Zbraně a Missouri

„Protože je dobře organizovaná milice nezbytná pro bezpečnost svobodného státu, právo lidu držet a nosit zbraně nesmí být porušeno“,  říká Druhý dodatek Ústavy Spojených států amerických (Second Amendment to the United States Constitution). Jde o velmi jednoduchý a tak i srozumitelný text Ústavy Spojených států.

Jak si můžeme v textu amerického Druhého dodatku povšimnout, ústavní dodatek zakazuje stanovit zákaz a umožňuje vést organizovaný odpor (prostřednictvím milicí). To znamená, že svobodu držet a nosit zbraň výslovně chrání (česká verze je toliko státním dovolením).

Co na to v Missouri?

A jak těžké je udržet tuto svobodu i ve svobodomyslné Americe, nám aktuálně představuje stát Missouri. Republikánský guvernér státu Missouri, Mike Parson, podepsal 12. června zákon na ochranu práva nosit zbraně (Missouri House Bill 85).

Stát Missouri tím reaguje na různá zákonná federální omezení, která obyvatelům státu Missouri nevyhovují a která se účinností tohoto zákona nemusí na území státu dodržovat. Zákon :

– zakazuje uvalení speciální daně, či jiného zvláštního poplatku spojeného s nákupem nebo držením nebo nošením zbraně, střeliva a jiného nezbytného příslušenství ke zbraním, které není uvaleno i na jiné zboží;

– zakazuje vedení jakékoliv evidence a registrace za účelem sledování pohybu zbraní, střeliva a nezbytného příslušenství ke zbraním;

– zakazuje stanovení zákazu držení, vlastnictví, použití nebo převod střelné zbraně pro občany dodržující zákon;

– zakazuje soukromým osobám i veřejné moci konfiskovat zbraně, střelivo nebo nezbytné příslušenství ke zbraním osobám, které dodržují zákon.

Všechny federální zákony, které způsobují to, co je v Missouri zakázané, jsou na území státu neplatné a nevynutitelné. Dále se zakazuje všem subjektům, zaměstnancům státu a jiným osobám vymáhat nebo se pokoušet vymáhat jakékoli federální zákony, výkonné příkazy, správní příkazy, pravidla, předpisy, stanovy nebo vyhlášky porušující zákazy zmíněné v tomto zákoně.

Zakazuje se orgánům činným v trestním řízení stíhat občany státu Missouri, kteří nedodržují předpisy federální vlády, které jsou tímto zákonem na území státu neplatné.

V případě porušení tohoto zákona, je postižený oprávněn k podání občanskoprávní žaloby a každý, kdo tento zákon poruší, může být potrestán pokutou, až 50.000 za každý jednotlivý případ.

„Prostě nebudeme pomáhat federálům prosazovat některé jejich protiústavní akty …“, řekl k zákonu jeho předkladatel Jered Taylor.

Je to rebel!

Někteří právníci napomínají stát Missouri kvůli rebelii a připomínají, že Ústava Spojených států je zákon nejvyšší právní síly a žádný státní předpis s ní nemůže být v kolizi. K tomu Taylor jen suše řekl, že nový zákon chrání ústavu před federální vládou, která ústavu nectí.

Další vytýkanou technickou chybou je podle jiných právníků definice „osoby dodržující zákon“, což není podle federálních předpisů osoba, která se dopustila přestupku domácího násilí. K tomu Taylor uvedl, že v Missouri člověk ztrácí bezúhonnost spácháním trestného činu a nikoliv přestupku. Pokud chceme každé ženě, která sprostě a před dětmi vynadala svému manželovi, vzít svobodu držet zbraň, udělejme z každého přestupku trestný čin a zbraně nebudou potřeba, protože budeme všichni ve vězení.

Guvernér státu Mike Parson k zákonu při jeho podpisu řekl: „My v Missouri podporujeme odpovědné vlastníky zbraní, kteří dodržují zákony, a postavíme se proti každému nadměrnému zásahu federální vlády, či jakémukoliv jinému nezákonnému úsilí omezit naší svobodu držet a nosit střelné zbraně.“

Jared Taylor

Na obrázku vidíme missourského republikána Jereda Taylora (37). Členem Sněmovny reprezentantů státu Missouri je od roku 2015. Poslední dvouletý mandát obhájil v loňských listopadových volbách, když porazil demokratku Darlene Grahamovou nekompromisním poměrem hlasů 72,8 : 27,2 %. Podobně úspěšný byl i v předchozích volbách v roce 2018, kdy porazil demokratku Coru Hanfovou též zásadním rozdílem získaných hlasů (75,1 : 24,9 %).

 

K potratům se vyjádřil jasně, když řekl: „Je mou povinností hájit posvátnost života a chránit bezbranné“.

V Missouri je už 90 let nezměněná progresivní daň z příjmů. Tu bych chtěl Jered Taylor zachovat i do budoucna, ale lepší by bylo daně ještě snížit. (Nejvyšší pásmo počítá s příjmem nad 8.424 dolarů, při které činí daň 274 dolarů + 5,4% z částky nad 8.424 dolarů.)

Taylor k daním řekl, že schodek státního rozpočtu není způsoben nízkými daněmi, ale přílišným utrácením státu. „Pokud ale upřímně chceme, aby si naši lidé vydělávali víc, měli bychom naše daně ještě snížit – jinou cestu, jak může stát pomoci s oživením ekonomiky, nevidím.“

Velice zajímavé názory má Taylor také na vzdělání. Říká, že děti jsou politickým jazykem naše budoucnost, ale měli bychom dát více na rodiče, kteří pro své děti chtějí přeci jenom to nejlepší. My můžeme pomoci jen se čtením a s matematikou, a také s tím, aby děti chodily do školy rády.

Více o Missouri se dozvíte v našem seriálu Abeceda amerických prezidentských voleb

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč