Vzpomínka na Čestmíra Hofhanzla (1941-2020)

Stát, aby měl důvod existovat, musí mít nedotknutelné hodnoty, podporované občany, kteří mu mohou a chtějí věřit. Aby tomu tak bylo, musí s tím začít ti občané, kteří se nenechají unavit arogancí moci a nepřestanou znovu a znovu, až do smrti, bojovat, často téměř proti všem, za stát slušný a pravdivý pro občany, kteří ctí morálku vždy a všude a prosazují garanci svobody a důstojnosti každého člověka.

Právě takovým občanem byl Čestmír Hofhanzl.

Vždy bojoval, s rovnou páteří a často ze své osobní podstaty kontroverzně a bez toho, aniž by si bral jakékoliv servítky, za své přesvědčení s plným nasazením. Vždy byl nekompromisním kritikem totalitního komunistického režimu, neboť vycházel z přesvědčení, že období 30 let od listopadu 1989 odkrylo hloubku lidské morální devastace Čechů, Moravanů a Slezanů, způsobené prožitkem dvou totalit. Ovšem nevyhýbal se, jako nekompromisní kritik, ani polistopadovému vývoji. Osm let jako aktivní politik a poslanec polistopadové doby, často jako osobitý solitér, vytrvale bojoval o nápravu morálně pokřiveného společenství, zejména v hledání příčin korupce a morálního úpadku, či nevyrovnání se se zločiny komunismu. Poté, co opouští tzv. velkou politiku, stává se na svém mlýně v Třeštici ještě větším rebelem a jako člen Konzervativní strany literárně tvoří, hledaje odpovědi na mnohé morálně-politické otázky současnosti, především na otázky pravdy a lži. Vše píše jako svědectví doby.

Česťo!

Chci Tě požádat, abys’ tam „nahoře“, díky své celoživotní nezdolné víře v Boží pravdu, přesvědčoval nebesa, aby více pomáhala slušným lidem. Mnoho úspěchů si dovoluje popřát

 

Karel Ledvinka

kolega a přítel, ekonom a politik, v 90. letech poslanec a místopředseda ČNR a PS PČR, dnes jako nestraník člen Smírčího soudu Konzervativní strany.