Abeceda amerických voleb – Severní Dakota

Tři volitelé ze Severní Dakoty dle očekávání zvolí Donalda Trumpa. Demokrat tu naposledy vyhrál v roce 1936 (Newyorčan Franklin D. Roosevelt) a pak ještě v roce 1964 (Texasan Lyndon Baines Johnson), ale to se alespoň v Severní Dakotě nepočítá.

Proč existují dvě Dakoty, Severní a Jižní? Profesorka historie na University of North Dakota Kimberly Porterová vypráví, že tomu bylo z celkem pochopitelných důvodů: „Jižní polovině se severní polovina nelíbila“. Dělení států na menší útvary je také příběh Severní a Jižní Karolíny a Západní Virginie a Virginie.

Tady lidé chodí v kůžích…

Jižní Dakota byla vždy početnější a lidé z jihu měli obyvatele ze severu za divoké – příliš spjaté s přírodou. V jižní části se stavěly domy a formoval společenský život, zatímco na serveru se lidé oblékali do kožešin a lovili zvěř. Na území Severní Dakoty také probíhaly daleko četnější a krvavější boje s indiánskými domorodci. Dalším důvodem k odcizení Dakoťanů byla obchodní orientace, která směřovala více k sousedům, než k budování vzájemných vztahů. Tím byli obyvatelé těchto částí původně celistvého území navzájem méně propojeni.

Státní zákonodárné sbory ovládají republikáni, ale kongresovou delegaci v letech 1980 až 2018 měli v držení nepřetržitě demokraté.

Země se vlivem této zvláštní politické konstelace dočista změnila. Ještě v roce 1980 existovalo v Severní Dakotě okolo 55 000 farem s průměrnou výměrou obdělávané půdy 300 hektarů. Do roku 2018 se jejich počet snížil na polovinu a jejich velikost se zvýšila na 600 hektarů. Původně rodinné farmy se změnily na obří zemědělské koncerny.

Těžební boom, který se v Severní Dakotě datuje od roku 2007, spojený s obrovskou poptávkou po nových pracovních silách, způsobuje časté havárie, nevhodné pracovní podmínky a také kriminalitu. Zvýšení těžby o tisíc procent přineslo Severní Dakotě nejen hodně peněz, ale také prudké zhoršení sociální situace způsobené přílivem velkého počtu nových lidí (vesměs mladých mužů). Za deset let se zvýšil počet obyvatel o 13 %.

Z původně zřetelně zemědělského státu se během dvou desetiletí stal stát mnohem více průmyslový. Populismus ze strany demokratů v Kongresu a jejich podpora zemědělským koncernům v kombinaci s populismem republikánů ve státním parlamentu (North Dakota Legislative Assembly) a jejich podporou těžby, vytvořil zvláštní politický hybrid, který se však počínaje rokem 2018 zase vrací do „normálu“. Kongresová delegace je totiž už pouze republikánská, tvoří jí senátorské duo John Hoeven a Kevin Cramer a jediný zástupce Severní Dakoty se Sněmovně reprezentantů USA Kelly Armstrong.

Státní horní komoru ovládají republikáni v poměru 37:10 a dolní v poměru 79:15. A aby toho červeného nebylo snad málo, guvernérem státu je republikán Doug Burgum.

Co přesně lidem ze Severní Dakoty tato republikánská dominance přinese, resp., jak a za jak dlouho je možné zlepšit ekonomické podmínky zejména rodinným farmám v prostředí volného – svobodného trhu, to je otázka, za jejíž správnou odpověď bude jistě náležet Nobelova cena za ekonomii a mír současně.

Malé farmy vrací úder

V tomto ohledu je celkem příjemným čtením sledovat, s jakou měrou úspěšnosti se s koronakrizí potýkají malé rodinné farmy a velké zemědělské podniky. Všemožně imunnější jsou jistě menší rodinné podniky, které tolik netrápí karanténní a jiná omezení. To jim aktuálně poskytuje strategickou výhodu, protože vázne plnění dodávek z velkých farem. Toho ty malé využívají a pružně zacelují vzniklé trhliny trhu. Aby to nevypadalo až příliš nadějně, malé farmy nemají dostatek kapitálu a jsou také podprahově více orientované na otázku vlastního přežití, než na rozšiřování výroby, která je v tomto podnikatelském segmentu přeci jenom více specializovanější.

Lidem ze Severní Dakoty pomáhá Pán Bůh, o jehož existenci, jeho nekonečné moci a dobrotivosti je přesvědčeno 82 % obyvatel. V zemi žije také asi 1 200 muslimů a asi tisícovka židů. Neznabohů je okolo pěti procent

Necelých 800 tisíc obyvatel Severní Dakoty je schopno vyprodukovat HDP cca 60 mld. USD, což je výkon jistě úctyhodný, nicméně na poměry USA jde v absolutním číslu o výkon naopak vyloženě slabý a řadí ho na 47. místo v rámci USA. Bohatství Dakoťanů ze severu tak lépe demonstruje HDP na obyvatele, které činí 75 321 USD (2019). HDP na českého obyvatele činí v témže období přibližně polovinu (39 477 USD).

Severní Dakota je státem obilí, sójových bobů, cukrové řepy a fazolí, ale také břidlicového plynu, ropy a hlavně hnědého uhlí. Častý silný vítr dělá ze Severní Dakoty „Saúdskou Arábii větrné energie“, který činí z tohoto státu efektivního výrobce zelené energie bez státních dotací. Cestovní ruch není příliš rozvinut, lidé do tohoto státu Středozápadu jezdí nejméně že států Unie, za cestu stojí jen přes 200 km dlouhá cyklostezka Maah Daah Hey Trail, kterou využívají i turisté na koních.

Demokratické primárky dopadly tak, jak obyčejně v jasně republikánských státech dopadají: vyhrál Bernie Sanders s 53,3 %. Druhý Joe Biden získal 39,8 %.

Správný guvernér!

Guvernér Severní Dakoty, Doug Burgum (64), zastává svůj úřad od roku 2016. Funkci bude letos obhajovat. Tenkrát porazil demokrata Nelsona a liberála Riskeho jednoznačně se ziskem přes 75 %.

Volební období guvernéra je v Severní Dakotě čtyřleté, zvolena může být tatáž osoba přesně tolikrát, kolikrát to místní voliči snesou.

Guvernér Burgum založil firmu Great Plains Software, kterou po dvaceti letech prodal Microsoftu za 1,1 mld. Kč. Ze získaných peněz financuje mnoho skvělých projektů (Plains Art Museum, North Dakota State University). Více si můžete přečíst zde.

Jeho politické pozice vyplývají z jeho konzervativní výchovy. K prosazování výjimek pro osoby se sexuální poruchou uvedl, že jde o „nebezpečné a nezdravé“ tendence, které „infikují celou společnost“. Jsou svou podstatou diskriminující a odporují „individuálním a náboženským svobodám“.

Od severního Dakoťana se jedná o typický postoj, vyplývající z konzervativní doktríny o nezastupitelné úloze rodiny. Pro stát je rodina především přínosná, neboť je jí vyhrazena povinnost postarat se děti a staré, kterou plní zadarmo a zcela přirozeně. Pokud stát věnuje nepřiměřenou pozornost sexuálním okolnostem vztahů mezi lidmi, protože chce zrovnoprávnit (standardizovat) nějaké netypické sexuální chování, způsobuje tím několik vážných problémů. Předně upozaďuje žádoucí formu takového chování. Pomineme-li samotný netypický zájem státu o tuto intimní část lidského soužití, který nemá v moderní historii obdoby, jde také o popularizaci samotných sexuálních projevů, ať už jsou činěny jakkoliv a kýmkoliv. Existence politického panelu sexuality také jistě vede k vyšší míře sexuálního násilí a kriminality obecně, k vyšší rozvodovosti a svobodomateřství, což dohromady má hluboké společenské následky, které jsou pro stát vyloženě škodlivé.

To všechno lidé v Severní Dakotě dobře vědí a ví to i jejich guvernér Doug Burgum.

Tento článek je součástí seriálu Abeceda amerických voleb.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!