Vystoupit z OSN?

To, co v noci tak zneklidnilo naši paní ministryni obrany (tedy hlasování o Izraeli v OSN), je prostě realita tohoto světa. Pokud se nám to nelíbí, zbývá snad už jen vystoupení z planety Země. Je hezké se vysmívat BRICS nebo ruským řečem o multipolaritě, ale ona je to prostě realita, bez ohledu na to, že o tom píše piclej Medveděv. Faktem je, že kdyby se OSN zakládalo znovu dneska, dopadlo by to (co do stanov a rámců) pro Západ výrazně hůř než v roce 1946. Svět se změnil především v tom ohledu, že Západ ztratil odhadem tak 90 procent formální i neformální moci, kterou měl v roce 1946, před dekolonizací Afriky a (části) Asie, před čínským a indickým vzestupem apod.

Jedinou protivlnou byl rozpad Sovětského svazu. Tehdy někteří pomýlení (všichni zmiňují Francise Fukuyamu, ale nebyl zdaleka sám) usoudili, že sice Západ ztratil formální vliv, ale neformální upevnil, protože všichni se mu chtějí přiblížit. Po třiceti letech vidíme, že se mu doslova nikdo nepřiblížil: Blízký východ je dnes méně západní než v roce 1990 (o roce 1950 nemluvě).

Svět se změnil

Rusko se vydalo svou vlastní cestou, která je pro západní intelektuály ještě mnohem méně srozumitelná než marxismus (který byl ostatně západní ideologií a z Ruska samotného nikdy nevycházel; tamní společnost je přirozeně nerovnostářská a feudální, bolševici pouze zneužili její vrozenou poslušnost), střední Asie je vítězem nové éry, protože šikovně využívá své polohy na rozhraní tří světů (Rusko, Čína, Turecko), ale žádný z tamních států nelze označit za demokratický.

Čína sice v neuvěřitelně krátkém čase zbohatla, modernizovala a celkově úplně překopala dosavadní světový pořádek, ale liberální demokracie? Lidé, kteří tu zemi znají víc než já, říkají, že samotná demokracie tam má autoritu asi jako u nás myšlenka absolutistické monarchie.

I ten Izrael je dnes mnohem méně západní než byl, sám sebe chápe jako etnický a náboženský stát, je výrazně náboženštější než byl ještě před třiceti lety, je to stát bez sekulárních institucí (ano, v Izraeli například neexistuje civilní manželství), stát, který na rozdíl od doslova všech zemí Západu opravdu potřebuje nový životní prostor, protože demograficky neustále roste (židovská populace Izraele již přeplodila arabskou a na jednu židovskou ženu připadá tři a půl dítěte). Podle toho také volí svou politickou reprezentaci (na rozdíl od většiny států v okolí, které volby vůbec neuznávají).

Vás to překvapuje?

Upřímně mě překvapuje hlavně to, že to hlasování někoho překvapuje. Je totiž pořád stejné. Izrael je dlouhodobý arabský fetiš a arabské státy pravidelně iniciují na půdě OSN různé protiizraelské rezoluce. Procházejí snad vždycky jako nůž máslem, proti je s výjimkou Izraele vždy pouze tradiční trojice USA, Maďarsko, Česko a pár států z Mikronésie. Státy EU se v lepším případě zdrží, ale ty tradičně levicové jako Španělsko nebo Irsko zpravidla hlasují pro. Takhle to vypadá léta letoucí.

Většina světa má zkrátka na palestinsko-izraelský konflikt zcela, diametrálně odlišný pohled než my. Tím myslím především nás, Českou republiku, všude jinde je to vachrlatější, ale dejme tomu než Západ. Ti nejpomýlenější (u nás značná část komentátorů) pořád žijí v 90. letech a chiméře vítězství liberální demokracie a prožívají hrozný šok, že svět není podle jejich představ.

Ze současné situace nepochybně těží Rusko, a to hlavně na poli světového veřejného mínění. Prakticky to nic moc nemění, protože vyjma Západu se do pomoci Ukrajině beztak nikdo nehrnul a Rusko v žádné světové diplomatické izolaci nebylo. To byla rovněž naprostá chiméra.

Pro Kreml je to taky těžké, protože si za Putina vždycky vážil dobrých vztahů s Izraelem a sám Putin je pravděpodobně jedním z mála ruských vůdců, co nejsou antisemité. Jako kluk vyrůstal mezi Židy, nejlepší lidé v jeho životě byli Židé a jeho vztah k nim byl vždy pěkný. Ale podporou Izraele nemá co získat. Naopak za frázemi o míru a výzvami k ochraně všech civilistů se skrývají náznaky propalestinského postoje, který Rusko sbližuje s valnou většinou arabského světa.

Ruské aspirace však přesahují hranice Blízkého východu. Rusko se stylizuje do role Davida proti západnímu Goliášovi a svou válku proti Ukrajině vykresluje jako „antikoloniální“ boj za ukončení globální nadvlády Západu, čímž využívá silné nespokojenosti s údajnou arogancí a pokrytectvím Západu, které se projevují v celém nezápadním světě. Reakce Kremlu na válku v Gaze, která se distancuje od jednoznačného proizraelského postoje Washingtonu, má těchto pocitů dále využít.

Pro Rusko prostě vzrůstající rozčarování ze Západu a získávání nových sympatizantů pro svůj boj proti „mezinárodnímu řádu diktovanému Západem“ za rozčilení Izraele stojí.

Koho by to napadlo

Západ momentálně v bitvě narativů zdaleka nevyhrává. Válka na Ukrajině ustoupila do pozadí, diplomacie vedená Spojenými státy na Blízkém východě je chaotická a Západ a ostatní státy stojí proti sobě nad propastí vzájemného nepochopení. Z tohoto stavu věcí se Rusko bude snažit vytěžit co nejvíce. Byli by blbí, kdyby ne. Čína se bude taky snažit. A mnozí další.

Nemluvě o tom, že si Západ na svém vlastním území vypěstoval slušnou kolonu lidí, kteří nejsou součástí západního vyprávění. Pro něž je (a těžko jim to vyčítat) vyhnání Palestinců mnohem větším traumatem než holokaust. Vyrůstali v jiném prostředí, mají jiné určující momenty.

Divme se tomu, že nikoho nenapadlo, že když si takové lidi pozveme do Evropy, tak nepřevezmou naši historickou zkušenost a mentální výbavu, ale přinesou si vlastní. Včetně vlastních loajalit, traumat, běsů a nepřátel… OK, tak napadlo, ale byl za rasistu a xenofoba.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme