Fašista, nacista, neomarxista…

Fašista, nacista, neomarxista… Tahle označení létají hlavně sociálními sítěmi s neuvěřitelnou lehkostí. Takže si je trochu shrneme.

Fašista je někdo, kdo chce:

 • Korporativismus
 • Exekutivní roli tripartity ve státě
 • Kolektivismus
 • Silnou roli státu v řízení společnosti
 • Jednotnou kolektivní ideu, okolo níž se národ (nějakým způsobem definovaný) semkne.

Nacista je někdo, kdo věří v:

 • Rasovou teorii
 • Rasový darwinismus (tzn. věří, že různé rasy jsou různě rozvinuté a ty „lépe“ rozvinuté jsou předurčené k tomu, aby vládly světu, protože cílem by mělo být urychlení evoluce vytvořením „dalšího vývojového stadia člověka“, tedy „nadčlověka“, který může povstat pouze tehdy, bude-li současná „nejvyšší“ rasa vládnout, pro což je nutné „nižší“ rasy zotročit nebo zlikvidovat)
 • Antisemitismus, protože nacista vidí Židy jako původce empatie (to je podle nich špatně), jako narušitele přírodního zákona, protože podle nacistů Žid může za to, že slabí vládnou silným, čímž omezují jejich potenciál, proto nacista věří, že jediný způsob, jak dát „vyšším rasám“ jejich dějinnou roli je vyvraždění Židů.
 • Nutnost vytvoření a udržení „životního prostoru“, který je schopen živit a udržet „vyšší rasu“ a tím tak napomoci její dějinné úloze, tedy stvoření „nadčlověka“. Všechno ostatní už je aplikací výše uvedeného.

Neomarxista je někdo, kdo se hlásí k:

 • Kritické teorii, tedy filosofické teorii Frankfurtské školy, a zejména její druhé vlně reprezentované zejména Jürgenem Habermasem
 • Teorii závislosti a vykořisťování periferie centrem
 • Teorii, že kapitalismus je systém, který vytváří monopoly spíš, než konkurenci
 • Teorii, že sám způsob, kterým uvažujeme, je výsledkem útlaku ze strany privilegovaných vrstev/skupin
 • Výše uvedené slouží pak jako teoretický základ pro celou řadu moderních levicových a postmoderních myšlenek, jako že neexistuje jednoznačná pravda a lež, ale že jev je vždy interpretován na základě něčí životní zkušenosti, případně že je potřeba narovnat „spravedlnost“ tím, že se budou více akcentovat životní zkušenosti „utlačovaných“ tak, aby i jejich pohled se počítal do mainstreamu (zrovna tomu se pak říká právě ‚mainstreaming‘), atd. Těch myšlenek z neomarxismu vycházejících je hodně, sám neomarxismus pak víc, než z Marxe vychází z Hegela a tradice německého idealismu.

 

Takže než budeme lidem nadávat do fašistů, nacistů nebo neomarxistů, zkontrolujte si tenhle checklist, jestli dotyční opravdu odpovídají těmto charakteristikám…

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 . Děkujeme!