Zastaví evropská dekarbonizace tornáda?

Když neodstavíme uhlí, když nepřestaneme jezdit auty a topit v kotlích či kamnech, tak nezastavíme „klimatickou změnu“, tvrdí Zelená fronta. Jenže to je bohapustá lež. Tedy dezinformace.

Zprávy o výskytu tromby, tedy zárodku tornáda, na Písecku a Vsetínsku, proběhly minulý týden českými médii (zde). Ta to výjimečně to nespojovala se „změnou klimatu“, byť jinak ji spojují s kdejakým jevem. Přesto se nabízí otázka, zda může Česko, nebo evropské státy společně, svou dekarbonizační a obecně „klimatickou“ aktivitou zastavit výskyt tornád na našem území?

Je to v rukou států mimo Evropu

Bohužel, přes veškeré naděje, jež vyvolávají prohlášení představitelů Zelené fronty, je odpověď záporná. Jestliže se, za přispění lidí, rozeběhly planetární procesy měnící podnebí, tak jejich zastavení bude nějakou chvíli trvat. Rok či 10 let? Víc? To nikdo neví. Fakt neví. Nemáme jedinou zkušenost s tím, jak rychle reaguje zemské podnebí na lidskou aktivitu, která chce snížit průměrnou světovou teplotu. Víme jen to, že od konce 19. století se teplota zvyšuje. Nebo posledních osm let snižuje, jak ukazují výsledky NOAA, meteorologické agentury USA.

V každém případě je jisté, že rostou celkové světové emise oxidu uhličitého. Rostou proto, že především Čína a Indie, ale i další státy, jako Saúdská Arábie, Írán či Brazílie nebo Rusko, své emise oxidu uhličitého neustále zvyšují. A Čína s Indií již ohlásily, že to budou dělat ještě pěkných pár desítek let. Jen tyhle dva státy přitom odpovídají již pomalu za 40 procent CO2. Státy v EU mají „na triku“ jen asi osm procent, či méně.

Takže případný častější výskyt tornád v Česku má pevně v rukách Čína a další státy mimo Evropu. Bez přijetí tohoto faktu bude klimatická debata na všech úrovních zatížena primární chybou. No, chybou… zamlčením, či přímo lží. Protože veškeré obhajování Číny v otázkách emisí oxidu uhličitého ničím jiným není. Ta země dávno není rozvojová, ani chudá. Ona má k dispozici finanční zdroje i nejnovější technologie. Ona by dekarbonizovat mohla, ale nechce. Je to vidět na množství uhelných elektráren, které stále staví. Je to vidět i na ceně jejích emisních povolenek, jež představuje zlomek ceny těch evropských.

Převzato z iUhli.cz

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!