Zpráva Amnesty International o Ukrajině: „Nejednoznačná, nepřesná a v některých ohledech právně pochybná“

Začátkem srpna minulého roku vydala Amnesty International zprávu, ve které obvinila ukrajinské síly z nezákonného vystavování „civilistů nebezpečí“ tím, že ubytovávají vojáky poblíž a podnikají útoky z obydlených oblastí. Zpráva potěšila Moskvu (ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja se na tato zjištění odvolával) a naopak  vyvolala kritiku zastánců Ukrajiny. Nyní z interního vyšetřování samotné Amnesty international  vyplývá, že její srpnové závěry byly podložené jen zčásti.

I v České republice se mnozí pozastavili nad tím, že Amnesty international kontinuálně věnuje překvapivě mnoho pozornosti kritice západních či prozápadních států (USA, Izrael a nyní i Ukrajina).  Jenže zatímco kritika USA či Izraele je tradičně v mainstreamových kruzích na Západě jaksi salonfähig, boj Ukrajiny je (naštěstí) i v těchto kruzích populární a tak Amnesty nezbylo, než reagovat. Ostatně její ukrajinská ředitelka Oksana Pokalčuková na protest rezignovala a pobočka skupiny v Kanadě vydala prohlášení, v němž vyjádřila politování nad „rozsahem a dopadem těchto pochybení ze strany instituce našeho postavení“.

Správní rada Amnesty International si vyžádala, aby komise složená z pěti odborníků na mezinárodní humanitární právo obdržela interní e-maily a vyslechla zaměstnance. K závěrečně zprávě se dostal deník New York Times a její nejzajímavější výsledky zveřejnil.

V některých ohledech zpráva revizní komise Amnesty International zprostila viny, když dospěla k závěru, že je správné hodnotit, zda obránce, nikoliv pouze agresor, dodržuje válečné zákony, a uvedla, že ze záznamů Amnesty je zřejmé, že ukrajinské síly se často pohybují v blízkosti civilistů.

Kontrolní komise však přesto jednomyslně dospěla k závěru, že Amnesty International své prohlášení v několika ohledech zpackala a že její klíčové závěry o tom, že Ukrajina porušila mezinárodní právo, nejsou „dostatečně podloženy“ dostupnými důkazy.

Zpráva uvádí, že celkový popis zprávy ze 4. srpna byl „napsán nejednoznačně, nepřesně a v některých ohledech právně pochybně“. „To se týká zejména úvodních odstavců, které by se daly číst tak, že naznačují, že na systémové nebo obecné úrovni nesou vinu za smrt civilistů v důsledku útoků Ruska především nebo stejnou měrou ukrajinské síly.“

Dřívější verze zprávy byla podle osoby informované o této záležitosti ještě přísnější. Amnesty International však lobbovala za to, aby komise zmírnila svůj tón, což se v některých ohledech podařilo – například přehodnotila charakteristiku závěru Amnesty, že ukrajinské síly porušily mezinárodní právo, z „nepodložené“ na „nedostatečně podložené“.

Panel předložil svou konečnou revizi na začátku února. Správní rada se rozhodla, že ji použije pouze jako jeden z několika zdrojů pro dokument, z něhož se poučí a který bude interně šířit.

Mluvčí Amnesty International v e-mailu charakterizoval nezávislé přezkoumání jako „součást probíhajícího interního procesu a tato zjištění nám poskytnou informace a zlepší naši budoucí práci“.

V prohlášení nebylo uvedeno, zda skupina s kritikou zprávy souhlasí.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme