Živnostník proti korporacím. Středočeský truhlář se brání tlaku na zavedení „manželství pro všechny“

Miroslav Novák, truhlář z vesnice Milhostice u Tábora, vytáhl originálním způsobem proti aktivismu některých velkých korporací ve prospěch takzvaného „manželství pro všechny“. Tvrdí totiž, že šéfové firem jako Vodafone, Škoda Auto nebo Komerční banka si berou za rukojmí své zaměstnance a jejich jménem tlačí na vládu kvůli podpoře nové formy svazků, přitom s tím ale jejich zaměstnanci vůbec nemusejí souhlasit. Novák proto zvolil úplně opačnou cestu – rozeslal svůj návrh hromadného „dopisu premiérovi“, v němž podporuje zachování manželství jako svazku muže a ženy. Lidé se ale k němu musí vyjádřit osobně, sami za sebe.

O tom, že vedení 66 velkých firem a společností působících v Česku vyzvalo premiéra Fialu, aby podpořil takzvané manželství pro všechny, jsme již psali minulý měsíc.

Mezi signatáře této výzvy, kterou zorganizovala firma Vodafone, se zařadily mimo jiné i velké banky jako ČSOB a Komerční banka, a také třeba Plzeňský Prazdroj či Škoda Auto. Podle vedení těchto společností vede neexistence „manželství pro všechny“ k miliardovým hospodářským ztrátám. A to údajně mimo jiné proto, že homosexuálové a lesby se nemohou těšit stejným benefitům, jaké v případě manželského svazku náleží heterosexuálům. A jsou z toho frustrovaní.

K výzvě 66 velkých firem (toto číslo může mít podle některých spekulací záměrně symbolický význam) se v mezidobí připojili například i jiné firmy a různé instituce, včetně třeba některých divadel, podle poslední verze na stránkách iniciátora ji ke 4. září podepsalo 82 firem.

Podle Miroslava Nováka ze středočeských Milhostic je ale takový tlak na vládu neférový. A to nikoliv kvůli obsahu výzvy, nýbrž kvůli její formě. Původní dopis premiérovi podepsali takřka výhradně šéfové nebo vysoce postavení manažeři korporací a velkých firem, zaměstnávajících desetitisíce lidí.

„Jenže určitě ne všichni zaměstnanci Vodafonu, Komerční banky nebo Škody Auto se zavedením manželství pro všechny souhlasí. To nám jen jejich šéfové podsouvají,“

uvedl pro INFO.CZ Miroslav Novák, který se živí jako řemeslník v oboru truhlářství

Neférový tlak?

Podle Nováka je takové jednání neférové, protože jednak vytváří dojem, že za výzvou stojí statisíce lidí (i když to tak přitom vůbec být nemusí), za druhé to vytváří i tlak na samotné zaměstnance. Ve firmě, kde generální ředitel podepíše za celou firmu (nikoliv jen za sebe) výzvu k zavedení manželství pro všechny, je pak svoboda názoru v této věci značně diskutabilní.

Zaměstnanci se tak mohou ptát – nepřijdu o práci, když s takovým manželstvím souhlasit nebudu? Celkově se podle Nováka jedná o velmi neférovou formu nátlaku na vládu, který – a to je zásadní – může ve skutečnosti vyvíjet jen několik málo lidí na vlivných postech v ekonomice, nikoli nějaké širší vrstvy společnosti.

Miroslav Novák proto v reakci na výzvu 66 korporací a firem zvolil opačný postup. Sepsal dopis premiéru Fialovi (také se záměrně symbolickým číslem 77), v němž jej vyzývá, aby takovému tlaku neustupoval a zasadil se naopak o zachování manželství jako svazku muže a ženy. Výzvu teď rozesílá k šíření svým známým, především živnostníkům a majitelům malých firem, kteří by mohli mít zájem se v této věci nějak angažovat.

Autor dopisu vidí nebezpečí takovéto legislativní změny především v tom, že nakonec povede i k tlaku na takzvaný „nárok na dítě“ – tedy k tomu, aby bylo (jako je tomu už dnes v některých zahraničních zemích) uzákoněno právo pořídit si potomka, ať už to pohlaví rodičů dovoluje či nikoli. Například formou „náhradního mateřství“ či jinými metodami, které naplní touhu homosexuálů po dítěti bez ohledu na to, zda je to v souladu se zájmy a právy dítěte.

„Biologickou nemožnost, aby dvě osoby stejného pohlaví zplodily dítě, nám zdravý rozum brání označit za nerovnost,“

píše se v dopise

Miroslav Novák přitom sám přiznává, že byť jeho sepsání sám inicioval a s obsahem beze zbytku souhlasí, s některými formulacemi mu pomáhali známí. „Nejsem zvyklý psát takové dopisy,“ vysvětluje.

Sedmasedmdesát dopisů

Ve zkratce jde podle něj o to, aby se lidé, zejména živnostníci, kteří budou chtít podpořit jeho výzvu, neschovávali za korporacemi a prohlášeními jejich šéfů, ale měli možnost sami vyjádřit svůj názor a něco pro to také udělali.

Tedy minimálně dopis naskenovali, podepsali a případně k němu přidali vlastní dovětek. Sami za sebe, vlastním přičiněním, nikoliv jen nějakým podpisem pod petici.

„Napsalo mi už také několik šéfů firem s tím, že s dopisem souhlasí, podepíší ho a vyjádří se k němu, ale jako samostatné osoby, nikoli za firmy,“

uvedl Novák

Celkově už jde podle něj počet podepsaných dopisů do desítek. Až jich bude přesně avizovaných 77, Miroslav Novák je pošle kanceláři premiéra. A to jako důkaz, že přes prohlášení 66 velkých firem a korporací je v Česku stále mnoho lidí, kteří s manželstvím pro všechny nesouhlasí. A jsou schopni a ochotni to zdůvodnit.

„Vůbec to neznamená, že bych měl něco proti legislativní úpravě svazků homosexuálů tak, aby se jim lépe žilo. Jen si myslím, že se tyto požadavky dají vyřešit bez toho, aby bylo de facto zrušeno manželství jako svazek mezi mužem a ženou a nahrazeno něčím zcela jiným,“

upřesňuje na závěr Novák


Plné znění dopisu:

Plné znění dopisu

Převzato z info.cz

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!