Nepřiměřená reakce?

V komentářích k válce mezi Hamásem a Izraelem se už notoricky skloňuje nepřiměřenost izraelské odpovědi na teroristický akt Hamásu ze 7. října, při němž bylo zabito 1139 Izraelců a 250 jich bylo odvlečeno do Gazy jako rukojmí. Poukazuje se na to, že počet civilistů zabitých izraelskou armádou v pásmu Gazy už několikanásobně překročil počet izraelských obětí a podobně i hmotné škody na straně Palestinců. Mainstreamová a zejména levicově laděná média se nám snaží namluvit, že obrana Izraele proti teroristickému útoku Hamásu může být spravedlivá a oprávněná jen potud, pokud odplata za agresi Hamásu zůstane v rovnováze se škodami způsobenými Hamásem.

Řekněme si hned na počátku této úvahy, že takováto válečná matematika je zcela dětinská a v rozporu se zdravým rozumem. Hamás se nikterak netají tím, že hodlá v útocích na Izrael pokračovat až do úplného zničení židovského státu, spoléhaje při tom na podporu dalších muslimských zemí, hlavně Íránu. Mírová dohoda s protivníkem, který nechce nic jiného než vaši smrt, je předem vyloučená. Spokojit se s odvetou podle pravidla „oko za oko, zub za zub“ je jen zárukou toho, že přijdete i o druhé oko a další zuby. Jak si potom, oslepení a bezzubí, chcete zjednat nějakou spravedlnost? Předejít se tomu dá jediným způsobem: zneškodnit útočníka takovou měrou, aby na další útok už neměl ani pomyšlení. Obrana musí být přiměřená nikoli pouze škodě dosud napáchané, ale škodě nepochybně hrozící, předvídatelné ze známých útočníkových záměrů. Kdo by pasivně čekal na jejich realizaci a chtěl teprve potom „přiměřeně“ reagovat, měl by smůlu: mrtvý už nemůže reagovat vůbec na nic.

Můžeme se v této souvislosti ptát, zda bylo v minulé světové válce přiměřené změnit v trosky Drážďany a Berlín, zda se nedala s Hitlerem místo toho uzavřít mírová dohoda a ušetřit tak tisíce nevinných životů. Odpověď byla už tehdy a je i dnes jednoznačná: nic menšího než naprostá a drtivá porážka nemohlo přimět hitlerovské Německo ke kapitulaci. A co atomové bomby, svržené na Hirošimu a Nagasaki, nebyly svým ničivým účinkem nepřiměřené silám japonské armády? Ale ovšemže byly, jenže kolik dalších životů by stála pokračující konvenční válka s Japonskem, kdyby nebylo tak drasticky donuceno kapitulovat? Hasiči likvidující požár také nesbalí fidlátka jen proto, že náklady na jejich akci už přesáhly škodu způsobenou ohněm – musí uhasit i tu poslední doutnající jiskřičku, aby se požár znovu nerozhořel a nakonec popelem nelehlo celé město.

Stručně shrnuto: jestliže cílem agresivního Hamásu je zlikvidovat stát Izrael, jedinou přiměřenou a účinnou reakcí ze strany Izraele je definitivní likvidace Hamásu. Nevyhnutelné civilní oběti této operace je nutno přičíst na vrub agresora, který s nimi předem kalkuluje a doslova je vítá, protože naklánějí světové veřejné mínění v jeho prospěch. A jelikož obyvatelé Gazy své vládnoucí garnituře tuto sebevražednou strategii tolerují nebo ji dokonce otevřeně podporují, své strádání si tím předem naprogramovali. Ano, jejich osud je politováníhodný, ale zvolili si ho sami, stejně jako si zfanatizovaní Němci svého času zvolili Hitlera. Je to prosté: za chyby se platí.

Autor je členem Konzervativní strany.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč