující pravidla konfiskace majetku pocházejícího z trestné činnosti;
  • novelu směrnice o průmyslových emisích.

Komisařka pro energetiku Kadri Simsonová oznámila, že zásobníky plynu v EU jsou po topné sezóně bohatě zásobeny. Ke konci března měla jejich zaplněnost činit přes 58 %, což je prý rekordní úroveň pro tuto roční dobu.

Festival Nového evropského Bauhausu

Od 9. do 13. dubna se koná v Bruselu (a částečně i na jiných místech a online) už druhý festival Nového evropského Bauhausu. Tato iniciativa, jejíž název navazuje na německou uměleckou školu z dob Výmarské republiky, je v kostce řečeno o zapojení architektury, designu a umění do služeb Zeleného údělu. Ursula von der Leyenová říká, že „pokud má Zelený úděl pro Evropu duši, pak je to Nový evropský Bauhaus“. Festivaly mají být jednou z pravidelných aktivit této platformy.

Evropské prohlášení o cyklistice

Závěrem bych doplnil odkaz na jeden pozoruhodný dokument, který byl publikován v Úředním věstníku EU minulý týden (kdy tento můj pravidelný přehled nevyšel). Jde o Evropské prohlášení o cyklistice, které slavnostně vydaly Evropský parlament, Rada a Komise. Cílem má být plně využít potenciál cyklistiky v EU, mj. pro účely Zeleného údělu.

Autor je právník se specializací na právo Evropské unie a mezinárodní právo soukromé. Publikuje na svém blogu.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč