Vznikne úřad pro „klimatickou pravdu“?

V Česku nikdo nemá generální oprávnění na sdělování jediných pravdivých informací o klimatické změně. Objevila se snaha to změnit. Vznikne nový úřad, nebo dostane ministerstvo životního prostředí nové pravomoci?

Když neumíme lidi přesvědčit o svých názorech a máme moc, jiné názory jednoduše zakážeme. Právě tak se uvažuje v totalitních režimech. A teď už i v České republice. Jako by nestačila naše historická zkušenost s Úřadem pro tisk a informace, nebo ještě před tím s Ústředím tiskové dozorčí služby při Tiskovém odboru Předsednictva ministerské rady. Jak jinak si vysvětlit konstatování, ve shrnutí semináře „Evropská klimatická a energetická politika – informace a dezinformace“ že „v českém prostředí chybí ownership – a stejně tak i leadership – témat změny klimatu a jejích dopadů, které jsou přitom pro efektivní komunikaci nezbytné. Jednotná komunikační strategie navíc schází i na úrovni státní správy.“ Ownership se z angličtiny překládá jako vlastnictví. Čili v tomto případě jde o „vlastnictví“ tématu klimatické změny, zřejmě ve smyslu jediné autority.

Jestli se vám to zdá málo varující, posuďte i tyhle věty:

„V České republice neexistuje centrální místo, které by informovalo o cílech a závazcích ČR v oblasti klimatu a komunikovalo o plusech i minusech připravovaných změn a nadcházející transformace – a to zejména jazykem srozumitelným co nejširší skupině obyvatel. To by pomohlo ukázat, že Green Deal (médii až mytizovaný) může být i v českém prostředí real deal“.

Jak je to dlouho, co vláda zrušila funkci vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací (Michal Klíma) a prozatím upustila od stamilionového programu na podporu médií, která uzná jako pravdivá?

A ještě jedna citace ze závěrů dokumentu, který po semináři sestavili jeho pořadatelé:

„Kromě posílení strategické komunikace a s tím spojeného navýšení kapacit státní správy zahrnovala doporučení účastníků workshopu i výzvu k větší proaktivitě všech zapojených aktérů – ať už se jedná o státní správu, politiky, média, akademii, neziskový sektor, ale i sektor umění a kultury.“ 

Seminář uspořádal Klimatým Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), Progresivní analytické centrum, Progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D) a Piráti za účasti europoslankyně Radky Maxové a europoslance Mikuláše Peksy. Celý dokument si můžete přečíst (zde).

A proč, že takový úřad Česko potřebuje?

Protože dezinformace. „Vytržením jinak správných a přesných dat z kontextu lze vytvořit zcela opačné tvrzení, než původně data samotná autorizují,“ uvádí shrnutí. Nezmiňuje se však již o tom, že právě tohle je standardní komunikační technikou Zelené fronty, či chcete-li klimatického tábora.

Nejkřiklavěji je to vidět na zcela běžném zaměňování instalovaného výkonu za dodaný výkon. Pro fungování energetiky, hospodářství i domácností je přitom rozhodující ten dodaný. Který je v případě fotovoltaiky v noci roven nule, za bezvětří či slabého větru je pak roven nule v případě větrných elektráren. Nejviditelnější je to v zimě, kdy není výjimkou 10 či 14 dnů, kdy tyto zdroje nedodají do sítě vůbec žádnou elektřinu. Což je nepopiratelný fakt, který však Zelená fronta nesděluje, nebo jej bagatelizuje s odkazem na dovoz elektřiny z okolních států. Ty však v té době budou mít stejný problém. Bateriová záloha pro Česko na tuto dobu by přitom při nynějších cenách vyšla přibližně na 40 bilionů korun. Což je informace, kterou v žádném „zeleném“ materiálu nenajdete. (Opravdu 40 bilionů korun, počítáno podle ceny nejnovějšího bateriového úložiště společnosti SUAS.)

Přesto, že si dezinformací, které sami šíří, musí být klimatičtí protagonisté vědomi, nijak jim to nebrání v dalších vývodech:

„Právě česká veřejnost jako celek má přitom znalosti o klimatické problematice spíše nízké, a to často i v poměrně základních pojmech. To ji činí snadněji manipulovatelnou selektivním vybíráním izolovaných dat.“ 

Což je formulace, zahrnující právě i logické otázky na to, kde se vezme elektřina ze slunce v noci a podobě. Jak svůdné je jiné názory zakázat…

Shodou okolností v pondělí 5. června přinesly Novinky.cz zprávu, že ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) „představil novou metodiku pro zadávání on-line reklamy, která si klade za cíl zamezit dezinformačním webům získávat finance z reklam či dosáhnout na veřejné peníze“ (zde). Jenže, jak je vidět z výstupů semináře „Evropská klimatická a energetická politika – informace a dezinformace“ může se snadno stát údajným dezinformátorem i ten, kdo pravdivě popisuje slabiny překotné dekarbonizace energetiky a celého Green Dealu.

Převzato z iuhli.cz

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme