Výzva Senátu: Zastavte novelu o sociálně-právní ochraně dětí! Nechrání děti ani rodiny!

Pod obrovským mediálním tlakem, vyvolaným některými neziskovými organizacemi, s hesly „Vyrůstat doma“ nebo „Děti patří do rodiny“, schválili poslanci počátkem srpna novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Novelu má v nejbližší době projednávat Senát. Pokud Senát novelu schválí, přinese dětem i rodinám více škody než užitku a otevře dveře privatizaci systému v Česku.

Pomoc dětem bez péče rodičů má do budoucna stát výlučně na síti přechodných pěstounů, která je nestabilní a chatrná. Současně OSPOD dostává kompetenci předávat tyto děti do jejich péče bez rozhodnutí soudu. Soud posoudí, zda bylo předání dítěte do péče tzv. osoby v evidenci namístě až následně, při čemž lhůtu zákon nestanovuje.

Po celou dobu „zásahu“ bez rozhodnutí soudu nese za dítě odpovědnost sociální pracovník OSPOD. Není to tak dávno, kdy pan profesor Ptáček hlásal v médiích, že denně odebere OSPOD sedm dětí a jen pět procent z nich důvodně. To by znamenalo, že v 95 % je riziko, že soud odebrání dítěte shledá následně za nedůvodné. Tak jste to myslel, pane profesore?  Budete krýt sociální pracovníky při odebírání dětí vlastním tělem nebo jim pověsíte na záda terč, aby věci nabraly rychlejší spád?

Pro lepší představu, jak se bude naplňovat § 27a, odst. 10, podle kterého mají sociální pracovníci předávat dítě přímo přechodným pěstounům, si můžete vzpomenout na některé medializované případy odebírání dětí. Pro sociální pracovníky OSPOD a všechny zúčastněné, především pro dítě, je to stres i se soudním rozhodnutím v ruce a soudním vykonavatelem a Policií ČR v zádech.  Hlavně v noci, kdy se v náručí s dítětem nebo dětmi nemůžete nikomu dovolat.  

Dejte si tu práci, prosím, a rozklikněte si na seznam přechodných pěstounů v České republice. Nemusíte být odborník na to, abyste zjistili, že tato síť přechodných pěstounů děti neochrání.

Podíváte-li se na jednotlivé kraje, pak zjistíte, že v Praze má 40 % přechodných pěstounů výkon pěstounství přerušeno. Přijímání a odevzdávání dětí je velmi náročné a nejde dělat do nekonečna. Jak působí na děti, se nikdo neptá. Pěstouni jsou ochotni přijmout většinou jen jedno dítě a k dětem se vymezují, nejčastěji stran zdravotního stavu.

Pokud má platit zákaz umísťování nejmenších dětí do ústavní péče, musí současně platit příkaz přechodným pěstounům převzít jakékoliv dítě v jakoukoliv dobu. Novela neřeší, zda je to reálné, novela to neřeší vůbec.

MPSV ve své zprávě pro Senát aktuálně dokládá, jak systém funguje a uvádí přitom, že dětí z přechodné pěstounské péče do ústavů se vrací minimálně, za rok 2020 jen 26 dětí. Máte pocit, že toto koreluje s heslem, že každé dítě má právo na milující rodinu? 

Pokládá si někdo otázku, proč profesionální pěstounská péče netrvá tak dlouho, jak dítě potřebuje?

Mnozí mají za to, že se jich to netýká, ale jen do doby, než se jim život, ve kterém se zabydleli, začne hroutit jako krabička z karet. Stačí vážná nemoc, ztráta zaměstnání, ztráta partnera.  Požádat o dočasné umístění malého dítěte v Klokánku nebo podobném zařízení poblíž Vašeho domova, do kterého můžete kdykoliv zajít, nebude možné. Umístění dítěte na žádost rodiče novela zakazuje.

O dítě se Vám postará některý z volných přechodných pěstounů, i kdyby to mělo být na druhém konci republiky. Doprovázející organizace ohlídá, aby byl kontakt v nejlepším zájmu dítěte. Vzhledem k tomu, že novela má potenciál OSPOD personálně rozložit, může to být v brzké době dohled prakticky jediný.

Zdůrazňuji, že nenapadám přechodné pěstouny, ale novelu, která problémy v systému ještě prohloubí. MPSV mělo od poslední novelizace osm let k vytvoření podmínek pro specializaci pěstounské péče a řádné nastavení pravidel tak, aby ochránila všechny ohrožené děti.  Za celou dobu nedošlo k žádnému posílení služeb pro rodiny s dětmi, které se tehdy slibovalo, a ani tato novela nedává záruky, že budou tyto sliby naplněny.

Novela nechrání ohrožené děti, ale naopak: děti ohrožuje.  Žádejte Senát, aby novelu zamítl!

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!