Berlínské postřehy Márie Fuchs: Jak se AfD čistí od extrémistů

Německá AfD minulý pátek vyloučila ze svých řad Andrease Kalbitze (na obrázku), jednoho z předních představitelů tzv. Křídla (Flügel) – nacionalistické frakce AfD. O jeho vyloučení rozhodlo předsednictvo strany poměrem hlasů 7:5, jeden se zdržel a jeden z pěti byl Kalbitzův hlas. Důvodem pro vyloučení bylo, že Kalbitz při svém vstupu do strany zamlčel, že byl dříve členem zakázané extrémistické organizace „Heimattreue deutsche Jugend“ se zkratkou HDJ (stejně jako Hitlerjugend…), která byla mládežnickou organizací krajně pravicové Národně demokratické strany (NPD); a také další krajně pravicové partaje – Republikáni.  Je to důsledek snahy strany zbavit se nálepky extrémismu poté, co frakci Flügel označila německé kontrarozvědka za pravicově-extrémistickou.

Kalbitz byl doposud zemským předsedou AfD v Braniborsku a předsedou poslaneckého klubu AfD v tamním zemském parlamentu. Jeho vyloučení znamená největší ránu pro radikální křídlo strany od jejího založení v roce 2013. Je také projevem pudu sebezáchovy, poněvadž AfD v posledních měsících stále více hrozilo, že skončí v úplném politickém ghettu. Od volby zemského předsedy vlády v Duryňsku, kdy AfD zvedla ruku pro kandidáta liberální FDP Kemmericha, byla patrná prohlubující se propast mezi AfD a ostatními stranami. Znamenalo to důslednou politickou ostrakizaci AfD na všech úrovních. Zmiňme zde například, že AfD na rozdíl od všech ostatních stran v Bundestagu nemá místopředsedu parlamentu, ačkoliv nepsané pravidlo je, že na tento post má nárok každá parlamentní strana.

V březnu pak spolkový úřad pro ochranu ústavy (vnitřní rozvědka – podobně jako česká BiS) označil Křídlo AfD za  pravicově extremistické. S tím lze souhlasit či nesouhlasit, nelze to ovšem ignorovat. Pokud se někdo v Německu angažuje v organizaci, která je v hledáčku rozvědky, musí počítat s velmi tvrdými důsledky pro osobní kariéru – třeba nemožnost pracovat ve státní správě. Kdyby AfD toto rozhodnutí ignorovala, časem by rozvědka svoje sledování rozšířila na celou stranu a pak by mohl následovat zákaz strany. AfD proto přijala usnesení, že se Křídlo musí do konce dubna rozpustit. To se stalo, Křídlo se formálně rozpustilo, byla deaktivovaná stránka Křídla, z internetu zmizely proslovy Höckeho i Kalbitze. Ovšem pro mnohé to byl jen zdánlivý krok.

Vyloučení Kalbitze je pro AfD osvobozující, zejména pokud chce získat voliče i v umírněnějším voličském spektru. Problém ovšem je, že Kalbitz z prostředí HDJ a organizací blízkých NPD přitáhnul do AfD členy i spolupracovníky – jeho domovská braniborská AfD je podle rozvědky celá prosáklá členy Křídla. Kalbitz to ani nijak nepopírá a za svoji politickou minulost se neomlouvá.   

AfD při svém vzniku z velmi dobrých důvodů sestavila seznam organizací, které jsou neslučitelné s členstvím AfD (od Islámského státu přes levicové extremisty až po „vlasteneckou“ HDJ a pochopitelně NPD). AfD byla doposud nejúspěšnější nelevicovou nově založenou politickou stranou v poválečné historii Německa, a to právě proto, že na rozdíl od ostatních neúspěšných straniček nevzešla z extremistického milieu, ale jasně se od něj distancovala. AfD byla založena respektovanými akademiky a díky tomu nabyla od začátku velkou mobilizační sílu. Že se na tomto úspěchu budou chtít přiživit i lidé s pochybnou politickou minulostí, bylo ale od začátku jasné. Proti těmto snahám stranu chránil seznam nepřijatelných organizací. Z prostředí Křídla bylo ovšem slyšet volání po zrušení tohoto zákazu.

Zejména zemské organizace AfD na západě Německa přivítaly rozhodnutí o vyloučení Kalbitze, naopak, na východě má Kalbitz více stoupenců. Pokud chce AfD ve volbách získat slušný výsledek a získat (zpět) pravicově občansky smýšlející voliče, bylo vyloučení Kalbitze správným rozhodnutím. Ve východních zemích má sice AfD mnohem více procent, ovšem pro celkový výsledek na spolkové úrovni jsou mnohem důležitější výsledky na západě.

Autorka je politoložka, s rodinou žije v Berlíně.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!