Společnost

Reakce na otevřený dopis ministra Víta Rakušana adresovaný Alianci pro rodinu

Ministr vnitra, Vít Rakušan (STAN), konečně “vylezl z ulity”. Již týden trvající masivní aktivita stovek občanů napříč regiony i politickými preferencemi, jež odmítají vznik nových rodných listů (pro některé děti) s kolonkou “rodič” a “rodič” místo “matka” a “otec”, nese své první plody. Pan ministr nám napsal otevřený dopis, za nějž mu […]

Společnost

Ordo Iuris: Útok ESLP na manželství

17. ledna Evropský soud pro lidská práva (ESLP) provedl převrat ve výkladu lidských práv a rozhodl, že státy Rady Evropy mají povinnost „právně uznávat a chránit svazky osob stejného pohlaví“. Aby bylo obtížnější kritizovat zjevně chybný rozsudek, soudci štrasburského soudu tyto revoluční teze zahrnuli do svého rozsudku proti Rusku. Soudci samozřejmě […]

Společnost

Vůdce proletářů se s proletáři nestýkal a jeho teorie jsou pavědecké

Karel Marx měl více vlivu na současné události než jakýkoli jiný intelektuál moderní doby. Jeho ideje byly uvedeny v život s tragickými následky pro stamiliony lidí. Historik Paul Johnson ukazuje, na jak chatrných základech je postavena jeho teorie a jak málo toho věděl o skutečném životě dělníků. Paul Johnson byl populární britský historik […]

Společnost

Otevřený dopis Vítu Rakušanovi

Přinášíme otevřený dopis, který ministru vnitra Vítu Rakušanovi zaslal za Konzervativní stranu její předseda. Vážený pane ministře, obracím se na Vás ve věci Vašeho záměru novelizovat vyhlášku, kterou se provádí zákon o matrikách (301/2000 Sb.) tak, aby pojem „otec“ a „matka“ zmizel z rodných listů dětí vyrůstajících u stejnopohlavních párů a byl nahrazen […]

Společnost

Masakr Roalda Dahla – Ideologické přepisování dětských knih by pro nás mělo být varováním

Britský deník The Telegraph zveřejnil rozsáhlý článek The Rewriting of Roald Dahl, který popisuje změny v novém vydání Dahlových knih pro děti. Hastrošovci, Čarodějnice, Matylda, Jakub a obří broskev, Karlík a továrna na čokoládu, Obr Dobr a další známé knihy byly oproti vydání z roku 2001 podstatně přepracovány. Podle deníku The Telegraph […]

Společnost

Utopie proti svobodě

Ačkoliv na Západě neexistují žádné totalitní režimy nebo náboženští vůdci, jako je tomu v jiných částech světa, neexistuje srovnatelná korupce, chudoba, či znečišťování životního prostředí jako v Africe, Asii nebo v řadě islámských zemí, dochází stále v Evropě a v USA k protestům proti kapitalismu, svobodnému obchodu a změně klimatu. Jak je to možné? Dokonalé nepřítelem […]

Společnost

Přímí dědicové Zlaté hordy: Rusové jsou vůči všemu, co přichází ze Západu, zcela imunní

Koncem srpna nastal velký rozruch kolem ruského politického myslitele Alexandra Dugina v souvislosti se smrtí jeho dcery. Darja Duginová zemřela po atentátu spáchaném u Moskvy. Automobil, kterým jela po dálnici, vybuchl. Pachatele ani objednatele atentátu se nepodařilo zjistit, a tak se vynořují různé spekulace. Darja Duginová byla komentátorka ruských médií, v nichž tvrdě […]

Společnost

Kalifornskou učitelku vyhodili ze školy, protože by řekla rodičům o změně pohlaví jejich dítěte

Kalifornská učitelka tělocviku s křesťanskou vírou Jessica Taipasová byla ze své školy vyražena za to, že by informovala rodiče, kdyby jejich děti tajně podstoupily proces pro změnu pohlaví. I když se Taipasová během šesti let učení nesetkala s tím, že by dítě, které učí, chtělo změnit pohlaví anebo že by se chtěl chlapec […]

Společnost

Což takhle dát si „technologický šabat“?

Dny odpočinku se v našich kulturách vyskytují již tisíce let. Jsou starobylou tradicí. Před tisíci lety začali Hebrejci dodržovat den odpočinku, který nazývali šabat neboli sobota. Tento den byl doslova vytesán do kamene jako jedno z deseti přikázání. Později tuto praxi převzaly i jiné kultury. Křesťané jsou známí svou nedělí, zatímco muslimové […]

Společnost

Kam zmizeli staří dobří liberálové?

Často se v Česku s povzdechem až příliš moc díváme na zahraniční osobnosti. Čtyřicet let komunismu nám způsobilo komplex méněcennosti, a tak se občas pro útěchu obracíme na persony za Atlantikem nebo za kanálem La Manche. Řada konzervativců včetně mě má dlouho v oblibě vyhledávat osobnosti z amerického nebo britského prostředí. Ten český konzervatismus […]