Muži jako problém?

Stát se skutečným chlapem, dospělým mužem, který může čelit psychickým a fyzickým výzvám a dokáže smysl pro vůdcovství pod extrémním stresem, je hluboce zakódovaná potřeba. Ale není to vůbec snadný proces. Zahrnuje to formování, ke kterému je potřeba silný mentor. Přeměnit chlapce v muže znamená mít v sobě spoustu vlastností k tomu potřebných jako je například rozumná míra agresivity, smysl pro dobrodružství a určitou fyzickou sílu.  A pokud jste otcem mladého chlapce nebo třeba trenér ve sportu, jistě znáte zajímavý lidský paradox. Ačkoliv se hoši často chtějí stát dospělými muži, budou pravděpodobně (zvláště zpočátku) tomuto procesu přeměny odolávat. Zjistí, že disciplína je omezuje a budování houževnatosti bolí. Stejně jako u tolika věcí chceme výsledek, ale nenávidíme proces.

Nic na celém tom procesu není snadné. Někteří otcové od začátku používají krutost jako učební nástroj, což má často katastrofální následky. Jiní zase odmítají nebo dokonce šikanují ty chlapce, kteří neodpovídají mužským normám.  Někdo pak může navrhnout řešení horší, než je onemocnění samotné – tady na scénu přichází Americká psychologická asociace (APA) se svými vůbec prvními Pokyny pro psychologickou praxi s chlapci a muži. APA vidí výzvy, kterým čelí mladí muži, a správně se snaží překonat tyto problémy. Jenže pak diagnostikuje špatnou příčinu. APA dospěla k závěru, že „tradiční maskulinita – vyznačující se stoicismem, konkurenceschopností, dominancí a agresí – je jako celek škodlivá.“ „Tradiční ideologie mužskosti“ socializuje chlapce směrem k „proti-ženskosti, soutěživosti, vyloučení vzhledu slabosti a dobrodružství, rizika a násilí“ – ukázala, že „limituje psychologický vývoj mužů“. Jejich chování pak vyúsťuje v přílišný tlak genderových rolí a má svoji příčinu v konfliktu pohlaví, a kromě toho může a „negativně ovlivnit duševní a fyzické zdraví“.

Máme ale popírat a potlačovat základní podstaty chlapců? Mladí muži zaostávají ve škole ne proto, že školy dovolují příliš mnoho riskování a dobrodružství, ale přesně naopak! Neúnavně chlapce utlačují a někdy je trestají za jejich povahu, která je jim vrozená od přírody, často navíc od úvodního zvonění až do konce dne. Zvláště v domovech bez otce dominují zkušenosti ze základních škol tak často, že chlapci jsou vystaveni jen málo (pokud vůbec nějakým) mužským vzorům. Mužská neposednost je považována téměř vždycky za problém, který má být vyřešen, místo aby byl správně usměrňován.

Děláme našim synům medvědí službu, když jim říkáme, že nemusí odpovídat na ten vnitřní hlas, který jim říká, že mají být silní, že mají být stateční, a že mají být lídři. Neděláme jim žádnou laskavost, když je necháme opustit snahu stát se dospělým člověkem, když se tato snaha stane příliš těžkou. Ničím jim ale nepomáháme, když nejsme citliví na ty chlapce, kteří se neshodují s tradiční maskulinitou Ale pokud jde o krizi, která se dotýká našich mladých lidí, tradiční maskulinita není problémem; může být součástí léku.

Uvedený text je volným a zkráceným překladem článku Grown Men Are the Solution, Not the Problem od Davida Frenche publikovaného na webu www.nationalreview.com

Přeložil Michael Durčák

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč