Zvrat v kauze blokování dezinfowebů v novém rozsudku

Asi jste postřehli zprávy o rozsudku odvolacího soudu, kde web AC24 žaluje T-Mobile a chce náhradu škody kvůli blokování. Soud vyhověl a vrátil věc k první instanci, což je samo o sobě posun, protože to podporuje verzi, že blokace byla protiprávní. Ovšem to není všechno. Teď když máme text samotného rozsudku, dozvídáme se nové detaily, které jsou možná ještě zásadnější pro další pokračování téhle ságy, a to zvláště ve vztahu k tomu, jak vnímat zapojení českého státu do celé akce.

V rozsudku se dočteme, že T-Mobile odmítá odpovědnost za způsobené škody a brání se tím, že: se řídila doporučením státních orgánů v situaci ohrožení, plynoucího pro Českou republiku z vojenského konfliktu v jejím bezprostředním okolí, v dobré víře, že jde o závazné pokyny.

Připomínám, že otázka, zda šlo o autoritativní pokyn, anebo ne, je naprosto klíčová pro posouzení, zda před dvěma lety šlo o případ nezákonné cenzury na objednávku českého státu. V ústavní stížnosti argumentujeme, že poskytovatelé blokovali na pokyn veřejné moci, která v tomto případě jednala mimo svou pravomoci a zasáhla tedy do základních občanských svobod. Předchozí instance nám potvrdily, že by skutečně šlo o zásah do svobody projevu a práva na informace, a to i kdyby stát nejednal přímo, ale skrze třetí stranu jako v roce 2022. To, co ale nepotvrdily, byla skutečnost, že se tehdy jednalo o pokyn – prý šlo o „nezávazné doporučení“ či „zavádějící politickou proklamaci“. Tvrzení T-Mobilu představuje zvrat, protože je to poprvé, co se od blokujících poskytovatelů dozvídáme, že i oni to vnímali jako „závazný pokyn“. (Ostatně se jim nemůžeme divit, po NCKO jim to následně potvrdili i v dopisech Vít Rakušan a Josef Síkela).

V novém rozsudku se ale dozvídáme, že to nebyl pouze T-Mobile (!), kdo měl dojem, že jde o pokyn. Soud prvního stupně původně žalobu AC24 neuznal, protože snížení příjmů webu „nevyhodnotil v příčinné souvislosti s jednáním žalované [tj. T-Mobile]“. Proč? Protože podle soudu nejednali sami od sebe, ale na základě direktivního pokynu státu „žalovaná sic učinila technická opatření k zamezení přístupu k webu žalobkyně, avšak tyto učinila na základě výzvy státního orgánu „učinila je tak v dobré víře, kdy i předmětná výzva obsahuje direktivní pokyn k učinění těchto technických opatření a nebylo věcí žalované, aby sama o své vůli hodnotila či jiným způsobem vykládala anebo neuposlechla výzvy, které jí zaslal orgán státní moci.“ Dobré, ne?  To jsme tady zatím také neměli.

Je docela vtipná ironie, že teď u odvolacího soudu se vyměnily role a je to web AC24, který argumentuje, že stát dal pouze nezávazné doporučení, aby dostal od T-Mobile odškodné, zatímco T-Mobile tvrdí, že pouze poslouchali příkazy ze shora. Změna je také v tom, že tady jsou nově zájmy státu a poskytovatelů v přímém protikladu. Pokud šlo o autoritativní pokyn, pak vinu nese stát, jenž jedna nezákonně. Pokud šlo o pouhé nezávazné doporučení, pak jde odpovědnost za poskytovateli. Tady mám o dost větší pochopení pro poskytovatele.

Pokud by mi přišel dopis od vojenských zpravodajců krátce poté, co Rusko napadne Ukrajinu, a ten mi nakazuje, abych zablokoval nějaké weby, a pokud mi to potom oficiálně potvrdí dva vládní ministři, nevím, nevím, zda bych zvládl jednat principiálně a vzepřel se státní autoritě. Vlastně mi přijde celkem nefér, že si to teď mají poskytovatelé vyžrat sami. Přeju jim proto také, aby Ústavní soud vyhověl naší stížnosti a uznal, že předloni v únoru šlo o nezákonný krok ze strany veřejné moci a že šlo o krok, který by se už neměl opakovat.

Autor je ředitelem Institutu H21

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč