Zpravodajský analytik varuje před nadnárodní politikou WHO a jejím napojením na čínský režim

Zpravodajský analytik bije na poplach v souvislosti s vojenskou strategií Komunistické strany Číny (KS Číny), jejímž cílem je ovlivňovat politiku Světové zdravotnické organizace (WHO) prostřednictvím ideologie One Health (Jedno zdraví). „Jsme ve válce s Komunistickou stranou Číny. Mnoho lidí to nechápe nebo nevidí, protože, jak říkají Číňané, Bůh války má mnoho tváří. Bojiště je všude kolem nás,“ řekl Brian O’Shea deníku The Epoch Times.

O’Shea začal svou kariéru u vojenské rozvědky, kde byl vyškolen v elektronickém boji a různých metodách zpravodajských analýz, než přešel k taktickému vojenskému zpravodajství u 1. skupiny speciálních sil a později u 5. skupiny speciálních sil. „Naučil jsem se rozpoznávat vzorce a spojovat si body. V makro i mikro jsem se díval na to, co se děje v terénu, a ptal se: ,Jak to souvisí na národní úrovni? Jak to souvisí na mezinárodní úrovni?‘“ popisuje své pracovní zkušenosti O’Shea. Po jedenácti letech u rozvědky O’Shea pokračoval ve zpravodajské činnosti a nakonec zakotvil v soukromém sektoru, v oblasti konkurenčního zpravodajství.

Pak se rozhodl, že chce nabídnout své dovednosti těm, „kteří by si mohli myslet, že tyto služby jsou nedostupné“, a poskytovat investigativní pomoc a vzdělávání lidem, kteří jsou sledováni, pronásledováni nebo jim bylo dokonce vyhrožováno smrtí. A tak se seznámil se svou ženou: spisovatelkou a novinářkou Naomi Wolfovou. Dnes, kromě toho, že je provozním ředitelem společnosti Centurion Intelligence Partners, přispívá jako investigativní novinář do platformy Daily Clout.

Covidová propaganda

Během covidových lockdownů v roce 2020 byli O’Shea a Wolfová svědky politiky, která popírala vědu a hrála na ruku autoritářské vládě.

„Vzpomínám si, jak Naomi říkala: ,Nikdy nás nepustí ven,‘ a já si pomyslel: ,To je šílené,‘. A měla pravdu,” vzpomíná bývalý rozvědčík. Když pak přišly vakcíny, O’Shea začal vnímat metody, jakými byla prováděna očkovací propaganda.

„Nejdřív mi přišlo divné, že se prosazuje vakcína proti viru, který měl podle prvních statistik víc jak 99procentní míru přežití. Prostě mi to připadalo jako jeden z programů, který bych zavedl jako propagandu proti terorismu,“ vzpomíná.

Čím více si začal věci spojovat, tím víc si všímal, že jde o koordinované snahy. „Ti samí lidé, kteří prosazovali nebezpečí viru, byli lidé, kteří prosazovali tento všelék – vakcínu, která měla zachránit svět,“ uvedl O’Shea.

Nebezpečný rozsah Jednoho zdraví

Prostřednictvím své ideologie One Health (Jedno zdraví) může WHO vytvořit úroveň kontroly nad svými členskými zeměmi, která evokuje nadvládu KS Číny nad jejím obyvatelstvem, a to díky modelování a přejímání své politiky ekologické civilizace. Tato politika, podotýká analytik, stejně jako politika jednoho zdraví, nakonec pronikne do všech oblastí života.

WHO definuje One Health jako „integrovaný, sjednocující přístup, jehož cílem je udržitelná rovnováha a optimalizace zdraví lidí, zvířat a ekosystémů“. Letos v květnu představila WHO na 76. Světovém zdravotnickém shromáždění ve švýcarské Ženevě návrh pandemické smlouvy, kde vedoucí představitelé jednotlivých zemí diskutovali o bodech smlouvy a 307 navrhovaných změnách Mezinárodních zdravotnických předpisů (IHR) datovaných do roku 2005.

Smlouva popisuje One Health jako vzájemné propojení „zdraví lidí, domácích a volně žijících zvířat, rostlin a širšího životního prostředí (včetně ekosystémů)“. Podle O’Shea se to zdá rozumné, protože lidé mohou být nemocemi místních volně žijících zvířat silně zasaženi, ovšem původní záměry mise se nebezpečně rozrostly.

Program One Health, který se dříve nazýval One Medicine a vycházel z holistické lékařské teorie pocházející z 30. let 20. století, byl revidován a zahrnuje nyní politiky jako regulace způsobu, jakým vlády utrácejí peníze, a způsobu, jakým zemědělci hospodaří v zemědělství.

Podle O’Shea je v konceptu začleněn systém dohledu, který má zaručit, že všichni dodržují politiky v rámci One Health. Slovo „dohled“ se ve smlouvě WHO (pdf) vyskytuje jedenáctkrát, například v článku 4 na straně 7, kde se uvádí:

„Smluvní strany přijmou preventivní a dohledová opatření, která jsou v souladu s mezinárodními zdravotnickými předpisy a podporují jejich účinnou implantaci.“

Jsou zde také podrobně popsány pokyny pro boj proti tzv. infodemii, která je definována jako „nepravdivé nebo zavádějící informace v digitálním a fyzickém prostředí v době propuknutí nemoci“.

„Způsobují zmatek a rizikové chování, které může poškodit zdraví. Vede také k nedůvěře ve zdravotnické orgány a podkopává reakci veřejného zdravotnictví,“

– uvádí se v dokumentu

Přenos ze zvířat jako záminka

„Kde vás začíná mrazit, je, když [WHO] začne obviňovat člověka z příčiny epidemie a trvá na tom, že je třeba změnit naše činy,“ míní O’Shea.

Mezi cíle iniciativy One Health patří prevence zoonotického přelévání patogenů ze zvířat na člověka, které je podle WHO převládající příčinou infekčních onemocnění a také hlavní příčinou pandemie covidu-19.

Podle O’Shea je teorie přenášení nákaz neodmyslitelnou součástí rostoucí autority Jednoho zdraví ve Spojených státech, protože pokud by virus jako SARS-CoV-2 (virus způsobující covid-19) vznikl v laboratoři, pak není třeba, aby politika One Health a množství jejích předpisů udržovalo lidi nahnané do vymezených regionů.

Ideologickým řešením šíření nákazy je podle WHO změna lidského chování na základě předpisů One Health.

„Bez respektu k suverenitě národů si klade za cíl řídit vnitřní záležitosti chovu, zemědělství, místa a způsobu života lidí a místa, kde podnikáme,“

řekl O’Shea a dodal: „To mi zní jako vynikající sféra působnosti.

Spící agenti

Architektura Jednoho zdraví je zabudována téměř ve všech městech, okresech a státech a také v akademických institucích. O’Shea na svém Substacku sestavil seznam takovýchto buněk, který zahrnuje Výbor One Health v rámci ministerstva zdravotnictví státu Tennessee nebo Spojené One Health ve státě Severní Karolína, z nichž každý podporuje propojení zdraví lidí, zvířat a životního prostředí.

Pokud dojde k pandemii, tyto instituce se jako spící agenti aktivují a začnou následovat iniciativy One Health,“ vysvětluje bývalý rozvědčík. Další nebezpečí podle něj spočívá v tom, že One Health kontroluje laboratoře 4. stupně biologické bezpečnosti.

Řekněme, že bude vyhlášena další pandemie. Jak můžeme vědět, jestli je skutečná, nebo ne, když kontrolují laboratoře?“ namítá zpravodajský odborník. Dodává také, že do roku 2024 bude globální informační centrum během vyhlášené pandemie soustředěno na Fudanské univerzitě v Šanghaji, která je pod kontrolou čínského režimu. „Pak by čínská komunistická strana kontrolovala všechna data,“ upozorňuje O’Shea.

Zákeřné a důmyslné

Bývalý prezident Donald Trump ukončil v červenci 2020 členství Spojených států ve WHO, jen aby prezident Joe Biden v roce 2021 v rámci jednoho ze svých prvních kroků opět do organizace vstoupil. USA si v roce 2022 udržela pozici největšího přispěvatele WHO ve výši 109 milionů dolarů, přičemž Čína byla na druhém místě s 57 miliony dolarů.

Frank Gaffney, zakladatel a prezident Centra pro bezpečnostní politiku a autor knihy „Obžaloba: Stíhání KS Číny a jejích přátel za zločiny proti Americe, Číně a světu“, řekl deníku The Epoch Times, že Bidenova administrativa přijala myšlenku, že WHO by měla být zodpovědná za zdravotní politiku během vyhlášeného stavu ohrožení veřejného zdraví.

Podle Gaffneyho také nemusí jít o pandemii:

„Může to být cokoli, o čem Tedros [generální ředitel WHO] rozhodne, že je mimořádnou událostí v oblasti veřejného zdraví, například změna klimatu, násilí páchané střelnými zbraněmi, nedostatečný přístup k potratům nebo zdravotní péče o transgender. Může to být jakákoli řada věcí, které mají rozsáhlé důsledky pro veřejnou politiku a které by diktoval nevolený zahraniční subjekt.“

Podle Gaffneyho je toto předání moci WHO sice protiústavní, nicméně splňuje cíle čínského režimu, které spočívají v prosazování globální vlády prostřednictvím svých vazeb na WHO. „Světová zdravotnická organizace je, stejně jako se to stalo v případě téměř každé multilaterální instituce, výtvorem KS Číny,“ poznamenává Gaffney.

Prostřednictvím svého vlivu na vedení nebo své přítomnosti v byrokracii má Peking podle Gaffneyho možnost ohýbat tyto instituce podle své vůle a zároveň je využívat k narušování suverenity Spojených států.

„Je to zákeřné, důmyslné a je to bohužel stále účinnější prostředek k obcházení národních vlád ve prospěch nového světového řádu, nad nímž by Komunistická strana Číny měla dominantní moc,“

– domnívá se Gaffney

Gaffney je členem nového hnutí nazvaného Koalice za suverenitu, organizace vyzývající k vystoupení Spojených států amerických z WHO, „abychom nebyli nuceni podřídit se jejímu diktátu“.

Američané měli předzvěst toho, jak bude tato diktatura vypadat, během pandemie v roce 2020, přičemž Tedros a jeho přední sponzoři jako Bill Gates zaručili, že bude následovat další, říká Gaffney.

Říkám tomu pandemie 1.0. Přestože WHO má jen poradní pravomoci, které upřímně řečeno nemají velkou hodnotu, lékařská komunita v naší zemi v podstatě přistoupila na její rétoriku. Pokud se vám nelíbilo, jak fungoval ten čínský model, pak se vám nebude líbit, co se stane, když bude mít WHO větší pravomoci říkat vám, co máte dělat,“ varuje Gaffney.

Válka bez restrikcí

Vzhledem ke strategickému cíli KS Číny, kterým je naprostá nadvláda nad světem do roku 2049, je podle O’Shea jediným řešením její zrušení, nejenom kvůli světu, ale i kvůli samotným čínským občanům.

Ti jsou prvními oběťmi této totality pod vládou čínské komunistické strany. Myslím, že je třeba s ní úplně skoncovat. Nejsou legitimní vládnoucí vládou, ale mezinárodním zločineckým syndikátem. Osvobození čínského lidu od jejich vlády bude mít velký dopad na bezpečnost a svobodu na celém světě,“ myslí si zpravodajský analytik.

Samotná smlouva WHO je podle O’Shea jen zbraní v arzenálu čínského režimu a pandemická smlouva prostředkem k rozvrácení suverenity prostřednictvím ideologie One Health.

„Jak skvělý způsob, jak si podmanit lidi nějakého národa tím, že v jejich vládě je již nainstalován soubor pravidel, který se automaticky aktivuje, když vámi ovládaný člověk ve Světové zdravotnické organizaci vyhlásí pandemii, kterou nikdo nemůže dokázat ani vyvrátit.“

Dalším řešením, které O’Shea nabídl, je rozložit monopol ministerstva zdravotnictví a sociální péče (HHS), které O’Shea označil za vstupní bod Jednoho zdraví do Spojených států. „Vypadá to, že ministerstvo zdravotnictví a sociální péče má v této zemi větší moc než Kongres a prezident. Řídí NIH, CDC a FDA a nyní mohou díky pandemii zasáhnout i do našich škol, protože školní sestry jsou na federální úrovni podřízeny HHS.“

Překlad a úprava původního textu: Ondřej Horecký

Převzato z The Epoch Times

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!