Zrazené britské děti

V roce 2007 jsem v Blackpoolu vyšetřoval zmizení čtrnáctileté Charlene Downesové, jejíž tělo se nikdy nenašlo. Byla jednou ze stovek dívek ve městě, které se staly terčem sexuálních predátorů, kteří své oběti znásilňovali a pak je výměnou za alkohol, cigarety a jídlo nabízeli více mužům.

Během vyšetřování jsem doprovázela policisty do herny, kde byla Charlene naposledy spatřena. Detektivové pátrali po některém z mužů podezřelých z jejího zmizení. Během této dvouhodinové návštěvy bylo na základě záznamů z průmyslových kamer později identifikováno více než 30 odsouzených mužů, kteří se dopouštěli sexuálních deliktů. To je jeden objekt, během jedné noci, v jednom městě.

Vyjdeš z vězení? Jdi do Blackpoolu…

Blackpool, jedna z nejchudších částí Anglie, je plná zneužívání dětí a je domovem většího počtu odsouzených sexuálních delikventů než kdekoli jinde v zemi. Předpokládá se, že se sem stahují draví muži, kteří vyhledávají zranitelné děti. Nemusí hledat daleko – v Blackpoolu je třikrát více dětí v péči, než je celostátní průměr.

Obchod se sexem – legální i nelegální – je zde velmi rozšířený. Rozšíření tanečních klubů a barů pro skupiny mužů na rozlučce se svobodou přineslo městu pověst ráje sexuálních turistů. Na Queen Street, která je centrem blackpoolského nočního života, se také zvýšil počet případů prostituce nezletilých. V loňském roce zde policie a inspektoři místních úřadů navštívili 87 podniků, kde se předpokládalo sexuální vykořisťování dětí.

Lisa je policistka sloužící v Blackpoolu a říká mi, že město je známé jako „útočiště pro nezletilé.“ „Vycházejí z vězení a přicházejí sem,“ říká mi Lisa.

O Blackpoolu jsem ale nevěděl jednu věc, kterou jsem se dozvěděl z podcastu Inside the Gender Clinic o tolik propírané genderové klinice (GIDS) v Tavistocku. Většina doporučení na tuto kliniku nepochází, jak by se dalo předpokládat, z jihu nebo z Brightonu, ale z Blackpoolu. To je jistě to poslední místo, kde byste čekali tolik transdětí. Koneckonců hlasy, které tak často slyšíme v médiích na toto téma, patří spíše dětem z vyšší střední třídy, vychovávaným v liberálních rodinách.

Transútěk před traumatem

Claire, která vyrostla v Blackpoolu, pracuje pro charitativní organizaci, která podporuje ženské oběti násilí. Řekla mi, že souvislost mezi nárůstem počtu mladých žen, které jsou odesílány na kliniky pro otázky pohlavní identity, a realitou vyrůstání v místech, jako je Blackpool, je zřejmá. Uvádí vysokou míru chudoby a vykořisťování žen a dívek v sexuálním průmyslu.

Claire, která vyrůstala v Blackpoolu, byla v dětství vystavena násilí ze strany mužů, a proto chápe snahu se zbavit dívčí identity. Říká: „Možnost zbavit se ubližování ze strany mužů by byla pro většinu přeživších lákavá. Jsem ale rozzuřená, že místo péče a podpory nabízíme dívkám tuhle nevratnou cestu.“

Dlouhodobě tvrdím, že většina dívek, které se projevují jako genderově dysforické, prožila v dětství trauma. Co když je dostupnost pomůcek na vázání prsou, blokátorů puberty a okamžitého potvrzení transsexuální orientace pro traumatizované oběti sexuálního zneužívání šikovným způsobem, jak se oddělit od zneužitého těla?

Jedna studie, publikovaná již v roce 1994, se zabývala problematikou transsexualismu a souvislostí s disociací a zneužíváním dětí. Zjistila, že ze 45 dotazovaných transsexuálů z ženy na muže jich více než 60 % uvedlo jeden nebo více typů závažného zneužívání dětí. Vybraná skupina rovněž odhalila symptomy a reakce, které jsou známé jako typické následky zneužívání dětí, jako je strach, úzkost, deprese, poruchy příjmu potravy, zneužívání návykových látek, agrese a sebevražedné myšlenky. Autor naznačuje, že transsexualita „může být adaptivní extrémní asociativní reakcí na těžké zneužívání dětí“.

Trans už o desíti let

Kirsty Entwhistleová je bývalá zaměstnankyně GIDS, která se v roce 2019 stala whistleblowerkou, když napsala otevřený dopis Polly Carmichaelové, šéfce GIDS. Entwhistleová pracovala v letech 2017 až 2018 jako klinická psycholožka na klinice GIDS v Leedsu a zaujala ji podobnost některých narušených mladých dívek, které se dožadovaly blokátorů puberty, s těmi, s nimiž se setkala při práci v dětském domově v Rochdale v roce 2003.

Entwhistleová se dozvěděla, že některé dívky jsou sexuálně zneužívány a kuplířsky využívány skupinami mužů, což se stalo známým jako „skandál rochdalského gangu“. V GIDS se setkala se stejným chováním některých dívek, které se prezentovaly jako transsexuálky a požadovaly blokátory puberty, přičemž některé z nich vyhrožovaly, že si ublíží, pokud jim budou hormony odmítnuty.

Transsexuální teenageři z Blackpoolu, kteří poskytli rozhovor pro podcast o GIDS, hovoří o učitelích, kteří dávali mladým dívkám prsní vložky bez vědomí jejich rodičů; o praktickém lékaři, který předepsal testosteron dospívající dívce, která ani nebyla u psychologa nebo nenavštěvovala genderovou poradnu; a o školní podpůrné pracovnici, která pomohla mladé dívce změnit si jméno na chlapecké.

V Blackpoolu byly místním službám na podporu LGBT+ poskytnuty finanční prostředky speciálně na práci s „trans dětmi“ již od desíti let. UR Potential provozuje v Blackpoolu skupinu Butterfly Trans Youth pro „LGBTQ+ a nebinární mladé lidi“ a skupinu pouze pro trans mladé lidi.

V červnu 2016 řekla generální ředitelka UR Potential Linda Markeyová: „Dostáváme stále více doporučení ohledně transgenderových mladých lidí od škol, vysokých škol a organizací, které pracují s mladými lidmi. Některým mladým transsexuálům je pouhých 12 let. Školy se snaží uspokojit poptávku po podpoře a jejich pracovníci potřebují specifické školení.“

Zdá se, že mnoho odborníků odpovědných za ochranu dětí, jako jsou učitelé, poradci a sociální pracovníci, je ochotno nabídnout podporu mladým lidem s genderovou dysforií, ale co sexuálně zneužívané dívky? Co se děje pro jejich ochranu před touto tsunami mužského násilí? Je možné, že pro mnoho zneužívaných a zanedbávaných dívek může být prezentování se jako transgender forma hledání pozornosti a potvrzení?

Norma byla donedávna učitelkou na střední škole v Blackpoolu. Řekla mi, že viděla, jak se mezi mladé dívky vkrádá transgenderová ideologie: „Snažila jsem se upozornit vedoucí pracovníky v oblasti ochrany na možné škody, které se týkají genderově nekonformních mladých žen a dívek. Setkala jsem se s naivitou ohledně skutečné situace a s jejich trváním na používání zájmen „on/ona“ bez jakéhokoli zkoumání dalších problémů.“

Trans místo řezání

Zneužívané, poškozené a traumatizované dívky se dlouho sebepoškozovaly řezáním nebo hladověním ve snaze uniknout svému tělu. Hadley Freemanová výstižně napsala o do očí bijících souvislostech mezi traumatem dospívajících dívek a trans identifikací. Proč jsou tedy tyto agentury a charitativní organizace tak ochotné navrhnout blokátory puberty, místo aby řádně prozkoumaly, co vede dospívající dívku k přesvědčení, že je chlapec?

Zdá se, že Blackpool nabízí jasný příklad toho, jak jsou zranitelné, poškozené děti přitahovány genderovou ideologií, protože nabízí „one stop shop“ řešení bolesti života jako žena v pekelném světě zneužívání. „Tyto dívky byly strašlivě zrazeny,“ říká Norma. „Proč je posíláme na nevratnou, poškozující léčbu, když to, co potřebují, je ochrana před sexuálním násilím a zneužíváním?“

Zkrácená verze článku v časopise Unherd.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme