Společnost

Šest principů konzervatismu

„Co je to konzervatismus?“ Abraham Lincoln se ptal řečnicky, když vedl kampaň za zvolení prezidentem Spojených států. „Není to lpění na starém a osvědčeném proti novému a nevyzkoušenému?“ Nabízely se i jiné definice. V Ďábelském slovníku Ambrose Bierce se lze setkat s touto: „Konzervativec – státník, který je zamilovaný do existujících špatností, […]

Společnost

Ideologie „woke“ jako nová tvář starého kacířství

Americký filosof Ed Feser tvrdí, že současné hnutí „woke“, jež ovládlo politiku ve Spojených státech a rychle prosakuje po celém Západě, je jakýmsi novým vtělením církví dávno odsouzeného gnosticismu. Ve své studii, publikované na portále Postliberal Order, ukazuje znepokojující paralely mezi současným fenoménem „woke“ (definovaným, řekněme, jako postoj bdělosti a […]

Společnost

Co by měl umět mladý muž? Návod z roku 1933

Co by měl umět mladý Američan podle časopisu Harpers z roku 1933? Jaké schopnosti, dovednosti, úspěchy a mimoškolní dovednosti by měl mít každý muž, pokud se chce stát soběstačným a všestranným člověkem, připraveným na život, případně na manželství a výchovu vlastních dětí? 1. Měl by uplavat alespoň kilometr, umět se potápět […]

Společnost

Liberalismus: co když je chyba v základech?

Náš svět není tím Západem, po kterém jsme pokukovali za komunismu. V západní společnosti dochází k podstatným změnám, ale mnozí si to zřejmě nechtějí připustit, tváří se, že se nic neděje, že všechno je v pořádku…  Jedno možné vysvětlení praví, že příčinou „zbláznění“ dnešního světa je kolonizace liberálních institucí neomarxismem. Není pochyb, že […]

Společnost

Každé náhradní mateřství je obchodem s lidmi, rozhodl Evropský parlament

(23. 4. 2024, Praha) Plénum Evropského parlamentu dnes přijalo směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU o prevenci a boji proti obchodování s lidmi a o ochraně obětí (2022/0426(COD)). Nová směrnice, která pozměňuje směrnici z roku 2011 zavádí společnou definici případů obchodování s lidmi pro členské státy Evropské unie. Po schválení Radou Evropy se tato definice bude transponovat […]

Společnost

VIZE?!

VIZE?! /věnováno V. F. Zalužnému/   Zkapou naše doby kmitavějc než jejich móóódy. Kabátec přeznačíme: véčko samet, zet tesil slátáš, vlajkám nežli potáhneš klín. Azbukou si vosvojíme místo smetí vynýst rozsudek: „Jménem republiky, právního státu, demokracie, klidu na práci a bokovky u kopírek…“ VIA CRUCIS vzrůstaj zastavení Ukrajině vod červeni – […]

Společnost

Éra robotických básníků

Milí čtenáři, pokud jste v mládí rádi četli science fiction, skoro určitě se vám dostala do ruky útlá knížka povídek jménem Kyberiáda. Jejím autorem byl Stanisław Lem, a šlo o příběhy dvou “konstruktorů” Klapacia a Trurla, kteří možná byli sami také roboti. Rozhodně to ovšem byli kreativní a hraví chlapíci, snad jen zároveň trochu […]

Společnost

Zločin tiché modlitby

Někteří poslanci stíhání tiché modlitby výslovně podporují a lobují, aby ministerstvo vnitra přehodnotilo názor bývalé ministryně, podle níž „tichá modlitba, sama o sobě, není nezákonná“. Byly doby, kdy jsme si mysleli, že některé svobody jsou v našem civilizačním okruhu vybojovány jednou pro vždy, třeba svoboda projevu nebo vyznání, ale to jsme byli […]

Společnost

V Římě se debatoval celosvětový zákaz náhradního mateřství

Tisková zpráva: Zástupce Aliance pro rodinu se zúčastnil konference Casablanské deklarace o celosvětovém zákazu náhradního mateřství. (7.4. Řím/Praha) V pátek a sobotu 5. a 6. dubna proběhla v Římě mezinárodní konference Casablanské deklarace k celosvětovému zákazu náhradního mateřství. Konference přinesla nečekané spojení levicových, feministických, křesťanských i konzervativních přednášejících, kteří tvrdí, že každé náhradní mateřství je komerční, protože […]

Společnost

Archivní poselství o svobodě pro mladé generace

Francouzský ekonom a novinář Frédéric Bastiat vydal v roce 1850 knihu o harmonické společnosti, ve které stát pouze chrání svobodu lidí rozvíjet sami sebe a svůj majetek. V jejím úvodu je text, který autor nazval „Francouzské mládeži”. Na rozdíl od marxistických spisků je to vančurovsky milý text. Frédéric Bastiat hluboce věřil ve schopnosti […]