Vzpomínka na Čestmíra Hofhanzla (1941-2020)

Stát, aby měl důvod existovat, musí mít nedotknutelné hodnoty, podporované občany, kteří mu mohou a chtějí věřit. Aby tomu tak bylo, musí s tím začít ti občané, kteří se nenechají unavit arogancí moci a nepřestanou znovu a znovu, až do smrti, bojovat, často téměř proti všem, za stát slušný a pravdivý pro občany, kteří ctí morálku vždy a všude a prosazují garanci svobody a důstojnosti každého člověka.

Právě takovým občanem byl Čestmír Hofhanzl.

Vždy bojoval, s rovnou páteří a často ze své osobní podstaty kontroverzně a bez toho, aniž by si bral jakékoliv servítky, za své přesvědčení s plným nasazením. Vždy byl nekompromisním kritikem totalitního komunistického režimu, neboť vycházel z přesvědčení, že období 30 let od listopadu 1989 odkrylo hloubku lidské morální devastace Čechů, Moravanů a Slezanů, způsobené prožitkem dvou totalit. Ovšem nevyhýbal se, jako nekompromisní kritik, ani polistopadovému vývoji. Osm let jako aktivní politik a poslanec polistopadové doby, často jako osobitý solitér, vytrvale bojoval o nápravu morálně pokřiveného společenství, zejména v hledání příčin korupce a morálního úpadku, či nevyrovnání se se zločiny komunismu. Poté, co opouští tzv. velkou politiku, stává se na svém mlýně v Třeštici ještě větším rebelem a jako člen Konzervativní strany literárně tvoří, hledaje odpovědi na mnohé morálně-politické otázky současnosti, především na otázky pravdy a lži. Vše píše jako svědectví doby.

Česťo!

Chci Tě požádat, abys’ tam „nahoře“, díky své celoživotní nezdolné víře v Boží pravdu, přesvědčoval nebesa, aby více pomáhala slušným lidem. Mnoho úspěchů si dovoluje popřát

 

Karel Ledvinka

kolega a přítel, ekonom a politik, v 90. letech poslanec a místopředseda ČNR a PS PČR, dnes jako nestraník člen Smírčího soudu Konzervativní strany.

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč