Opravdu netradiční projev z druhého konce světa

Argentinský prezident oznámil výsledky hospodaření státu za první kvartál. Státní finance se za tři měsíce dostaly z deficitu do přebytku. Vláda začala rušit různé státní agentury a snížila počet úředníků. A nebojí se dezinformací.

Nový argentinský prezident Javier Milei slíbil svým voličům poměrně radikální program redukce státu. Svá slova na předvolebních shromážděních podpořil motorovou pilou, kterou třímal v svých rukou. Do úřadu nastoupil v prosinci minulého roku.

(Kompletní zdroje informací na konci článku)

V tomto týdnu přednesl Javier Milei v televizi projev, ve kterém oznámil výsledky hospodaření argentinského státu za první kvartál, během kterého začal implementovat svůj volební program.

Motorová pila

Již v prosinci podepsal argentinský prezident dekret, na základě kterého by se měl počet ministerstev snížit na méně než polovinu.

Za první kvartál roku 2024 nařídil argentinský prezident propuštění 24 tisíc státních úředníků. To je zhruba 7 % z celkového počtu státních zaměstnanců. U dalších 50 tisíc zaměstnanců, kteří mají smlouvy na dobu určitou, nařídil jejich individuální posouzení.

Pozn. autora: S vysokou pravděpodobností si občané ničeho nevšimli.

Jedním z nejvíce zasažených ministerstev je Ministerstvo lidského kapitálu, kde svoje pozice muselo opustit téměř 50 % zaměstnanců. Ministerstvo se muselo vzdát 50 automobilů a zavřít 59 regionálních center. Argentinský prezident o nich řekl, že fungují jako „pokladničky pro politiky a útočiště vládních poskoků”.

Pozn. autora: Vypadá to krutě, ale ti lidé za peníze svých spoluobčanů hráli většinu času Tetris nebo něco podobného. Nic proti Tetrisu, ale za své, za své.

Agentura rasismu končí

Během projevu v parlamentu oznámil prezident Milei, že zrušil státní nákup reklamního prostoru v médiích. Řekl:

„Je nemorální, že země tak chudá, jako je ta naše, utrácí peníze na to, aby si koupila přízeň novinářů.”

Vláda dále ruší agenturu INADI, jejímž cílem byl boj proti diskriminaci a rasismu, a mediální agenturu TELAM, kterou prezident Milei nazval „propagandistickou agenturou minulé vlády”.

Pozn. autora: To je rozhodnutí podle principu, že stát nebude utrácet peníze všech občanů na propagaci názoru pouze jedné skupiny občanů. Každý si může hlásat, co chce, ale ne za peníze těch, do kterých se naváží. Pokud někdo něco hlásá za peníze všech, musí hlásat názory všech.

Projev, který potěší

Argentinský prezident Javier Milei oznámil tento týden, že Argentina hospodařila v prvním kvartále s přebytkem. Stalo se tak poprvé od roku 2008. Během svého projevu řekl:

(Překlad, zkrácení, mezititulky autor)

Navzdory předpovědím profesionálních ekonomů a televizních expertů bych rád oznámil, že státní finance dosáhly v prvním čtvrtletí přebytku ve výši 0,2 % HDP. K redukci deficitu ve výši 5 % přispělo snížení kupní síly důchodů pouze v rozsahu 0,4 %.

Festival korupce

Zbývajícího snížení ve výši 4,6 % jsme dosáhli škrty ve veřejných výdajích. Abych zmínil některé příklady, drasticky jsme snížili veřejné zakázky, a to o 87 %. Historicky se jednalo o festival korupce, který v Argentině probíhal posledních 20 let, kdy se peníze daňových poplatníků utrácely za silnice, které nikam nevedly, nebo za práce, které byly pětkrát zahájeny, ale nikdy nebyly nedokončeny.

Kromě těchto opatření jsme zredukovali státní administrativu, zrušili 50 % politických funkcí, zavřeli nepotřebné úřady nebo úřady, které sloužily k pronásledování lidí s jinými názory.

Pozn. autora: Festival korupce zní přehnaně. Ale každý, kdo se někdy podíval pod pokličku libovolného dotačního programu, ví, že festival korupce je vlastně ještě mírný výraz.

Inflace

Inflace není žádné tajemství. Pokud stát utratí více, než vybere, a bude tento výpadek financovat tištěním peněz, bude inflace. To je historický zákon. Pokud stát neutrácí více, než vybere, inflace neexistuje. To není magie.

Pozn. autora: ČNB dusí střední třídu vysokými úroky, aby zkrotila inflaci, a vláda rozhazuje peníze levá pravá. Tedy jeden hot a druhý čehý. Platí střední třída, neboť inflace daní nejen příjmy stávající, ale i všechny příjmy minulé, které někde leží ve formě úspor. V tom je její genialita.

Základní úkol státu

Politici chtějí utrácet plnými hrstmi, protože jsou hlavními beneficienty těchto výdajů. S tím je v naší vládě konec. Pro nás je jediným úkolem státu chránit život, svobodu a majetek Argentinců, aby se každý mohl stát architektem svého osudu.

Pozn. autora: Tato myšlenka vedla ke vzniku moderních demokracií. Od Juana de Mariany po Johna Lockeho. A hezky shrnuto v nejprodávanější americké knize Zdravý rozum.

Peníze lidem

Rád bych proto využil této příležitosti a vzkázal všem těm, kteří doufají, že státní výdaje jsou řešením a že nakonec budeme muset začít výdaje zvyšovat, rád bych jim vzkázal, že k tomu v naší vládě nikdy nedojde. Pro nás je inflace krádeží a rozpočtový deficit je příčinou inflace. Proto není vyrovnaný rozpočet pro tuto vládu marketingovým sloganem, ale přikázáním.

Budeme podporovat spoření a snižování daní, dokud Argentina nedosáhne úrovně veřejných výdajů a daňové zátěže odpovídající zemi, která potřebuje růst. Jediný způsob, jak vytáhnout 60 % Argentinců z chudoby, je ekonomický růst. Jiný způsob neexistuje.

Pozn. autora: Nejdůležitější vlastností dnešního politika je odvaha. Odvaha postavit se médiím, zelené ideologii, šíleným byrokratům a nikdy nezapomenout, že bohatství vytvářejí pouze pracující lidé a že lidé jsou jediní, jimž se politik zodpovídá.

Věta na závěr

Na závěr bych chtěl říci, že nic z toho by nebylo možné bez hrdinského úsilí většiny Argentinců, kteří trpí, ale vědí, že je to jediná cesta vpřed, pokud chceme lepší budoucnost pro naše děti.

Nezbývá než pokleknout před lidmi, kteří se rozhodli opustit otroctví a vydali se na dlouhou cestu pouští do zaslíbené země.

Takhle to řekl argentinský prezident Javier Milei tento týden.

Pozn. autora: V závěru hrál mírně na city, ale řekl to hezky. Svoboda je odpovědnost za vlastní osud a odpovědnost často bolí.

Převzato ze syrzdarma.cz


Zdroje:(1) Propouštění(2) Agentura rasismu(3) Rušení agentur(4) Projev

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč