Evropský soud pro lidská práva nepochybně překročil Rubikon

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) minulý týden rozhodl, že švýcarská vláda porušila lidská práva svých občanů, protože nepřijala dostatečná opatření na jejich ochranu před klimatickými riziky. Jak vnímá toto, pro mnohé kontroverzní rozhodnutí, nezávislý senátor Zdeněk Hraba, předseda Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury?

Předmětný rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) považuji za příklad aktivistické justice, která v duchu progresivistické ideologie neváhá ignorovat i přírodní zákony. Klima na Zemi se nesporně mění, a to již od samého počátku existence planety Země, tedy i v době, kdy člověk byl ještě neznámým tvorem. Vědecký spor o to, zda v současnosti hlavní příčinou změny klimatu je či není lidská činnost (zejména produkce kysličníku uhličitého), řešit nehodlám, protože – na rozdíl od progresivistických ideologů – vím, že to nevím.

Co vím, je skutečnost, že evropské státy se podílejí na produkci kysličníku uhličitého na Zemi jen z cca 8 %. Podíl průmyslu Švýcarské konfederace na celkové produkci tohoto plynu na Zemi se tudíž bude pohybovat zřejmě jen v řádu promile. Proto i kdyby v důsledku tohoto „průlomového“ rozsudku Evropského soudu pro lidská práva Švýcarsko zcela zlikvidovalo produkci kysličníku uhličitého a dalších skleníkových plynů, se zemským klimatem to ani nepohne.

Dovodit jakoukoli metodou právního výkladu, že právo na soukromí a osobní život popsané v článku 8 EÚLP zahrnuje právo nebýt ovlivněn změnou klimatu a zakládá povinnost členských států úmluvy toto právo zajistit, je navíc v právním státě nebo společenství právních států nemyslitelné. Bohužel se tak ukazuje, že soudci ESLP rozhodují v pořadí: mám před očima výsledek a podle toho volím zdůvodnění abych k němu došel.

Předmětný rozsudek má proto charakter toliko ideologické proklamace bez jakéhokoli vlivu na realitu. Justice plodící taková rozhodnutí ve skutečnosti jen devalvuje a ničí prestiž těchto dříve vážených společenských institucí a úctu lidí k nim a ve svých důsledcích je škodlivá všem. Takovéto produkty justice proto ve skutečnosti nemají nic společného s právem, právním státem a spravedlností.

Celé rozhodnutí je samozřejmě nesmysl a popírá smysl a principy psaného práva. Peskovat zrovna Švýcarsko, že dělá pro životní prostředí málo, to chce pořádnou dávku soudcovského aktivismu.

Převzato z The Epoch Times (článek původně vyšel na blogu autora)

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč