Že nemáme definici wokeismu, kritické rasové teorie nebo socialismu? Tak poslouchejte, říká profesor Peterson

Když Robert Reich, progresivní profesor z Kalifornské univerzity v Berkeley, zveřejnil tweet, ve kterém prohlašoval, že konzervativci nemají žádnou definici progresivních politických směrů současnosti, zaslal mu kanadský profesor Jordan Peterson čtyři odpovědi.

„Až příště uslyšíte konzervativce používat některý z následujících pojmů, požádejte o definici. Nebudou mít žádnou,“ napsal Reich, který působil jako ministr práce v první administrativě Billa Clintona a je členem Demokratické strany USA.

Uvědomělý / Probuzený“ (Woke)
Kritická rasová teorie“ (Critical race theory)
Kultura rušení“ (Cancel culture)
Socialismus“ (Socialism)

„Chtějí jen rozdmýchat kulturní války, aby odvedli pozornost od ekonomického drancování a oligarchie,“ dodává Reich.

Profesor Peterson, jenž se naopak zastává tradičních hodnot a konzervativního přístupu, které zahrnují životní přístup zdůrazňující osobní odpovědnost jednotlivce, Reichovi odpovídá.

Woke: „Pseudointelektuální paskvil postmoderních a neomarxistických přístupů, zastávajících myšlenku, že pojmy samy o sobě nedělají nic jiného, než že privilegují a utlačují.“

Kritická rasová teorie: „Tvrzení, že všechny rozdíly ve výsledcích podle rasy, etnického původu nebo prakticky jakékoli jiné identifikovatelné skupinové odlišnosti jsou důsledkem systémových, vědomých i nevědomých předsudků ze strany privilegovaných (viz Woke).“

Cancel culture: „V tomto případě se jedná o široce rozšířené užívání, především na levici, typických ženských vzorců antisociálního chování, jako je poškozování pověsti, pomluvy, narážky, mobbing a vylučování, za účelem izolace, demoralizace a zničení politických nebo osobních nepřátel.“

Socialismus: „Politicko-ekonomický systém, který, je-li kdekoli použit, ať už ideálně, nebo špatně, okamžitě ničí bohatství, přičemž naprosto selhává při odstraňování nerovnosti; případně politický projev závisti maskovaný jako soucit.“

Svůj tweet zakončil Peterson menší narážkou na kolegu z Berkeley: „Ještě nějaké hloupé otázky?“

Převzato z Epoch Times

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!