Zvedněte hlavu a napřimte se!

Žijeme v podivné době. Na začátku to vypadalo, že jde jen o malou epizodu v době neustálého růstu. Že se děje něco, co se do roka ztratí, a my budeme znovu žít náš spokojený život neustálého růstu, a to nejen platů a výsledků firem, ale především sociálních jistot a všeobecného blahobytu. To se změnilo. Nastoupila vlna solidarity a lidé pomáhali zdravotníkům i těm, kteří byli na čas vyřazeni ze života karanténou, protože se u nich našel hledaný vir, nikoli však nemoc. Ekonomika se zpomalila a firmy a vlády dostaly šanci skrýt svá špatná rozhodnutí a přehmaty. EU se nedohodla na rozpočtu. S Velkou Británií odešel nejen stát, ale především i významný přispěvatel do rozpočtu EU. Investoři pochopili, že bude kam investovat, a to ne za záporný úrok, tedy, aby peníze někam uložili. 

S přibývajícím časem ale začala společnost chápat, že se nejedná jen o nějaký výkyv, ale změnu. Změnu epochy. Právě takovou, na kterou upozorňoval papež František. Mluvil dříve, nikoli o epochální změně, ale o změně epochy. Každá nová epocha má svoje pravidla a svojí novou sociální smlouvu a poměr mezi bohatými a chudými, společenskou dohodu a systém společnosti. Právě to se v těchto letech staví. Jsme na začátku Great resetu, Novém začátku, který je již mnoho let připravován. Společně s inklusivním kapitalismem a Green dealem, který právě z onoho inklusivního kapitalismu vychází a je jeho nedílnou součástí. Inklusivní kapitalismus je především dílem majitelů a generálních ředitelů nadnárodních, globálních firem, které vycházejí ze slov papeže Františka. Great reset je záležitostí politiků a nového postavení velmocí a místních vlád, uprostřed větších globálnějších celků. Tyto vlády však ustupují ve své důležitosti právě onomu globálnímu zájmu firem. Ty jsou určující. Národní státy neskončí, jen jejich význam bude upozaděn ve prospěch většího a globálnějšího celku. Ona myšlenka sociálního smíru a rovnosti lidí ve smyslu komunistického vnímání ´každému podle jeho přání a potřeb´ je stále živá. Je k tomu však potřeba unifikace člověka. Jeho potřeb, jeho vzhledu i jeho myšlení. Z Orwella 1984 se prostě stala metodická příručka.

A Green deal je pouze jakási revoluce ve smyslu průmyslových revolucí. Prostě jinak nazvané dřívější období páry. Změna průmyslu a zdrojů energie. V tom smyslu, že dochází i k největšímu přerozdělení bohatství od doby druhé průmyslové revoluce. Co platilo včera, již prostě dnes neplatí, a zítra to bude zcela jinak. S tím samozřejmě souvisí i hledání viru a boje proti němu. Vytváření nových pravidel. Nového způsobu komunikace a také nové podstaty člověka. Rekodifikace podstaty člověka a jeho zásad a potřeb. To celé však v souladu s tím, co je již uvedeno výše.  

Papež Svatý Jan Pavel II. se již ve své době zasazoval v boji o člověka. O zachování jeho přirozenosti a podstaty. Bohužel již tehdy mu mnoho lidí v jeho úsilí neporozumělo s výjimkou několika vědců, kteří se stejně jako on báli oné převahy člověka nad hmotou, nad člověkem samotným ve prospěch největšího dobra pro člověka. Vždycky v dějinách se největšího zla a utrpení docílilo ve chvíli, kdy se někdo nebo nějaká skupina lidí své soukromé mocenské a materiální síly pokoušela zastírat bojem za jediné možné dobro pro celý svět. Jak se říká: „Cesta do pekla je dlážděna samými dobrými úmysly“.  A současná situace není jiná.

„Nebojte se“, vyzýval nás dříve, papež Svatý Jan Pavel II., a v současné krizi to u nás vzpomínal kardinál Dominik Duka. „Zvedněte hlavy a napřimte se“, vyzývá nás citát z Evangelia. Ano, pohled vzhůru, ona vertikála posazená na horizontálu našeho pozemského bytí je potřeba. Můžeme to pojmout jako vzhlížení k Bohu, neboť bez něho to nejde, ale i z hlediska obyčejného lidského vnímání, být prostě hrdí a odhodlaní na podkladu konzervativního vnímání života a světa se vztyčenou hlavou čelit novým výzvám.  Je jich a bude stále více. Tedy „Nebojte se“ a „Zvedněte hlavy a napřimte se“. Nic lepšího nemáme.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!