Výzkum: U dětí bez otce panuje největší riziko duševních komplikací a problematického chování

Podle zprávy zveřejněné nestranným výzkumným ústavem America First Policy Institute (AFPI) žije zhruba každé čtvrté dítě v USA v rodinách bez otce, což má nepopiratelně negativní dopad na chování a duševní zdraví dětí. AFPI 

Na základě srovnání několika desítek studií provedených od roku 1987 do roku 2022 zjistil AFPI jasnou souvislost mezi dětmi vychovávanými v rodinách bez otce a vývojovými problémy, od špatných známek, úzkosti a sebevražd až po násilné chování, užívání drog a kriminalitu.

Podle údajů amerického Úřadu pro sčítání lidu žije v Americe přibližně 18,3 milionu dětí bez otce v rodině, což představuje přibližně každé čtvrté americké dítě. Osmdesát procent neúplných rodin je bez otce.

„Děti, které mají aktivně zapojeného otce, dosahují ve škole mnohem lepších výsledků,“

uvádí AFPI, přičemž je u nich o 33 procent nižší pravděpodobnost opakování ročníku a o 43 procent vyšší pravděpodobnost, že budou mít dobré známky.

Údaje naznačují, že průměrný chlapec školního věku tráví rozhovorem s otcem mezi čtyřma očima v průměru 30 minut týdně, zatímco 40–60 hodin týdně tráví na internetu, hraním videoher nebo sledováním televize.

Přesto se zdá, že i tolik málo společně stráveného času má velký význam. Zpráva uvádí, že vliv nepřítomnosti otců je „ohromující“, neboť děti bez táty vykazují celkově mnohem horší duševní zdraví a chování.

„Tyto děti jsou často zatíženy nižším sebevědomím než ostatní děti a nechápou, proč je otcové opustili. To vede k řadě emocionálních problémů, jako je úzkost, distancování se od společnosti a deprese, a vede to také ke zvýšenému riziku sebevražd a jiných forem sebepoškozování,“

– uvádí AFPI

Údaje amerického ministerstva spravedlnosti naznačují, že přestože tato skupina tvoří jen čtvrtinu všech mladých lidí, k 63 procentům sebevražd mladých lidí dochází v rodinách bez otce. Další skutečností je, že 85 procent dětí s poruchami chování pochází z rodin, kde není otec.

Souvislost s kriminalitou je rovněž zřejmá.

„Některé údaje naznačují, že u dětí bez otce je 20krát vyšší pravděpodobnost uvěznění,“

uvádí zpráva. Odhaluje také, že absence otcovského vedení je mnohem větším faktorem kriminality mládeže než absence otcova příjmu.

Problémy spojené s neúplnými rodinami, a zejména s chybějícími otci, jsou odborníkům v této oblasti dobře známy, uvádí zpráva:

„71 % učitelů a 90 % představitelů orgánů činných v trestním řízení uvádí, že nedostatečný dohled rodičů doma je hlavním faktorem, který přispívá k násilí ve školách.“

Průzkum Rasmussen z roku 2022 ukázal, že 84 procent Američanů věří, že silná rodina je základem silného národa. Jsou také přesvědčeni, že rodiče nesou hlavní odpovědnost za výchovu svých dětí, nebo by alespoň měli. Pouze 11 procent respondentů uvedlo, že výchova dětí je odpovědností společnosti. Šedesát pět procent respondentů bylo přesvědčeno, že děti, které vyrůstají bez otce, čelí v životě značnému znevýhodnění.

AFPI uvedla, že se chce zabývat odrazujícími faktory pro manželství i rodinu, které jsou zakotveny ve federální daňové a sociální politice, a změnit je na legislativním a politickém základě. Organizace si ovšem zároveň uvědomuje, že neexistuje žádné „univerzální“ vládní řešení této krize.

Američané se domnívají, že péče o děti bez otců je více než na vládě odpovědností komunity,“ uvedla instituce a dodala, že ,,pozitivní roli mohou sehrát místní církve a náboženské organizace, stejně jako mentorské programy, sportovní ligy a možnosti občanské služby.“

Podle AFPI by měly výrazné postavy národa jako herci, sportovci, celebrity a hudebníci měli „posunout důležitost otcovství do popředí veřejného povědomí“. Vyřešení otázky otcovství by mohlo mít sjednocující dopad na celou společnost, míní organizace.

Řada republikánských zákonodárců byla v posledních letech aktivní při předkládání pro-rodinných zákonů. Zejména senátor Marco Rubio předložil sedm návrhů zákonů, které se snaží pomoci mladým rodinám a zaměřují se především na těhotné ženy a novopečené maminky.

Vzhledem k tomu, že mnoho rodin má nyní dva živitele, je rodičovství často zatíženo nabitým programem.

„Zákony v naší zemi by měly pracovat na vytyčení nového směru a pomoct rodičům sladit výchovu dětí, práci a další priority v průběhu každodenního života,“

napsal Rubio na začátku tohoto roku.

(Převzato z NTD Newsanglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký.)

Převzato z The Epoch Times

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme