Zvoní vánocům v Kanadě hrana?

Nová zpráva vlivného kanadského vládního Úřadu pro lidská práva uvádí, že Vánoce jsou diskriminačním svátkem, který má kořeny v „kolonialismu“.  Ve své zprávě z 23. října označila kanadské oslavy Ježíšova narození za „zjevný příklad“ „systémové náboženské diskriminace“.

„Svátky spojené s křesťanstvím včetně Vánoc a Velikonoc jsou jedinými kanadskými státními svátky spojenými s náboženstvím,“ uvádí se ve zprávě nazvané „Diskusní dokument o náboženské nesnášenlivosti“.

„V důsledku toho mohou být nekřesťané nuceni požádat o zvláštní úpravy, aby mohli dodržovat své svátky a jiná období v roce, kdy jejich náboženství vyžaduje, aby se zdrželi práce.“

Komise poukazuje na „identitu Kanady jako osadnického koloniálního státu“ jako na hlavní důvod její „náboženské nesnášenlivosti“.

Zpráva komise dále uvádí, že pokud chce Kanada „skoncovat s náboženskou nesnášenlivostí“, musí Kanaďané pochopit, „jak přetrvává, v jakých strukturách či praktikách se projevuje a jak ovlivňuje životy lidí“.

„Mnohé společnosti včetně té naší byly konstruovány způsobem, který přikládá hodnotu určitým vlastnostem nebo identitám s vyloučením jiných, například bílé, mužské, křesťanské, anglicky mluvící, štíhlé nebo zdatné, nemající zdravotní postižení, heterosexuální a genderově konformní. Z tohoto důvodu se mnoho lidí setkává s různými formami diskriminace.“

Zpráva není prvním případem, kdy veřejné orgány označily Vánoce za diskriminační. V roce 2021 vydal federální soud směrnici, která z kalendáře odstranila všechny odkazy na vánoční svátky.

„Vzhledem k tomu, že ne všichni účastníci řízení před soudem slaví Vánoce, je nutná změna, která změní odkazy na ‚vánoční přestávku‘ soudu na inkluzivnější ‚prázdninovou přestávku‘,“ uvádí se v rozhodnutí.

Změna nebyla vyvolána stížností, ale spíše proto, aby byla „sladěna s definicí ‚prázdnin‘ v kanadském zákoníku práce“, uvádí se v rozhodnutí.

Průzkumy přitom naznačují, že Vánoce nejsou pro nekřesťany tak urážlivé, jak se uvádí ve zprávě Komise a v rozhodnutí soudu.

Průzkum společnosti Leger z roku 2022 zjistil, že 92 % osob, které vyrostly v kulturně nebo nábožensky nekřesťanské domácnosti, uvedlo, že je neuráží, když jim lidé přejí „Veselé Vánoce“.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme